Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm môn đồ gá

Được đăng lên bởi trantheson
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 802 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu hỏi ôn tập môn đồ gá

TT
Nội dung câu hỏi
1
Đồ gá được phân thành máy loại?
a. Đồ gá gia công
b. Đồ gá lắp ráp
c. Đồ gá kiểm tra
d. Cả 3 loại trên
2
Đồ gá gia công là:
a. Là trang bị công nghệ nhằm xác định vị trí chính xác
của phôi gia công với các dụng cụ gia công.
b. Là loại trang bị công nghệ để gá đặt dụng cụ gia công
lên máy công cụ.
c. Là trang bị công nghệ có kết cấu ứng với một hay một
nhóm chi tiết gia công nhất định
d. Cả 3 ý trên.
3
Đồ gá chuyên dùng là:
a. Là loại trang bị công nghệ có kết cấu ứng với một loại
chi tiết gia công nhất định.
b. Là loại trang bị công nghệ có kết cấu ứng với một hay
một nhóm chi tiết gia công.
c. Là loại trang bị công nghệ được lắp ghép từ các chi tiết
khác.
d. Là loại trang bị công nghệ để gá đặt dụng cụ gia công
lên máy công cụ.
4
Dụng cụ phụ là:
a. Là loại trang bị công nghệ có kết cấu ứng với một loại
chi tiết gia công nhất định.
b. Là loại trang bị công nghệ có kết cấu ứng với một hay
một nhóm chi tiết gia công.
c. Là loại trang bị công nghệ được lắp ghép từ các chi tiết
khác.

5

d. Là loại trang bị công nghệ để gá đặt dụng cụ gia
công lên máy công cụ.
Quá trình gá đặt phôi lên máy công cụ gồm mấy
giai đoạn?
a.
b.
c.
d.

6

Định vị
Kẹp chặt
Định vị và kẹp chặt
Kẹp chặt và định vị

Định vị và kẹp chặt, quá trình nào diễn ra trước?
a. Kẹp chặt
b. Định vị
c. Diễn ra song song

7

Vật rắn trong không gian ba chiều có bao nhiêu
bậc tự do chuyển đông?
a.
b.
c.
d.

8

4
5
6
7

Cho sơ đồ như hình vẽ. Mặt phẳng xoy định vi
được mấy bậc tự do?
a. 2
b. 3
c. 4

Ghi chú

...
Câu hỏi ôn tập môn đồ gá
Trắc nghiệm môn đồ gá - Trang 2
Trắc nghiệm môn đồ gá - Người đăng: trantheson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Trắc nghiệm môn đồ gá 9 10 882