Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Được đăng lên bởi dang-thanh-huy
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 4741 lần   |   Lượt tải: 21 lần
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TÍN HIỆU
Tin tức và dữ liệu gọi chung là tín hiệu đó là những gì cần trao đổi như: tiếng nói, hình
ảnh, con số, các ký hiệu, các đại lượng đo lường …được đưa vào máy phát phát đi, nhận
được ở máy thu.
Tín hiệu là hiện tượng thay đổi vật lý mang nội dung tin tức.
- Nếu hiện tượng thay đổi vật lý mang tin biến thiên liên tục theo thời gian thì tín hiệu được
gọi là tín hiệu tương tự (Analog).
- Nếu hiện tượng thay đổi vật lý biểu hiện không liên tục như tín hiệu Morse gọi là tín hiệu
rời rạc.
o Khi truyền tín hiệu rời rạc giữa phía phát và phái thu cần thiết lập 1 quy ước đó
gọi là mã thông tin như: mã Morse, mã Ascii…
o Tín hiệu phát phải qua quá trình mã hóa trước khi phát và khi thu phải giải mã để
khôi phục tín hiệu gốc.
Trong một hệ thống thông tin tồn tại 3 dạng tín hiệu với phổ tần khác nhau:
- Loại thứ nhất là các tín hiệu có tính tuần hoàn có dạng hình sin hoặc không sin.
- Loại thứ hai là các tín hiệu không có tính tuần hoàn mà có tính nhất thời (các xung lực)
- Loại thứ ba là tín hiệu có tính ngẫu nhiên, không được diễn tả bởi một hàm toán học nào
(các loại nhiễu, khảo sát nhờ phương tiện xác suất thống kê).
Các loại tín hiệu có thể được xét đến dưới một trong hai miền :
- Miền thời gian: Tín hiệu được diễn tả bởi một hàm theo thời gian
- Miền tần số : Quan tâm tới sự phân bố năng lượng của tín hiệu theo các thành phần tần số của
chúng và được diễn tả bởi phổ tần.
V(t)
V

t

f

Tần số

Hình 1.1 Sóng sin thể hiện trong miền thời gian và miền tần số

Các tín hiệu âm tần thường gặp trong kỹ thuật Audio:
-

Tín hiệu thoại hay tín hiệu tiếng nói trong dải tần từ 300Hz đến 3400Hz
Tín hiệu âm tần từ đài vô tuyến phát thanh quảng bá hay từ máy thu vô tuyến AM (điều
biên) trong dải tần từ 100Hz đến 5kHz.
Tín hiệu âm tần từ đài vô tuyến phát thanh quảng bá hay từ máy thu vô tuyến FM (điều
tần) trong dải tần từ 50Hz đến 15Khz.
Tín hiệu âm tần từ máy hát đĩa compact trong dải tần từ 50Hz đến 20kHz

1

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Các hệ thống như: radio, truyền hình và điện thoại, truyền hình cáp hoặc vệ tinh, điện
thoại di động, mạng LAN, một máy tính cá nhân nối với những máy tính khác bằng
đường dây điện thoại thông qua modem, mạng internet. Những hệ thống như vậy được
gọi là hệ thống thông tin.
Hệ thống thông tin là tên gọi chung cho cả phương tiện công cộng và kỹ thuật ngày
nay, để liên hệ đến nhiều lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ thông tin, hệ thống
thông tin như các công nghệ viễn thông, dịch vụ viễ...
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TÍN HIỆU
Tin tức dữ liệu gọi chung tín hiệu đó những cần trao đổi như: tiếng nói, hình
ảnh, con số, các hiệu, các đại lượng đo lường …được đưa vào máy phát phát đi, nhận
được ở máy thu.
Tín hiệu là hiện tượng thay đổi vật lý mang nội dung tin tức.
- Nếu hiện tượng thay đổi vật lý mang tin biến thiên liên tục theo thời gian thì tín hiệu được
gọi là tín hiệu tương tự (Analog).
- Nếu hiện tượng thay đổi vật lý biểu hiện không liên tục như tín hiệu Morse gọi là tín hiệu
rời rạc.
o Khi truyền tín hiệu rời rạc giữa phía phát và phái thu cần thiết lập 1 quy ước đó
gọi là mã thông tin như: mã Morse, mã Ascii…
o Tín hiệu phát phải qua quá trình mã hóa trước khi phát và khi thu phải giải mã để
khôi phục tín hiệu gốc.
Trong một hệ thống thông tin tồn tại 3 dạng tín hiệu với phổ tần khác nhau:
- Loại thứ nhất là các tín hiệu có tính tuần hoàn có dạng hình sin hoặc không sin.
- Loại thứ hai là các tín hiệu không có tính tuần hoàn mà có tính nhất thời (các xung lực)
- Loại thứ ba là tín hiệu có tính ngẫu nhiên, không được diễn tả bởi một hàm toán học nào
(các loại nhiễu, khảo sát nhờ phương tiện xác suất thống kê).
Các loại tín hiệu có thể được xét đến dưới một trong hai miền :
- Miền thời gian: Tín hiệu được diễn tả bởi một hàm theo thời gian
- Miền tần số : Quan tâm tới sự phân bố năng lượng của tín hiệu theo các thành phần tần số của
chúng và được diễn tả bởi phổ tần.
Hình 1.1 Sóng sin thể hiện trong miền thời gian và miền tần số
Các tín hiệu âm tần thường gặp trong kỹ thuật Audio:
- Tín hiệu thoại hay tín hiệu tiếng nói trong dải tần từ 300Hz đến 3400Hz
- Tín hiệu âm tần từ đài vô tuyến phát thanh quảng bá hay từ máy thu vô tuyến AM (điều
biên) trong dải tần từ 100Hz đến 5kHz.
- Tín hiệu âm tần từ đài vô tuyến phát thanh quảng bá hay từ máy thu vô tuyến FM (điều
tần) trong dải tần từ 50Hz đến 15Khz.
- Tín hiệu âm tần từ máy hát đĩa compact trong dải tần từ 50Hz đến 20kHz
V(t)
t f
V
Tần số
1
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - Người đăng: dang-thanh-huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 9 10 383