Ktl-icon-tai-lieu

Topcon 226 HDSD

Được đăng lên bởi Huy Tran
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 966 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Download tại trang 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ
CHO CÁC MODEL:
HÃNG SOUTH VÀ TOPCON

A. ĐO KIỂM TRA KHÔNG LƯU LẠI TRONG MÁY.
Bao gồm có các chế độ đo sau:
I. Chỉ đo góc phím (ANG):
Màn hình khi khởi động máy luôn ở chế độ chỉ đo góc.
Khi đang ở chế độ đo khác muốn trở về chế độ này bạn ấn phím ESC sau đó ấn phím (Ang).
V: Góc đứng
HR: Góc ngang
Chức năng các phím:
Trang 1(P1).
- F1(OSET) : Đưa góc bằng (Bàn độ ngang) ban đầu về 000’0’’. Chấp nhận bấm F3(Yes).
- F2(HOLD) : Phím giữ góc ngang (khi bấm phím này quay máy góc ngang không đổi).
- F3(HSET) : Cài đặt góc ngang ban đầu (Cài đặt phương vị đầu).
- F4(P1) : Phím sang trang 2 của chức năng (ANG)
Trang 2 (P2).
- F1(TILT) : Tắt, mở cân bằng tự động của máy. Ở chế độ mở khi máy bị nghiêng, máy sẽ
không làm việc.
- F2(REP) : Đo góc lặp
- F3(V%) : Độ dốc. Chức năng này dùng để bố trí và kiểm tra độ dốc.
- F4(P2) : Phím sang trang 3 của chức năng (ANG)
Trang 3 (P3).
- F1(H-BZ) : Bật và tắt tiếng kêu (píp) khi góc bằng quay gần đến ¼ cung tròn
- F2(R/L) : Góc bằng tăng thuận hoặc nghịch chiều kim đồng hồ
- F3(CMPS) : Đưa góc đứng 00 ở thiên đỉnh hoặc vị trí nằm ngang.
Như vậy ở chức năng này ứng dụng nhiều nhất là qui góc về 0o và bố trí kiểm tra độ dốc
), 1 lần:II. Đo góc cạnh phím (
1.Đo góc bằng, cạnh bằng và chênh cao:
HR : Góc bằng
HD : Khỏang cách ngang

Download tại trang 
VD : Chênh cao
Chức năng các phím:
Trang 1.
- F1(MEAS) : Bắt đầu đo
- F2(MODE) : Các lựa chọn Mode đo khỏang cách
+ F1(FINE) : Đo chính xác
+ F2(TRACK) : Đo nhanh
+ F3(COARSE): Đo thô
- F3(S/A) : Cài đặt hằng số gương, PPm, nhiệt độ và áp suất
- F4(P1) : Sang trang 2
Trang 2.
- F1(OFSET) : Chức năng này ứng dụng khi không thể đặt gương trực tiếp.
+ F1(ANG OFFSET) : Offset góc
+ F2(DIST OFFSET) : Offset chiều dài
+ F3(PLANE OFFSET): Offset mặt phẳng
- F2(S.O) : Bố trí điểm
+ F1(HD) : Bố trí theo khỏang cách ngang
+ F2(VD) : Bố trí theo chênh cao
+ F3(SD) : Bố trí theo khỏang cách nghiêng
- F3(m/f/i) : Chuyển đổi đơn vị đo
), 2 lần::2.Đo góc đứng, góc bằng, cạnh nghiêng ấn phím (
V : Góc đứng
HR : Góc bằng
SD : Khoảng cách nghiêng (tính từ tâm máy đến tâm gương)
III. Đo tọa độ phím ( )
N: Tọa độ theo phương X
E: Tọa độ theo phương Y
Z: Cao độ
Chức năng các phím:
Trang 1:
F1(MEAS) : bắt đầu đo
F2(MODE) : Các lựa chọn Mode đo
F3(S/A) : Cài đặt hằng số gương, PPm, nhiệt độ, áp suất
Trang 2:
F1(R.HT) : Nhập chiều cao gương.
F2(INSHT) : Nhập chiều cao máy

Download tại t...
Download tại trang http://phanmemtracdia.com
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ
CHO CÁC MODEL:
HÃNG SOUTH VÀ TOPCON
A. ĐO KIỂM TRA KHÔNG LƯU LẠI TRONG MÁY.
Bao gồm có các chế độ đo sau:
I. Chỉ đo góc phím (ANG):
Màn hình khi khởi động máy luôn ở chế độ chỉ đo góc.
Khi đang ở chế độ đo khác muốn trở về chế độ này bạn ấn phím ESC sau đó ấn phím (Ang).
V: Góc đứng
HR: Góc ngang
Chức năng các phím:
Trang 1(P1).
- F1(OSET) : Đưa góc bằng (Bàn độ ngang) ban đầu về 000’0’’. Chấp nhận bấm F3(Yes).
- F2(HOLD) : Phím giữ góc ngang (khi bấm phím này quay máy góc ngang không đổi).
- F3(HSET) : Cài đặt góc ngang ban đầu (Cài đặt phương vị đầu).
- F4(P1) : Phím sang trang 2 của chức năng (ANG)
Trang 2 (P2).
- F1(TILT) : Tắt, mở cân bằng tự động của máy. Ở chế độ mở khi máy bị nghiêng, máy sẽ
không làm việc.
- F2(REP) : Đo góc lặp
- F3(V%) : Độ dốc. Chức năng này dùng để bố trí và kiểm tra độ dốc.
- F4(P2) : Phím sang trang 3 của chức năng (ANG)
Trang 3 (P3).
- F1(H-BZ) : Bật và tắt tiếng kêu (píp) khi góc bằng quay gần đến ¼ cung tròn
- F2(R/L) : Góc bằng tăng thuận hoặc nghịch chiều kim đồng hồ
- F3(CMPS) : Đưa góc đứng 00 ở thiên đỉnh hoặc vị trí nằm ngang.
Như vậy ở chức năng này ứng dụng nhiều nhất là qui góc về 0o và bố trí kiểm tra độ dốc
), 1 lần:II. Đo góc cạnh phím (
1.Đo góc bằng, cạnh bằng và chênh cao:
HR : Góc bằng
HD : Khỏang cách ngang
Topcon 226 HDSD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Topcon 226 HDSD - Người đăng: Huy Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Topcon 226 HDSD 9 10 963