Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp thì tiếng Anh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ghi chú:
S: Subject – Chủ ngữ
V: Verb – Động từ
O: Object – Tân ngữ

I. SIMPLE PRESENT (HIỆN TẠI ĐƠN)
1. Form (Cấu trúc)
a. Affirmative (Khẳng định):
S + V(-e; -es) + O
_ Nếu S là We/ You/ They/ Plural Noun (danh từ số nhiều) thì giữ nguyên V
_ Nếu S là He/ She/ It/ Singular Noun (danh từ số ít) thì V thêm e hoặc es
Thêm "es" cho 3 trường hợp sau
+ Động từ tận cùng bằng âm gió: s, ss, sh, ch, x, z (VD: teach -> teaches)
+ Động từ tận cùng bằng "o" (VD: go -> goes)
+ Động từ tận cùng bằng "y", trước "y" là phụ âm thì đổi "y" thành "i" rồi thêm es (VD: study -> studies)
Còn lại chỉ thêm "s"
Đối với “To be”:
We/ You/ They/ Plural Noun (danh từ số nhiều) + are + tính từ/danh từ
He/ She/ It/ Singular Noun (danh từ số ít) + is + tính từ/danh từ
I + am + tính từ/danh từ
b. Negative (Phủ định): S+ don't/ doesn't + V (giữ nguyên)
Đối với “To be”:
We/ You/ They/ Plural Noun (danh từ số nhiều) + aren’t + tính từ/danh từ
He/ She/ It/ Singular Noun (danh từ số ít) + isn’t + tính từ/danh từ
I + am not + tính từ/danh từ
c. Interrogative (Nghi vấn): Do/ Does + S + V (giữ nguyên)?
Đối với “To be”:
Are + We/ You/ They/ Plural Noun (danh từ số nhiều) + tính từ/danh từ?
Is + He/ She/ It/ Singular Noun (danh từ số ít) + tính từ/danh từ?
Am + I + tính từ/danh từ?
Interrogative negative (Nghi vấn phủ định): Don’t/Doesn’t + S + V (giữ nguyên)?
1|Page

Nguyen Lan Anh

Đối với “To be”:
Are + We/ You/ They/ Plural Noun (danh từ số nhiều) + not + tính từ/danh từ?
Is + He/ She/ It/ Singular Noun (danh từ số ít) + not + tính từ/danh từ?
Am + I + not + tính từ/danh từ?
2. Usage (Cách sử dụng)
_ Nói lên sở thích yêu ghét, nhu cầu tình cảm của con người ở hiện tại
I like music.
(Tôi thích âm nhạc.)
What subject do you like best?
(Bạn thích môn học nào nhất?)
_ Nói lên những thói quen trong sinh hoạt hàng ngày, những thói quen lặp lại từ xưa tới nay
We learn English on Saturday evenings.
(Chúng tôi học tiếng Anh vào các tối thứ bảy.)
My mother usually stays up late and gets up early.
(Mẹ tôi thường thức khuya và dậy sớm.)
_ Nói lên quy luật tất yếu của tự nhiên, những sự việc có tính chân lý
The earth goes around the sun.
(Trái đất thì quay quanh mặt trời.)
_ Nói về những chương trình thể thao, phim ảnh hoặc những kế hoạch cá nhân sẽ được thực hiện trong
tương lai nhưng đã đc sắp xếp theo thời gian biểu
The train to Ha Noi leaves Thai Nguyen station at 7 o'clock tomorrow morning.
(Chuyến tàu đi Hà Nội sẽ rời khỏi Thái Nguyên vào 7 giờ sáng mai.)
Chú ý: trạng từ chỉ thời gian mang mức độ t...
Ghi chú:
S: Subject Chủ ngữ
V: Verb Động từ
O: Object Tân ngữ
I. SIMPLE PRESENT (HIỆN TẠI ĐƠN)
1. Form (Cấu trúc)
a. Affirmative (Khẳng định):
S + V(-e; -es) + O
_ Nếu S là We/ You/ They/ Plural Noun (danh từ số nhiều) thì giữ nguyên V
_ Nếu S là He/ She/ It/ Singular Noun (danh từ số ít) thì V thêm e hoặc es
Thêm "es" cho 3 trường hợp sau
+ Động từ tận cùng bằng âm gió: s, ss, sh, ch, x, z (VD: teach -> teaches)
+ Động từ tận cùng bằng "o" (VD: go -> goes)
+ Động từ tận cùng bằng "y", trước "y" là phụ âm thì đổi "y" thành "i" rồi thêm es (VD: study -> studies)
Còn lại chỉ thêm "s"
Đối với “To be”:
We/ You/ They/ Plural Noun (danh từ số nhiều) + are + tính từ/danh từ
He/ She/ It/ Singular Noun (danh từ số ít) + is + tính từ/danh từ
I + am + tính từ/danh từ
b. Negative (Phủ định): S+ don't/ doesn't + V (giữ nguyên)
Đối với “To be”:
We/ You/ They/ Plural Noun (danh từ số nhiều) + aren’t + tính từ/danh từ
He/ She/ It/ Singular Noun (danh từ số ít) + isn’t + tính từ/danh từ
I + am not + tính từ/danh từ
c. Interrogative (Nghi vấn): Do/ Does + S + V (giữ nguyên)?
Đối với “To be”:
Are + We/ You/ They/ Plural Noun (danh từ số nhiều) + tính từ/danh từ?
Is + He/ She/ It/ Singular Noun (danh từ số ít) + tính từ/danh từ?
Am + I + tính từ/danh từ?
Interrogative negative (Nghi vấn phủ định): Don’t/Doesn’t + S + V (giữ nguyên)?
1 | Page Nguyen Lan Anh
Tổng hợp thì tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp thì tiếng Anh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tổng hợp thì tiếng Anh 9 10 952