Ktl-icon-tai-lieu

tổng quan truyền hình cáp

Được đăng lên bởi vandoan03071989
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2740 lần   |   Lượt tải: 10 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Thuật ngữ CATV xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1948 tại Mỹ khi thực
hiện thành công hệ thống truyền hình cáp hữu tuyến và thuật ngữ CATV được
hiểu là hệ thống truyền hình cáp hữu tuyến (cable TV). Một năm sau, cũng tại
Mỹ, hệ thống truyền hình cộng đồng sử dụng anten (Community Antenna
Television - CATV) cung cấp dịch vụ cho thuê bao bằng đường truyền vô tuyến
đã được lắp đặt thành công. Từ đó thuật ngữ CATV được dùng để chỉ chung cho
các hệ thống truyền hình cáp vô tuyến và hữu tuyến.
Những năm gần đây, do tăng nhu cầu thưởng thức các chương trình
truyền hình chất lượng cao, nội dng phong phú cũng như sự tiến bộ trong công
nghệ, các mạng truyền hình cáp đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Giờ đây
không chỉ cung cấp các chương trình truyền hình thoả mãn nhu cầu ngày càng
cao của người xe mà chúng còn trở thành một tiềm lực cạnh tranh đáng kể đối
với các mạng viễn thông khác trong việc cung cấp các dịch vụ viễn thông.
Tại Việt Nam, người dân cũng đã biết đến truyền hình cáp qua nhiều nhà
cung cấp như truyền hình cáp Trung ương ; truyền hình cáp Hà Nội....Với mong
muốn tìm hiểu sâu về truyền hình cáp em đã chọn đề tài : ”Tổng quan về truyền
hình cáp’’ cho bài tập tốt nghiệp của mình. Bài tập này gồm có 02 chương :
Chương 1 : Giới thiệu chung về truyền hình cáp
Chương 2 : Hệ thống mạng truyền hình cáp
Em xin chân thành cám ơn các thầy cô giáo khoa Vô tuyến điện tử, Học
viện kỹ thuật quân sự đã tận tình giúp đỡ em trong suất quá trình học tập và
hoàn thành bài tập tốt nghiệp này.
Sinh viên

Quách Văn Đoàn

1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUYỀN HÌNH CÁP
1.1. Khái niệm truyền hình cáp
Truyền hình cáp ra đời nhằm khắc phục những hạn chế của truyền hình
sóng,đáp ứng tốt hơn nữa những nhu cầu ,dịch vụ riêng lẻ mới mẻ mà truyền
hình sóng không làm nổi.Truyền hình cáp thực hiện theo nguyên tắc tín hiệu
được truyền hình trực tiếp qua cáp nối từ đầu phát đến đầu máy thu hình.Do đặc
điểm mà truyền hình cáp có thể chuyển đi nhiều chương trình một lúc có thể đáp
ứng nhu cầu cụ thể của người sử dụng.Ngoài ra ,truyền hình cáp còn có thể giải
quyết một loạt dịch vụ của xã hội hiện đại mà truyền hình sóng không thể thực
hiện được.
1.2. Ưu điểm và nhược điểm của truyền hình cáp
*Ưu điểm:
-Phổ tần số thường được sử dụng trong mang CATV 87-860MHz,với độ rộng
phổ như vậy mạng truyền hình cáp hữu tuyến cung cấp một số lượng kênh hơn
hẳn so với truyền hình cáp.
-Trong mạng CATV ,tín hiệu được truyền trong cáp quang và cap đồng trục do
vậy hạn chế sự sâm nhập của nhiễ...
LỜI NÓI ĐẦU
Thuật ngữ CATV xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1948 tại Mỹ khi thực
hiện thành công hệ thống truyền nh cáp hữu tuyến và thuật ngữ CATV được
hiểu là hệ thống truyền hình cáp hữu tuyến (cable TV). Một năm sau, cũng tại
Mỹ, hệ thống truyền hình cộng đồng sử dụng anten (Community Antenna
Television - CATV) cung cấp dịch vụ cho thuê bao bằng đường truyền tuyến
đã được lắp đặt thành công. Từ đó thuật ngữ CATV được dùng để chỉ chung cho
các hệ thống truyền hình cáp vô tuyến và hữu tuyến.
Những năm gần đây, do tăng nhu cầu thưởng thức các chương trình
truyền nh chất lượng cao, nội dng phong phú cũng như sự tiến bộ trong công
nghệ, các mạng truyền hình cáp đã những bước phát triển mạnh mẽ. Giờ đây
không chỉ cung cấp các chương trình truyền hình thoả mãn nhu cầu ngày càng
cao của người xe chúng còn trở thành một tiềm lực cạnh tranh đáng k đối
với các mạng viễn thông khác trong việc cung cấp các dịch vụ viễn thông.
Tại Việt Nam, người dân cũng đã biết đến truyền hình cáp qua nhiều nhà
cung cấp ntruyền hình cáp Trung ương ; truyền hình cáp Nội....Với mong
muốn tìm hiểu sâu về truyền hình cáp em đã chọn đề tài : ”Tổng quan về truyền
hình cáp’’ cho bài tập tốt nghiệp của mình. Bài tập này gồm có 02 chương :
Chương 1 : Giới thiệu chung về truyền hình cáp
Chương 2 : Hệ thống mạng truyền hình cáp
Em xin chân thành cám ơn các thầy giáo khoa tuyến điện tử, Học
viện kỹ thuật quân sự đã tận tình giúp đỡ em trong suất quá trình học tập
hoàn thành bài tập tốt nghiệp này.
Sinh viên
Quách Văn Đoàn
1
tổng quan truyền hình cáp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng quan truyền hình cáp - Người đăng: vandoan03071989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
tổng quan truyền hình cáp 9 10 738