Ktl-icon-tai-lieu

TRẠM BIẾN ÁP HỢP BỘ KIỂU KIOSK

Được đăng lên bởi ngocvq
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2097 lần   |   Lượt tải: 15 lần
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

VIETNAM ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
JAS-ANZ

ISO 9001 : 2000
GIAÁY CN SOÁ: HT.059/1.03.19

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ THIBIDI
THIBIDI TRADING JOINT STOCK COMPANY

TRẠM BIẾN ÁP HỢP BỘ KIỂU KIOSK
KIOSK - TYPE PACKAGE TRANSFORMER SUBSTATION

LỜI GIỚI THIỆU / INTRODUCTION

Lời đầu tiên, Chúng tôi xin chân thành cảm
ơn Quý khách hàng đã quan tâm, hỗ trợ và sử dụng
vật tư, thiết bị, dịch vụ mà Chúng tôi đã cung cấp
trong thời gian qua. Chúc Quý khách hàng luôn
dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Firstly, we would like to give our most
sincere appreciation to your attention, assistance
and use of our supplied materials, equipments,
services during last time. Wish you always have
good health, happiness and success.

Công ty Cổ phần Kinh Doanh Vật Tư
THIBIDI (tên thương mại là TTC) được thành
lập vào ngày 01/07/2008 trên cơ sở là công ty
con của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện
(THIBIDI) – đơn vị thành viên trực thuộc Tổng
Công ty Thiết Bị Điện Việt Nam (GELEX).

THIBIDI Trading Joint Stock Company
(trade name, TTC) was incorporated on 01 July
2008 upon the basis of the Subsidiary of Electrical Equipment Joint Stock Company (THIBIDI)
– the member unit directly under Vietnam Electrical Equipment Joint Stock Corporation
(GELEX).

TTC liên kết với THIBIDI để thiết kế và sản
xuất sản phẩm Trạm biến áp hợp bộ kiểu kiosk
mang thương hiệu TTC. Ngoài ra TTC còn
cung cấp các sản phẩm khác bao gồm: Máy biến
thế THIBIDI, dây cáp điện CADIVI, sản phẩm
công tơ EMIC và thiết bị điện hạ thế, trung thế…

TTC has cooperated with THIBIDI for
designing and manufacturing Kiosk - type Package transformer Substation with TTC trade
name. TTC also provides other products include:
THIBIDI power transformer, CADIVI electrical
cables, products of EMIC meter and low-voltage,
medium-voltage equipments and etc.

Cùng với sự nhiệt tình, tâm huyết của Ban
Giám Đốc và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp,
Quý khách hàng sẽ được phục vụ về giải pháp kỹ
thuật, tiến độ giao hàng, giá cả và chế độ hậu mãi
tốt nhất. “TTC cam kết sẽ mang lại những
quyền lợi tối ưu nhất cho quý khách hàng”.

With the enthusiasm, whole-heartedness of
the Board of Directors and the professional team
of employees, Customers shall be served best in
techniques solutions, progress of delivery, price
and after-sales regimes. “TTC commits to bring
you the best optimal rights”.

Trân trọng...
JAS-ANZ
ISO 9001 : 2000
GIAÁY CN SOÁ: HT.059/1.03.19
VIETNAM ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK CORPORATION
ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
THIBIDI TRADING JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT THIBIDI
KIOSK - TYPE PACKAGE TRANSFORMER SUBSTATION
TRẠM BIẾN ÁP HỢP BỘ KIỂU KIOSK
TRẠM BIẾN ÁP HỢP BỘ KIỂU KIOSK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRẠM BIẾN ÁP HỢP BỘ KIỂU KIOSK - Người đăng: ngocvq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
TRẠM BIẾN ÁP HỢP BỘ KIỂU KIOSK 9 10 992