Ktl-icon-tai-lieu

trà ,cafe

Được đăng lên bởi nguyenphungngocthao
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 906 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

CÔNG NGHỆsảnxuấtCÀ PHÊ NHÂN

NHÓM:10
GVHD:NGUYỄN THỊ NGỌC HỢI

DANH SÁCH NHÓM

NguyễnThanhSự2022110193
NguyễnVănGiáp2022110177
LêQuangThuận2022110472
NguyễnNgọcPhươngDuy2022110191
NguyễnThịPhươngTrang2022110459

QUY TRÌNH CHẾ BIẾN:
Càphêquảkhô

Càphêquảkhô

Táchtạpchất

Xâyxátkhô

Càphênhân
Đánhbóng

Phânloạikíchthướcnhâ
n

Phânloạitrọnglượngriêng

Phântíchlỗi

Phânloạimàusắc

TÁCH TẠP CHẤT:

Thườngdùngsàngrungđểtáchriêngbiệttạpchấtvàquảcàphêkhô

Máytáchtạpchất

QUY TRÌNH CHẾ BIẾN:
Càphêquảkhô

Càphêquảkhô

Táchtạpchất

Xâyxátkhô

Càphênhân
Đánhbóng

Phânloạikíchthướcnhâ
n

Phânloạitrọnglượngriêng

Phântíchlỗi

Phânloạimàusắc

XAY XÁT KHÔ:


Mụcđích:bỏvỏthóchoặcvỏquả(thànhphầnchủyếulàxenlulo)đểlấycàphênhânra
Phươngpháp:
Loạinénxé:
Yêucầu:
 Loạicắtxé:
Càphêthóckhôđưavàomáyxátphảiđảmbảokhônglẫnsỏiđá,sắtvụn,…Độthuỷphần1012%,nhiệtđộkhốicàphêkhôkhôngquá300C



Khảnăngsửdụngcácmáyxátkhôhiệnnayphảiđảmbàocácchỉtiêukĩthuậtsauđây:

Tỷlệcàphêsốngcò

Tỷlệcàphêbịvỡ(%

Tỷlệvỏcònlẫnnhâ

Tỷlệcàphêbịvỡlép

nnguyênquả(%)

)

n(%)

bịquạtrangoài(%)

MáyxátHanxa

5

2

1,5

1

Cácloạimáykhác

5

5-6

2

1

Loạimáy

QUY TRÌNH CHẾ BIẾN:
Càphêquảkhô

Càphêquảkhô

Vỏtrấu
Táchtạpchất

Xâyxátkhô

Vỏthóc,càphêlép,tấmlẫnvỏ
mịn

Sàngphânloại

Tấmvànhâncàphêlép

Phânloại

Chếbiếnphụphẩm

QUY TRÌNH CHẾ BIẾN:
Càphêquảkhô

Càphêquảkhô

Táchtạpchất

Xâyxátkhô

Càphênhân
Đánhbóng

Phânloạikíchthướcnhâ
n

Phânloạitrọnglượngriêng

Phântíchlỗi

Phânloạimàusắc

ĐÁNH BÓNG:
Mụcđích:táchlớpvỏlụarakhỏinhâncàphêmàmáyxátkhôchưalàmsạch,làmchonhâncàphêsáng,bóng,
pháp:dùng máy để đánh bóng
 Phương
đẹp

 Yêucầu:
 Trongquátrìnhđánhbóng,nhiệtđộkhốicàphê≤ 550Cvàtỷlệvỏlụa≤ 1,5%
 Độsạchvỏlụasaukhiđượcđánhbóngphảiđảmbảocácchỉtiêukĩthuậtsauđây:

Loạicàphê

Độsạchvỏlụatínhbằng
%tổngsốtrọnglượng

Càphêchè

90

Càphêvối

70

Càphêmít

70

Ghichú

Hạtcónửadiệntíchbócvỏlụatrởlênđượ
ccoilàhạtsạchvỏlụa

QUY TRÌNH CHẾ BIẾN:
Càphêquảkhô

Càphêquảkhô

Táchtạpchất

Xâyxátkhô

Càphênhân
Đánhbóng

Phânloạikíchthướcnhâ
n

Phânloạitrọnglượngriêng

Phântíchlỗi

Phânloạimàusắc

PHÂN LOẠI:
Phânloạitheokíchthước:


Mục đích:cà phê
 Sàngtrònquay:
nhânsaukhirakhỏimáyđánhbóngvẫncònlẫntạpchất,càphêquả,càphêtấm,càphêđen,
 Sànglắc:
….Cỡhạtkhôngđồngđềuchonênphảiphânloạiđểđạtđượcyêucầucácchỉtiêuchấtlượngcủahạtcàphêthư
ơngphẩm

 Yêucầu:saukhiphânloạiphảitáchriêngcácphầncàphêcóchấtlượngkhácnhau,khônglẫntạpchất
 Gồmcácbước:
 Phânloạitheokíc...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
NHÓM:10
GVHD:NGUYỄN THỊ NGỌC HỢI
NG NGHỆsảnxuấtCÀ PHÊ NHÂN
trà ,cafe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trà ,cafe - Người đăng: nguyenphungngocthao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
trà ,cafe 9 10 544