Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm môn Giao Diện Người máy

Được đăng lên bởi Tran Tien
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 2764 lần   |   Lượt tải: 9 lần
1. Câu nào sau đây là sai khi nói về bộ nhớ dài hạn?
a. Dùng để lưu trữ các thông tin của con người.
b. Khả năng lưu trữ của bộ nhớ dài hạn là vô hạn.
c. Thời gian nhớ lại đối với các thông tin ít sử dụng thường lâu hơn thời gian
nhớ lại các thông tin hay sử dụng.
d. Bộ nhớ dài hạn thường được xử lý thông qua 3 giai đoạn. (2 gd –sự nhận biết và nhớ lại)
2. Tương quan người – máy bị ảnh hưởng bởi mấy yếu tố?
a. 1.
b. 2.
c. 3.
d. 4.
3. Xúc giác quan trọng trong các phần mềm:
a. Đồ hoạ.
b. Game.
c. Phim ảnh.
d. Tranh ảnh.
4. Xúc giác thông báo cảm giác khi…vào một vật.
a. Cầm nắm.
b. Tiếp xúc.
c. Nhìn thấy.
d. Nghe thấy.
5. Trung bình một người có thể nhớ bao nhiêu khoản mục?
a. 6 – 10.
b. 5 – 9.
c. 4 – 8.

(7+-2)

d. 6 – 9.
6. Trong các bộ nhớ dài hạn nào dưới đây, thông tin được bảo quản bền vững
nhất?
a. Các loại đĩa quang học.
b. Băng từ.
c. Ổ USB.
d. ROM.
7. Tế bào…có khoảng 120 triệu tế bào phân bố đều trên võng mạc.
a. Hình nón.
b. Hình que.
c. X.
d. Y.
8. Tế bào…có khoảng 6 triệu tế bào tập trung nhiều ở góc mắt.
a. Hình nón.
b. Hình que.
c. X.
d. Y.
9. Con người nhìn được:
a. Dưới 255 màu.
b. 255 màu.
c. Dưới 256 màu.
d. 256 màu.
10. Tai người có thể phân biệt được sự thay đổi tần số âm thanh:
a. 1,4 Hz.
b. 1,5 Hz.

c. 1,6 Hz.
d. 1,7 Hz.
11. Bộ nhớ ngữ nghĩa của bộ nhớ dài hạn chứa thông tin về:
a. Các sự kiện.
b. Các kinh nghiệm.
c. Kỹ năng.
d. Các sự kiện, kinh nghiệm, kỹ năng.
12. Bộ nhớ ngữ nghĩa của bộ nhớ dài hạn giúp con người:
a. Học kinh nghiệm mới.
b. Học kỹ năng mới.
c. Nhớ các sự kiện đã xảy ra.
d. Học khái niệm mới.
13. Bàn phím là thiết bị để nhập:
a. Chỉ thị.
b. Thông tin.
c. Văn bản và số liệu.
d. Chỉ thị và thông tin.
14. Bước quan sát là giai đoạn chuyển đổi thứ…trong mô hình khung tương tác.
a. 1.
b. 2.
c. 3.
d. 4.
Có 4 sự chuyenr đổi chính trong mô hình kung tg tac: Kết hợp, thực hiện , trình
diễn và quan sát
15. Bộ nhớ đoạn của bộ nhớ dài hạn dùng để nhớ về:
(dung ghi nhớ các sự kiện theo chuối lien tục)

a. Kinh nghiệm học được.
b. Kỹ năng học được.
c. Các sự kiện đã xảy ra.
d. Thông tin học được.
16. Bộ nhớ ngắn hạn nhỏ và hay đánh mất nội dung nhưng có cơ chế tự nhớ lại sau mỗi…ms.
a. 150.
b. 200.
c. 250.
d. 300.
17. Bộ nhớ đoạn của bộ nhớ dài hạn chứa thông tin về:
a. Các sự kiện và các kinh nghiệm.
b. Các sự kiện.
c. Các kinh nghiệm.
d. Kỹ năng.
18. Hãy cho biết mô hình nào không phải là mô hình phát triển phần mềm?
a. Mô hình thác nước.
b. Mô hình hình sao.
c. Mô hình xoáy ốc.
d. Mô hình trực tuyến.
19. Hãy cho biết đâu ...
1. Câu nào sau đây là sai khi nói về bộ nhớ dài hạn?
a. Dùng để lưu trữ các thông tin của con người.
b. Khả năng lưu trữ của bộ nhớ dài hạn là vô hạn.
c. Thời gian nhớ lại đối với các thông tin ít sử dụng thường lâu hơn thời gian
nhớ lại các thông tin hay sử dụng.
d. Bộ nhớ dài hạn thường được xử lý thông qua 3 giai đoạn. (2 gd –sự nhận biết và nhớ lại)
2. Tương quan người – máy bị ảnh hưởng bởi mấy yếu tố?
a. 1.
b. 2.
c. 3.
d. 4.
3. Xúc giác quan trọng trong các phần mềm:
a. Đồ hoạ.
b. Game.
c. Phim ảnh.
d. Tranh ảnh.
4. Xúc giác thông báo cảm giác khi…vào một vật.
a. Cầm nắm.
b. Tiếp xúc.
c. Nhìn thấy.
d. Nghe thấy.
5. Trung bình một người có thể nhớ bao nhiêu khoản mục?
a. 6 – 10.
b. 5 – 9. (7+-2)
c. 4 – 8.
Trắc nghiệm môn Giao Diện Người máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm môn Giao Diện Người máy - Người đăng: Tran Tien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Trắc nghiệm môn Giao Diện Người máy 9 10 865