Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp Poly Metyl Metacrylat

Được đăng lên bởi Hoàng Thanh Phong
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1976 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Tiểu luận tổng hợp hợp chất trung gian hóa dầu

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm qua, với sự ra đời của nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn
(Quảng Ngãi) và sắp tới là Nghi Sơn (Thanh Hóa), Long Sơn (Vũng Tàu) ….đã và
cung cấp cho ngành công nghệ hóa học một nguồn nguyên liệu dầu và khí dồi dào.
Từ những nguyên liệu này,qua các quá trình tổng hợp hữu cơ-hóa dầu đã sản xuất
Trần Quang Biển – Lớp KSTN Hóa dầu K54

Page 1

Tiểu luận tổng hợp hợp chất trung gian hóa dầu

ra các hợp chất hữu cơ, các hợp chất trung gian quan trọng cho công nghiệp và đời
sống.
Một trong những sản phẩm quan trọng của tổng hợp hữu cơ hóa dầu là các
loại nhựa. Ở nước ta phần lớn các loại nhựa quan trọng như ABS, PP, PET,
PMMA… vẫn đang phải nhập khẩu từ các nước khác. Trong tương lai sẽ phải có
các dự án xây dựng nhà máy để phục vụ nhu cầu trong nước cung như xuất khẩu
để góp phần tăng trưởng kinh tế. Nhựa Poly (Metyl Metacrylat) – PMMA là một
loại nhựa được dùng nhiều trong xây dựng, chiếu sáng, giao thông….còn được gọi
dưới nhiều cái tên như thủy tinh hữu cơ Plexiglas. Đây là sản phẩm của quá trình
polyme hóa Metyl Metacrylat, một hợp chất trung gian có nhiều ứng dụng và được
tổng hợp từ các hợp chất của ngành lọc hóa dầu. Chính vì thế việc nghiên cứu tổng
hợp ra nó rất cần thiết đối với sinh viên trong ngành. Qua đó sinh viên có thể nắm
rõ hơn các quá trình chuyển hóa, các công nghệ được học trong giáo trình đồng
thời rèn luyện các kĩ năng tìm kiếm tài liệu, tổng hợp thông tin.
Với những ý nghĩa như trên, em xin tổng hợp và viết nên tiểu luận: “Tổng
hợp Poly (Metyl Metacrylat)”. Tiểu luận được chia ra ba phần rất rõ ràng là:
Phần 1: Giới thiệu chung
Phần 2: Tổng hợp monome
Phần 3: Tổng hợp polyme
Trong mỗi phần các tính chất vật lý hóa học, cơ chế động học, sơ đồ công
nghệ…. đều được đề cập đến. Vì hiểu biết còn có hạn nên một số chỗ còn chưa chi
tiết như bản thân mong muốn. Chính vì thế em rất mong nhận được sự góp ý của
cô giáo.
Phần 1: Giới thiệu về Poly (Metyl Metacrylat)
1.1 Giới thiệu chung
1.1.1 Lịch sử
-

Poly (Metyl Metacrylat) được tổng hợp lần đầu tiên trong phòng thí nghiệm từ

monome Metyl Metacrylat vào năm 1927 khi cố gắng sản xuất kính an toàn bằng
Trần Quang Biển – Lớp KSTN Hóa dầu K54

Page 2

Tiểu luận tổng hợp hợp chất trung gian hóa dầu

cách polymer hóa methyl methacrylate giữa hai lớp kính và được đăng kí sáng chế
vào năm 1933 bởi Rohm and Haas Company với tên gọi Thủy tinh hữu cơ
plexiglas.
-

Poly (Metyl Metaacrylat) cũng được phát hiện vào đầu những năm 193...
Tiểu luận tổng hợp hợp chất trung gian hóa dầu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm qua, với sự ra đời của nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn
(Quảng Ngãi) và sắp tới là Nghi Sơn (Thanh Hóa), Long Sơn (Vũng Tàu) ….đã và
cung cấp cho ngành công nghệ hóa học một nguồn nguyên liệu dầu và khí dồi dào.
Từ những nguyên liệu này,qua các quá trình tổng hợp hữu cơ-hóa dầu đã sản xuất
Trần Quang Biển – Lớp KSTN Hóa dầu K54 Page 1
Tổng hợp Poly Metyl Metacrylat - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp Poly Metyl Metacrylat - Người đăng: Hoàng Thanh Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Tổng hợp Poly Metyl Metacrylat 9 10 52