Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về thông tin viba

Được đăng lên bởi thuongmaidientu-org
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2868 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tổng quan về thông tin Vi
ba số

1

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ VI BA SỐ.
1.1. Giới thiệu chung.
Hệ thống truyền dẫn là 1 hệ thống bao gồm các thiết bị, phương tịên dùng để truyền tín hiệu
từ nơi này đến nơi khác.
Ngày nay, theo phương tiện truyền dẫn, các HTTT bao gồm các loại hệ thống chủ yếu sau:
+ HTTT dùng cáp đồng trục, trong đó môi trường truyền dẫn là cáp đồng trục (coaxial cable)
Các hệ thống sử dụng cáp đồng trục có dung lượng không cao, cự ly khoảng lặp ngắn và
khả năng cơ động kém. Các hệ thống loại này đang dần được thay thế và được sử dụng chỉ
trong những tình huống cụ thể nhất định.
+ HTTT sóng cực ngắn (microwave) với môi trường truyền dẫn vô tuyến trên giải sóng cực
ngắn, bao gồm các loại hệ thống thông tin vệ tinh, thông tin vô tuyến tiếp sức (radio-relay) và
thông tin di động;
Các hệ thống thông tin vệ tinh có dung lượng trung bình song bù lại có cự ly liên lạc từ lớn
đến rất lớn. Các hệ thống này được sử dụng làm trục xuyên lục địa hoặc phục vụ cho các tuyến
khó triển khai các loại hình liên lạc khác (như tuyến liên lạc đất liền-hải đảo, đất liền-các giàn
khoan dầu, đất liền-các tàu viễn dương...). Ngoài ra, các hệ thống vệ tinh địa tĩnh còn được sử
dụng cho các hệ thống phát quảng bá truyền hình. Trong tương lai gần, khi hệ thống các vệ
tinh quỹ đạo thấp và trung bình được triển khai, các hệ thống vệ tinh có thể được sử dụng cho
cả thông tin di động phủ sóng toàn cầu.
Các hệ thống thông tin di động phục vụ các đầu cuối di động, nói chung có dung lượng
thấp. Khả năng di động là ưu thế lớn nhất của các hệ thống này.
Các hệ thống vô tuyến tiếp sức mặt đất (terrestrial radio-relay) có dung lượng từ thấp tới
cao, có khả năng thay thế tốt các tuyến cáp đồng trục trong các mạng nội hạt lẫn đường trục.
Với thời gian triển khai tương đối thấp, tính cơ động của các hệ thống vô tuyến tiếp sức mặt
đất hơn hẳn một số loại hệ thống khác. Một ưu điểm nữa của các hệ thống này là rất dễ triển
khai, ngay cả trong các điều kiện địa hình gây nhiều trở ngại cho việc triển khai các loại hệ
thống dung lượng cao khác như trong các đô thị, hoặc qua các vùng có địa hình rừng núi với
cự ly chặng liên lạc lên đến 70 km, trung bình là từ 40 dến 45 km.
+ HTTT quang sợi (fiber-optic) với môi trường truyền dẫn là cáp sợi quang học (gọi tắt là
cáp quang).
Hệ thống cáp quang có dung lượng lớn nhất, giá rẻ (theo chi phí tính trên kênh thoại) do đó
thường được sử dụng làm đường trục quốc gia, xuyên quốc gia, xuyên lục địa. Nhược điểm cơ
bản của HTTT cáp quang là khả năng cơ đ...
Tổng quan về thông tin Vi
ba số
1
Tổng quan về thông tin viba - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về thông tin viba - Người đăng: thuongmaidientu-org
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Tổng quan về thông tin viba 9 10 621