Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về Lò Trung Tần

Được đăng lên bởi supermankaka-3322
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2386 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Các hệ thống điện tử điển hình

Lò trung tần nấu thép

Lò cảm ứng ( Lò trung tần nấu thép)
Thiết bị trung tần với tần số làm việc 500  10 0000 Hz ( Lò cảm ứng trung tần ). Đây là
lò trung gian giữa lò cảm ứng tần số công nghiệp và lò cảm ứng cao tần . Nhiệt độ cung
cấp cho lò để nấu chảy kim loại với tốc độ nhanh , thích hợp cho việc nấu luyện các loại
thép cacbon hoặc hoặc các loại thép hợp kim trung bình và cao. Thiết bị biến đổi tần số
của lò có thể sử dụng máy phát tần số kiểu quay hoặc dùng tiristor điều khiển.
1.1. Sơ đồ chức năng của lò cảm ứng dùng bộ biến tần

KĐK3
U = var

U = var

f = 50Hz
CL

CKL

NL

KĐK2

KĐCS

KĐK1

U,I,f
Lò

KNg

Hình 1.1. Sơ đồ khối chức năng của lò cảm ứng dùng bộ biến tần

Trong sơ đồ khối chức năng của lò cảm ứng trung tần dùng bộ biến tần gồm các khâu
chính sau:
- Mạch lực gồm các khâu:
+ CL – Bộ chỉnh lưu có điều khiển dùng tyristor biến đổi điện áp xoay chiều của lưới điện
thành điện áp một chiều.
+ NL – Khâu nghịch lưu cộng hưởng biến điện áp một chiều thành điện áp xoay chiều
cung cấp cho vòng cảm ứng của lò.

1

Các hệ thống điện tử điển hình

Lò trung tần nấu thép

+ CKL – Khâu lọc điện áp một chiều dùng cuộn kháng lọc với với trị số điện cảm L khá
lớn ( vì bộ nguồn cung cấp cho bộ chỉnh lưu là bộ nguồn dòng ).
+ Lò trung tần có vòng cảm ứng cuốn xung quanh nồi của lò và một bộ tụ điện.
- Mạch điều khiển gồm các khâu:
+ KNg – Khâu nguồn một chiều cung cấp cho tất cả các khâu trong mạch điều khiển.
+ KĐCS – Khâu điều chỉnh công suất tiêu thụ của lò cảm ứng.
+ KĐK - 2- Khâu điều khiển bộ chỉnh lưu.
+ KĐK - 1- Khâu điều khiển bộ nghịch lưu.
+ KĐK - 3- Khâu điều khiển công nghệ dùng rơle- công tắc tơ …. đo lường và bảo vệ.
1.2. Sơ đồ nguyên lý lò cảm ứng
Hiện nay chúng ta nhập rất nhiều lò trung tần nấu thép từ các nước khác nhau như :
Anh , Mỹ, Nga , Trung Quốc có các thông số công nghệ sau:
- Dung tích mỗi mẻ nấu từ 50 đến 2000 Kg.
- Công suất tiêu thụ định mức của lò từ 100kW đến 1200 kW.
Nhìn chung dù sản xuất khác nhau nhưng về cấu tạo , nguyên lý hoạt động sơ đồ khối
chức năng về cơ bản giống nhau.
Trên hình 2.2. là sơ đồ nguyên lý mạch lực lò trung tần nấu thép do Việt Nam lắp ráp.

2

Lò trung tần nấu thép
Các hệ thống điện tử điển hình

NCBA

62

6 5 4

68
69
70

LH1
7

LH2
64

LK1
8
65

LK2
LH3

R9

63

R8
RES2

67

R7
RES2

66

RES2

151

19

13

16

9 LK3

154
22

C1
R1

C4
R4

153

156

20

14

17

23

25

C5

21
C3 155

15

18
R2

C2

R5

152

R3

C6
R6

24

28

A1

A

V

29

219

V600

30

31

36

3...
Các h thống điện t điển hình Lò trung tn nu thép
1
Lò cảm ứng ( Lò trung tần nấu thép)
Thiết b trung tn vi tn s làm vic 500
10 0000 Hz ( Lò cm ng trung tn ). Đây là
trung gian gia cm ng tn s công nghip cm ng cao tn . Nhiệt độ cung
cấp cho để nu chy kim loi vi tốc độ nhanh , thích hp cho vic nu luyn các loi
thép cacbon hoc hoc các loi thép hp kim trung bình cao. Thiết b biến đổi tn s
ca lò có th s dng máy phát tn s kiu quay hoặc dùng tiristor điều khin.
1.1. Sơ đồ chức năng của lò cảm ứng dùng bộ biến tần
Hình 1.1. Sơ đồ khối chức năng của lò cảm ứng dùng bộ biến tần
Trong sơ đồ khối chức năng của lò cảm ứng trung tần dùng bộ biến tần gồm các khâu
chính sau:
- Mạch lực gồm các khâu:
+ CL Bộ chỉnh lưu có điều khiển dùng tyristor biến đổi điện áp xoay chiều của lưới điện
thành điện áp một chiều.
+ NL Khâu nghịch lưu cộng hưởng biến điện áp một chiều thành điện áp xoay chiều
cung cấp cho vòng cảm ứng của lò.
KĐK2
CL
KĐK3
CKL
KĐCS
KNg
NL
KĐK1
U,I,f
f = 50Hz
U = var
U = var
Tổng quan về Lò Trung Tần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về Lò Trung Tần - Người đăng: supermankaka-3322
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tổng quan về Lò Trung Tần 9 10 683