Ktl-icon-tai-lieu

tổng quan về viễn thông

Được đăng lên bởi Hoài Bão
Số trang: 156 trang   |   Lượt xem: 4524 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÔNG
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TỔNG QUANG VỀ VIỄN THÔNG
Biên soạn :

Ths. Nguyễn Văn Đát
Ths. Nguyễn Thị Thu Hằng
Ks. Lê Sỹ Đạt
Ks. Lê Hải Châu

TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÔNG
Mã số : 411TQV260
Chịu trách nhiệm bản thảo
TRUNG TÂM ÐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 1
(Tài liệu này được ban hành theo Quyết định số: /QĐ-TTĐT1 ngày
của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm qua, hạ tầng viễn thông đã phát triển nhanh về cả công nghệ và chất
lượng cung cấp dịch vụ. Viễn thông đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài với nhiều bước
ngoặt trong phát triển công nghệ và phát triển mạng lưới. Việt Nam cũng như các nước trên thế
giới, hiện nay có rất nhiều nhà khai thác viễn thông khác nhau với sự đa dạng của công nghệ và
cấu hình mạng cũng như các dịch vụ cung cấp.
Để có được cái nhìn tổng quan về viễn thông nói chung, nắm bắt những kiến thức cơ bản
về viễn thông và cũng nằm trong chương trình đào tạo của hệ Đại học từ xa của Học viện Công
nghệ Bưu chính Viễn thông, cuốn tài liệu “Tổng quan về viễn thông” được các giảng viên Bộ
môn Mạng Viễn thông, Khoa Viễn thông I biên soạn.
Tài liệu gồm 6 chương, trình bày những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển của viễn
thông, các dịch vụ viễn thông, các kỹ thuật cơ bản về truyền dẫn và chuyển mạch trong viễn
thông cùng vấn đề báo hiệu và đồng bộ mạng.
Chương 1- Giới thiệu chung: chương này cung cấp cho học viên cách nhìn tổng quan về
mạng viễn thông; quá trình phát triển của viễn thông trong quá khứ, hiện tại và xu hướng phát
triển trong tương lai cũng như các khái niệm cơ bản trong viễn thông được đề cập giúp người
đọc bước đầu hiểu về viễn thông nói chung và cơ sở để tiếp cận với hệ thống viễn thông phức
tạp.
Chương 2- Dịch vụ viễn thông: chương này đề cập đến các vấn đề liên quan đến dịch vụ
viễn thông như khái niệm, cách thức phân loại dịch vụ viễn thông, các yếu tố ảnh hưởng đến
chất lượng dịch vụ và chất lượng mạng, đồng thời giới thiệu về các loại hình dịch vụ viễn thông
cơ bản và các dịch vụ mới trên thế giới và ở Việt Nam, nhu cầu và xu hướng phát triển dịch vụ
viễn thông.
Chương 3- Các mạng viễn thông: chương này giới thiệu sự hình thành và phát triển của
các mạng viễn thông: các mạng mạng điện thoại, các loại mạng và công nghệ mạng truyền số
liệu, mạng máy tính, Internet. Chương này còn giới thiệu những khái niệm căn bản về các ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
TNG QUAN V VIN THÔNG
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2007
tổng quan về viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng quan về viễn thông - Người đăng: Hoài Bão
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
156 Vietnamese
tổng quan về viễn thông 9 10 152