Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan ipv6

Được đăng lên bởi nguyenthihongtuyen2013-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1847 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 1
TỔNG QUAN VỀ IP VERSION 6
I- GIỚI THIỆU CHUNG
Hệ thống địa chỉ IPv4 hiện nay không có sự thay đổi về cơ bản kể từ RFC 791 phát hành 1981. Qua thời
gian sử dụng cho đến nay đã phát sinh các yếu tố như :
-

Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống Internet dẫn đến sự cạn kiệt về địa chỉ Ipv4
Nhu cầu về phương thức cấu hình một cách đơn giản
Nhu cầu về Security ở IP-Level
Nhu cầu hỗ trợ về thông tin vận chuyển dữ liệu thơi gian thực (Real time Delivery of Data) còn
gọi là Quality of Service (QoS)
…

Dựa trên các nhược điểm bộc lộ kể trên, hệ thống IPv6 hay còn gọi là IPng (Next Generation : thế hệ kế
tiếp) được xây dựng với các điểm chính như sau :
1- Đinh dạng phần Header của các gói tin theo dạng mới
Các gói tin sử dụng Ipv6 (Ipv6 Packet) có cấu trúc phần Header thay đổi nhằm tăng cương tính hiệu quả
sử dụng thông qua việc dời các vùng (field) thông tin không cần thiết (non-essensial) và tùy chọn
(Optional) vào vùng mở rộng (Extension Header Field)
2- Cung cấp không gian địa chỉ rộng lớn hơn
3- Cung cấp giải pháp định tuyến (Routing) và định vị địa chỉ (Addressing) hiệu quả hơn
-Phương thức cấu hình Host đơn giản và tự động ngay cả khi có hoặc không có DHCP Server
(stateful / stateless Host Configuration)
4- Cung cấp sẵn thành phần Security (Built-in Security)
5- Hỗ trợ giải pháp Chuyển giao Ưu tiên (Prioritized Delivery) trong Routing
6- Cung cấp Protocol mới trong việc tương tác giữa các Điểm kết nối (Nodes )
7- Có khả năng mở rộng dễ dàng thông qua việc cho phép tạo thêm Header ngay sau Ipv6 Packet Header
Chúng ta có thểm tham khảo 1 Bảng so sáng giữa IPv6 Packet và IPv4 packet sau :

Bảng so sánh Ipv6 / Ipv4
IPv4

IPv6

Source and destination addresses are
32 bits (4 bytes) in length.

Source and destination addresses are 128 bits (16 bytes) in
length. For more information, see “IPv6 Addressing.”

IPsec support is optional.

IPsec support is required. For more information, see “IPv6
Header.”

No identification of packet flow for
QoS handling by routers is present
within the IPv4 header.

Packet flow identification for QoS handling by routers is
included in the IPv6 header using the Flow Label field. For
more information, see “IPv6 Header.”

Fragmentation is done by both routers
and the sending host.

Fragmentation is not done by routers, only by the sending
host. For more information, see “IPv6 Header.”

Header includes a checksum.

Header does not include a checksum. For more information,
see “IPv6 Header.”

Header includes options.

All optional data...
Bài 1
TỔNG QUAN VỀ IP VERSION 6
I- GIỚI THIỆU CHUNG
Hệ thống địa chỉ IPv4 hiện nay không có sự thay đổi về cơ bản kể từ RFC 791 phát hành 1981. Qua thời
gian sử dụng cho đến nay đã phát sinh các yếu tố như :
- Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống Internet dẫn đến sự cạn kiệt về địa chỉ Ipv4
- Nhu cầu về phương thức cấu hình một cách đơn giản
- Nhu cầu về Security ở IP-Level
- Nhu cầu hỗ trợ về thông tin vận chuyển dữ liệu thơi gian thực (Real time Delivery of Data) còn
gọi là Quality of Service (QoS)
-
Dựa trên các nhược điểm bộc lộ kể trên, hệ thống IPv6 hay còn gọi là IPng (Next Generation : thế hệ kế
tiếp) được xây dựng với các điểm chính như sau :
1- Đinh dạng phần Header của các gói tin theo dạng mới
Các gói tin sử dụng Ipv6 (Ipv6 Packet) có cấu trúc phần Header thay đổi nhằm tăng cương tính hiệu quả
sử dụng thông qua việc dời các vùng (field) thông tin không cần thiết (non-essensial) tùy chọn
(Optional) vào vùng mở rộng (Extension Header Field)
2- Cung cấp không gian địa chỉ rộng lớn hơn
3- Cung cấp giải pháp định tuyến (Routing) và định vị địa chỉ (Addressing) hiệu quả hơn
-Phương thức cấu hình Host đơn giản và tự động ngay cả khi có hoặc không có DHCP Server
(stateful / stateless Host Configuration)
4- Cung cấp sẵn thành phần Security (Built-in Security)
5- Hỗ trợ giải pháp Chuyển giao Ưu tiên (Prioritized Delivery) trong Routing
6- Cung cấp Protocol mới trong việc tương tác giữa các Điểm kết nối (Nodes )
7- Có khả năng mở rộng dễ dàng thông qua việc cho phép tạo thêm Header ngay sau Ipv6 Packet Header
Chúng ta có thểm tham khảo 1 Bảng so sáng giữa IPv6 Packet và IPv4 packet sau :
Tổng quan ipv6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan ipv6 - Người đăng: nguyenthihongtuyen2013-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tổng quan ipv6 9 10 264