Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan GSM

Được đăng lên bởi thanh-duy1
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1507 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TỔNG QUAN HỆ THỐNG GSM
Lecturer: M.Eng. P.T.A. Quang

Nội dung







Giới thiệu thông tin di động và GSM
Cấu trúc hệ thống GSM
Kênh truyền
Sơ đồ khối thu phát và điều chế trong GSM
Quy hoạch tần số

Giới thiệu


Lịch sử:





1G: hệ thống thông tin tương tự, dịch vụ hạn chế và không
cho phép roaming
2G (GSM): hệ thống thông tin số tăng cường băng thông và
chất lượng dịch vụ. Nhu cầu Internet  2.5G (GPRS). Ngoài
ra còn có chức năng định vị, tin nhắn, các hệ thống báo hiệu
3G: cải tiến công nghệ vô tuyến nhằm nâng cao chất lượng
dịch vụ

Giới thiệu
3500

Subscribers
(Millions)

Global mobile-phone subscribers
hit 3B (Oct 08)

3000
2500

Global mobile-phone
subscribers hit 2B (Oct 05)

2000
1500

More mobiles than fixed
phones in France (Oct 01)

1000

1000

UMTS
250 Million

400
500

1997
11/12/2012

2000

2003
etienne.sicard@insa-toulouse.fr

2005

2007
UMTS
4
100 Million

2008

Cấu trúc hệ thống GSM


Mạng GSM được chia làm 2 hệ thống:



Hệ thống chuyển mạch (switching system-SS)
Hệ thống trạm gốc (base station system-BSS)


SS thực hiện việc xử lí cuộc gọi và các chức năng liên quan đến thuê
bao:

Mobile services switching center (MSC) – trung tâm chuyển
mạch di động
Home Location Register (HLR) – bộ ghi vị trí thường trú
Visitor Location Register (VLR) – bộ ghi vị trí tạm trú
Authentication Center (AUC) – trung tâm nhận thực
Equipment Identity Register (EIR) – bộ ghi nhận dạng thiết bị


BSS thực hiện các chức năng liên quan đến truyền dẫn vô tuyến:

Base Station Controller (BSC)
Base Transceiver Station (BTS)

Cấu trúc hệ thống GSM

Các thành phần SS và BSS


SS gồm:








MSC: thực hiện chức năng chuyển mạch
HLR: trung tâm dữ liệu lưu trữ toàn bộ thông tin của các thuê bao
trong mạng
VLR: chứa thông tin của các thuê bao trong vùng phục vụ của
MSC VLR chứa 1 phần thông tin của HLR
AUC: cấp phép cho các thuê bao sử dụng mạng, kết nối với HLR
EIR: thông tin thiết bị  chặn cuộc gọi từ các thiết bị mất cắp

BSS gồm



BSC: quản lý chức năng thông tin vô tuyến trong mạng GSM:
handover, cấp phát tần số, thông tin cấu hình cell
BTS: điều khiển truyền thông vô tuyến với các MS. BSC điều khiển 1
nhóm BTS

Trung tâm giám sát mạng (NMC)




Operation and Maintenance center (OMC): là trung tâm
giám sát kết nối với MSCs và BSCs qua mạng X.25 hoặc
TCP/IP
Network Management Center (NMC): NMC tập trung
giám sát toàn bộ hệ thống trong thời gian dài, trong khi
OMC tập trung giám sát thời gian ngắn và địa phương

GSM-TDMA/FDMA

Cấu...
TNG QUAN H THNG GSM
Lecturer: M.Eng. P.T.A. Quang
Tổng quan GSM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan GSM - Người đăng: thanh-duy1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Tổng quan GSM 9 10 790