Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan Cầu Dây Văng

Được đăng lên bởi nbt3993
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 559 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tổng quan về cầu dây văng
Nguyễn
Danh
Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Quốc Gia Yokohama

Thắng

Tóm tắt: Bài báo này giới thiệu lịch sử phát triển, một số khái niệm cơ bản và một số bộ
phận chính của cầu dây văng cũng như phương pháp xây dựng cầu. Bên cạnh đó, tác giả
cũng tổng hợp một số yếu tố mà các nhà thiết kế thường lưu tâm khi thiết kế cầu dây văng.
Qua đó, bạn đọc có thể hình dung rõ hơn về loại cầu này cũng như lý do mà cầu dây văng
hiện đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.
1. Lịch sử phát triển của Cầu Dây Văng

go

nl

in

e.
co

m

.v
n

Cầu dây văng là loại cầu sử dụng các dây cáp được liên kết từ một hay nhiều cột tháp để
treo hệ mặt cầu. Một cầu dây văng điển hình có một hệ dầm liên tục với một hay nhiều cột
tháp được đặt trên trụ cầu ở trong khoảng giữa nhịp. Từ các cột tháp này, các dây văng
được tỏa xuống và đỡ hệ dầm chủ (Hình 1 và 2).

w

w

.c
au

du

on

Hình 1. Cầu dây văng 3 nhịp

w

Hình 2. Cầu dây văng 2 nhịp
Ý tưởng đỡ một dầm bằng một hệ dây xiên tỏa xuống từ một cột buồm hay một tháp đã
xuất hiện từ thời cổ xưa khi người Ai Cập áp dụng ý tưởng này cho các thuyền buồm của họ.
Việc sử dụng cáp treo trong xây dựng cầu đã trở lại vào thế kỷ 17. Vào đầu năm 1617,
Faus-tus Verantius, một kỹ sư ở Venice (Ý), đã phác họa một cây cầu với nhiều dây xiên
(Hình 3). Năm 1784, một thợ mộc Đức, Löscher, đã thiết kế một cây cầu gỗ có nhịp 32m
bao gồm các thanh treo bằng gỗ gắn vào một cột tháp gỗ. Năm 1817, chiếc cầu dây văng
bằng sắt đầu với một nhịp khoảng 33.6 m, sử dụng các dây cáp xiên neo vào một tháp cầu
bằng sắt đúc sẵn.

.v
n
m
e.
co

Hình 3. Phác họa của Verantius

w

w

w

.c
au

du

on

go

nl

in

Vào khoảng năm 1821, Poyet, một kiến trúc sư Pháp, đề nghị neo kết cấu cầu bằng cách sử
dụng dây văng bố trí theo hình rẽ quạt, tất cả các dây văng đều được neo tại đỉnh tháp cầu
(Hình 4). Ông là một trong những người đầu tiên đề nghị sử dụng dây văng bố trí theo sơ đồ
đồng quy. Năm 1840, Harley, một người Anh, đề nghị một dạng khác cho bố trí dây văng
với các dây song song, gọi là sơ đồ dây song song.

Hình 4. Đề xuất của Poyet
Năm 1883, Roebling hoàn thành cây cầu nổi tiếng Brooklyn tại New York (Mỹ), với một sơ
đồ bố trí dây treo pha trộn giữa cầu dây văng và cầu dây võng.
Tuy nhiên, phải chờ đến thế kỷ 20 thì loại kết cấu này mới được phát triển vì những kiến
thức tính toán và vật liệu trước đó chưa phù hợp với loại cầu này. Vào năm 1926, một kỹ sư
người Tây Ban Nha là Torroja đã xây dựng một cầu máng dẫn nước bằng bê tông ...
Tổng quan về cầu dây văng
Nguyễn Danh Thắng
Khoa Xây dựng - Trường Đại Học Quốc Gia Yokohama
Tóm tắt: i báo này giới thiệu lịch sử phát triển, một số khái niệm bản một số b
phận chính của cầu dây văng cũng như phương pháp xây dựng cầu. Bên cạnh đó, tác giả
cũng tổng hợp một số yếu tố mà các nhà thiết kế thường lưu tâm khi thiết kế cầu dây văng.
Qua đó, bạn đọc thể hình dung n vloại cầu này cũng như lý do cầu dây ng
hiện đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.
1. Lịch sử phát triển của Cầu Dây Văng
Cầu dây ng loại cầu sử dụng các y cáp được liên kết từ một hay nhiều cột tháp để
treo hệ mặt cầu. Một cầu dây văng điển hình một hệ dầm liên tục với một hay nhiều cột
tháp được đặt trên trụ cầu trong khoảng giữa nhịp. Từ các cột tháp này, các dây văng
được tỏa xuống và đỡ hệ dầm chủ (Hình 1 và 2).
Hình 1. Cầu dây văng 3 nhịp
Hình 2. Cầu dây văng 2 nhịp
Ý tưởng đỡ một dầm bằng một hệ dây xiên ta xuống tmột cột buồm hay một tháp đã
xuất hiện từ thời cổ xưa khi người Ai Cập áp dụng ý tưởng này cho các thuyền buồm của họ.
Việc sử dụng cáp treo trong xây dựng cầu đã trở lại vào thế kỷ 17. Vào đầu năm 1617,
Faus-tus Verantius, một kỹ Venice (Ý), đã phác họa một cây cầu với nhiều dây xiên
(Hình 3). Năm 1784, một thợ mộc Đức, Löscher, đã thiết kế một cây cầu gỗ nhịp 32m
bao gồm các thanh treo bằng gỗ gắn vào một cột tháp gỗ. Năm 1817, chiếc cầu dây ng
bằng sắt đầu với một nhịp khoảng 33.6 m, sử dụng các dây cáp xiên neo vào một tháp cầu
bằng sắt đúc sẵn.
www.cauduongonline.com.vn
Tổng quan Cầu Dây Văng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan Cầu Dây Văng - Người đăng: nbt3993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tổng quan Cầu Dây Văng 9 10 825