Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm dinh dưỡng ăn uống trong điều trị

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĂN UỐNG TRONG ĐIỀU TRỊ
1. Theo Tổ chức Y tế thế giới và Hội tăng huyết áp quốc tế (1993), tăng huy ết áp
khi:

A. HA tâm thu (HA tối đa)  130 mmHg và HA
trương (HA tối thiểu)  80mmHg
B. HA tâm thu (HA tối đa)  140mmHg và HA
trương (HA tối thiểu)  90mmHg@
C. HA tâm thu (HA tối đa)  150 mmHg và HA
trương (HA tối thiểu)  90mmHg
D. HA tâm thu (HA tối đa)  160 mmHg và HA
trương (HA tối thiểu)  90mmHg
E. HA tâm thu (HA tối đa)  160 mmHg và HA
trương (HA tối thiểu)  100mmHg

tâm
tâm
tâm
tâm
tâm

2. Một trong những nguyên tắc dinh dưỡng đối với bệnh nhân tăng huy ết áp:

A. Hạn chế muối@
B. Hạn chế Kali
C. Hạn chế thức ăn có tác dụng an thần như sen, lá
vông...
D. Hạn chế chất xơ
E. Hạn chế vitamin

3. Một trong những nguyên tắc dinh dưỡng bệnh nhân tăng huyết áp :

A. Tăng muối
B. Tăng Kali@
C. Tăng rượu, cà phê, nước chè đặc
D. Tăng gia vị như tiêu, ớt
E. Tăng tổng số năng lượng của khẩu phần

4. Một trong những nguyên tắc dinh dưỡng bệnh nhân tăng huyết áp :

A. Tăng protid đặc biệt là protid động vật
B. Tăng lipid
C. Hạn chế rượu, cà phê, nước chè đặc@
D. Tăng sử dụng các loại đường dễ hấp thu
43

E. Hạn chế vitamin đặc biệt là vitamin C, E, A

5. Một trong những nguyên tắc dinh dưỡng bệnh nhân tăng huyết áp :

A. Hạn chế Lipid, đặc biệt là lipid động vật@
B. Hạn chế Kali
C. Hạn chế chất xơ
D. Tỷ lệ phần trăm các chất sinh nhiệt:Protid:10%;
Lipid:10%; Glucid: 80%
E. Tỷ lệ phần trăm các chất sinh nhiệt:Protid:12%;
Lipid:18%; Glucid: 70%

6. Lượng muối có thể dùng hàng ngày cho người tăng huyết áp:

A. Không quá 10 gam
B. Không quá 8 gam
C. Không quá 6 gam@
D. Không quá 4 gam
E. Không quá 2 gam

7. Ở người trẻ tăng huyết áp không rõ nguyên nhân, lượng mu ối trong kh ẩu ph ần
nên là

A. Không quá 4 gam
B. Không quá 3 gam
C. Không quá 2 gam
D. Không quá 1 gam
E. Hạn chế tuyệt đối@

8. Tăng huyết áp có biến chứng tim và phù nhiều, lượng muối được sử dụng là:

A. Dưới 8 gam/ ngày
B. Dưới 6 gam/ ngày
C. Dưới 4 gam/ ngày
D. Dưới 2 gam/ ngày
E. Hạn chế muối tuyệt đối@

9. Thực phẩm nào sau đây cung cấp nhiều Kali nhất :

A. Su bắp@
B. Su hào
C. Xà lách
D. Xà lách xông
44

E. Bí đỏ

10. Loại quả, củ nào sau đây chứa nhiều Kali nhất:

A. Cam@
B. Mận
C. Mơ
D. Dưa hấu
E. Bí đỏ

11. Trong nguyên tắc dinh dưỡng cho người tăng huyết áp, Protid kh ẩu ph ần nên:

A. 30-40gam/ngày
B. 40-50
C. 50-60@
D. 60-70
E. 70-80

12. Trong nguyên tắc dinh dưỡng cho người tăng huyết áp, Protid từ th ực ph ẩm
nào sau đây KHÔNG nên dùng:

A. Protid thực vật như đậu đỗ, đậu nành
B. ...
ĂN UỐNG TRONG ĐIỀU TRỊ
1. Theo T ch c Y t th gi i H i t ng huy t áp qu c t (1993), t ng huy t áp ế ế ă ế ế ă ế
khi:
A. HA tâm thu (HA tối đa) 130 mmHg HA tâm
trương (HA tối thiểu) 80mmHg
B. HA tâm thu (HA tối đa) 140mmHg HA tâm
trương (HA tối thiểu) 90mmHg@
C. HA tâm thu (HA tối đa) 150 mmHg HA tâm
trương (HA tối thiểu) 90mmHg
D. HA tâm thu (HA tối đa) 160 mmHg HA tâm
trương (HA tối thiểu) 90mmHg
E. HA tâm thu (HA tối đa) 160 mmHg HA tâm
trương (HA tối thiểu) 100mmHg
2. M t trong nh ng nguyên t c dinh d ng i v i b nh nhân t ng huy t áp: ưỡ đ ă ế
A. Hạn chế muối@
B. Hạn chế Kali
C. Hạn chế thức ăn tác dụng an thần như sen,
vông...
D. Hạn chế chất xơ
E. Hạn chế vitamin
3. M t trong nh ng nguyên t c dinh d ng b nh nhân t ng huy t áp : ưỡ ă ế
A. Tăng muối
B. Tăng Kali@
C. Tăng rượu, cà phê, nước chè đặc
D. Tăng gia vị như tiêu, ớt
E. Tăng tổng số năng lượng của khẩu phần
4. M t trong nh ng nguyên t c dinh d ng b nh nhân t ng huy t áp : ưỡ ă ế
A. Tăng protid đặc biệt là protid động vật
B. Tăng lipid
C. Hạn chế rượu, cà phê, nước chè đặc@
D. Tăng sử dụng các loại đường dễ hấp thu
43
Trắc nghiệm dinh dưỡng ăn uống trong điều trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm dinh dưỡng ăn uống trong điều trị - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Trắc nghiệm dinh dưỡng ăn uống trong điều trị 9 10 520