Ktl-icon-tai-lieu

Trắc địa cơ sở

Được đăng lên bởi dhtracdia01
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 644 lần   |   Lượt tải: 0 lần
9/16/2014

CHƯƠNG 4

ĐO KHOẢNG CÁCH

1. GIỚI THIỆU
 Đo khoảng cách là một trong những công tác cơ bản
nhất của đo đạc.
 Khoảng cách và góc được kết hợp để xác định vị trí
của điểm.

 Cần phân biệt khoảng cách ngang và khoảng cách
nghiêng.
 Đơn vị thường dùng trong đo khoảng cách là m.

1

9/16/2014

 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO KHOẢNG CÁCH

1. Bước chân
2. Lưới chỉ chữ thập
3. Thước

4. Máy đo khoảng cách điện tử
5. Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)
6. …

2. ĐO KHOẢNG CÁCH BẰNG

THƯỚC

2

9/16/2014

a. Giới thiệu
Hai vấn đề cần được quan tâm:
1. Dùng thước để xác định khoảng cách chưa
biết giữa các điểm cố định.
2. Bố trí một khoảng cách đã biết bắt đầu từ
một điểm trên thực địa.

a. Giới thiệu
 6 bước trong đo khoảng cách bằng thước:
(1) dóng hướng, (2) kéo căng thước, (3) đặt
thước nằm ngang, (4) đánh dấu chiều dài
thước, (5) đọc số và (6) ghi số liệu.

3

9/16/2014

b. Dụng cụ đo

c. Dóng hướng
 Việc dóng hướng có thể tiến hành bằng mắt
hoặc bằng máy kinh vĩ.

A

C

D

B

A

C

D

B

4

9/16/2014

d. Sai số trong do dài bằng thước
1. Độ dài thước
2. Nhiệt độ
3. Lực kéo căng thước
4. Thước bị võng
5. Thước không nằm ngang và lệch hướng
6. Đọc số
…

e. ĐCX kết quả đo
 Đo dài bằng thước thép có thể đạt độ chính
xác đến 1/10000 (cẩn thận), trung bình từ
1/2000 đến 1/3000.

5

9/16/2014

3. ĐO KHOẢNG CÁCH BẰNG LƯỚI
CHỈ CHỮ THẬP

a. Giới thiệu
 Sử dụng hệ thống lưới chỉ chữ thập trên ống kính
máy thủy chuẩn (hoặc máy kinh vĩ) và mia để xác
định khoảng cách giữa 2 điểm trên thực địa

6

9/16/2014

7

9/16/2014

b. Tính toán
i. Trường hợp tia ngắm nằm ngang
 Khi đo khoảng cách ở những địa hình bằng
phẳng thường đưa ống kính nằm ngang.
 Khoảng cách ngang : D  K .l  C
 K = 100
 l = số đọc chỉ trên - chỉ dưới
 C: là hằng số cộng (nhỏ, thường bỏ qua)

ii. Trường hợp tia ngắm nghiêng
 Khi địa hình có độ dốc lớn, để đảm bảo có thể đọc
được số trên mia cần phải đặt ống kính nghiêng một
góc đứng V
 Khoảng cách nghiêng :

S  K .l.cosV

 Khoảng cách ngang :

D  K .l.cos 2 V

hoặc

D  K .l.sin 2 Z

8

9/16/2014

c. Độ chính xác
 Độ chính xác đo cạnh khoảng 1/300 đến
1/500
 Ứng dụng chủ yếu trong đo chi tiết thành lập
bản đồ địa hình

 Ví dụ
Đặt máy kinh vĩ tại A, mia tại B...
9/16/2014
1
CHƯƠNG 4
ĐO KHONG CCH
Đo khong cch l mt trong nhng công tc bn
nht ca đo đc.
Khong cch v gc đưc kt hp đ xc đnh v tr
ca đim.
Cn phân bit khong cch ngang v khong cch
nghiêng.
Đơn v thưng dng trong đo khong cch l m.
1. GII THIU
Trắc địa cơ sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc địa cơ sở - Người đăng: dhtracdia01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Trắc địa cơ sở 9 10 264