Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm TTDD

Được đăng lên bởi ducpro99
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1-

GSM là viết tắt của

A-

Global System for Mobile Technology

B-

Global System for Mobile Communications

C-

Global Shared Memory

D-

General System for Mobile Communications

2-

Tần số làm việc của hệ thống GSM là:

A-

800 và 1800 Mhz

B-

800, 900, 1800 và 1900 Mhz

C-

900, 1800, 1900 Mhz

D-

900, 1800 MHz

3-

Một kênh sóng mang GSM có độ rộng

A-

200 KHz.

B-

45 MHz.

C-

200 MHz.

D-

35 MHz.

4-

Điều chế trong GSM là

A-

QPSK

B-

64QAM

C-

GMSK

D-

5-

PSK

Kỹ thuật truy nhập trong GSM?

A-

TDMA

B-

FDMA

C-

CDMA

D-

A và B.

6-

Băng tần sử dụng của P-GSM 900 đường lên là:

A-

890-915 Mhz.

B-

890-960 Mhz

C-

935-960 Mhz.

D-

900-925 Mhz.

7-

Băng tần sử dụng của P-GSM 900 đường xuống:

A-

890-915 Mhz.

B-

890-960 Mhz

C-

935-960 Mhz.

D-

900-925 Mhz.

8-

Băng tần sử dụng của GSM 1800 đường lên là:

A-

1710-1785 Mhz.

B-

1805-1850 Mhz.

C-

1700-1750 Mhz

D-

1805-1880 Mhz

9-

10
-

Băng tần sử dụng của GSM 1800 đường xuống:

A-

1710-1785 Mhz.

B-

1805-1850 Mhz.

C-

1700-1750 Mhz

D-

1805-1880 Mhz

Khoảng cách giữa tần số đường lên và tần số đường xuống trong GSM 900 là bao
nhiêu ?

A-

25 MHz

B-

35 MHz

C-

45 MHz

D-

95 MHz

...
1-
GSM là viết tắt của
A-
Global System for Mobile Technology
B-
Global System for Mobile Communications
C-
Global Shared Memory
D-
General System for Mobile Communications
2-
Tần số làm việc của hệ thống GSM là:
A-
800 và 1800 Mhz
B-
800, 900, 1800 và 1900 Mhz
C-
900, 1800, 1900 Mhz
D-
900, 1800 MHz
3-
Một kênh sóng mang GSM có độ rộng
A-
200 KHz.
B-
45 MHz.
C-
200 MHz.
D-
35 MHz.
4-
Điều chế trong GSM là
A-
QPSK
B-
64QAM
C-
GMSK
trắc nghiệm TTDD - Trang 2
trắc nghiệm TTDD - Người đăng: ducpro99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
trắc nghiệm TTDD 9 10 233