Ktl-icon-tai-lieu

TRạm biến áp

Được đăng lên bởi banghv89
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3735 lần   |   Lượt tải: 15 lần
GVHD: Nguyễn Quang Thuấn
MỤC LỤC

PHẦN I. Trạm Biến Áp
I. Tổng Quan Về Trạm biến áp:
1. Điện áp.
2. Phân loại Trạm Biến áp theo điện lực:
3. Công Suất Máy Biến áp:
4. Các đơn vị cần quan tâm trên trạm:
II. Tính Toán Và Lựa Chọn Trạm Biến Áp Hạ Áp :
1. Xác định trung tâm phụ tải và vị trí đặt trạm:
2. Xác định số lượng biến áp (hộ loại 1, 2 và 3):
3. Xác định công suất trạm biến áp.
4. Xác định chế độ vận hành kinh tế Trạm Biến áp .
5. Lựa Chọn Đầu Phân Áp.
III. Phân loại trạm biến áp
1. Trạm Biến Áp ngoài trời.
2. Trạm Biến Áp trong nhà.
3. Các Sơ Đồ Đấu Dây Trạm Biến Áp.

PHẦN II- Thiết kế trạm biến áp treo công suất 250KVA – 22/0.4Kv
I .Các số liệu ban đầu:

Cung Cấp Điện

 1

GVHD: Nguyễn Quang Thuấn
II. Chọn máy biến áp và sơ đồ nối dây:
III. Chọn thiết bị điện áp cao:
1. Chọn cầu chì tự rơi:
2. Chọn sứ cao thế .
3. Chống sét van.
4. Chọn thanh dẫn xuống máy biến áp:
IV. Chọn thiết bị điện hạ áp:
1.Chọn cáp từ máy sang tủ phân phối.
2.Chọn tủ phân phối .
V. Tính ngắn mạch.
1. Các bước tiến hành tính ngắn mạch:
2. Kiểm tra khí cụ điện cao áp (Cầu chì tự rơi):
3. Kiểm tra khí cụ điện cao áp:
VI. Tính toán nối đất cho trạm biến áp:
1. Tính điện trở nối đất của cọc:
2. Tính toán điện trở nối đất của thanh :
VII. Kết cấu trạm
KẾT LUẬN

Cung Cấp Điện

 2

GVHD: Nguyễn Quang Thuấn

Đề tài : Thiết kế trạm biến áp cung cấp điện cho xí nghiệp công
nghiệp co điện áp 22/0,4 Kv

Cung Cấp Điện

 3

GVHD: Nguyễn Quang Thuấn
PHẦN I. Trạm Biến Áp
• Ta có thể thấy Máy biến áp được dùng ở mọi nơi, từ máy biến áp dân dụng
dùng trong quạt điện đến máy biến áp dùng để ổn áp hoặc dùng trong các
main board điện tử.v.v. Một trong những ứng dụng phổ biến là dùng trong
điện lực: Trạm biến áp điện lực tăng hạ áp trong truyền tải điện.
• Từ các loại máy biến áp nhỏ (máy biến áp khô giải nhiệt bằng gió, hiện tại
đã chế tạo được công suất trên 2000 KVA), đến các máy biến áp lớn hơn
có cuộn dây đặt ngập trong dầu (dầu để cách điện và tản nhiệt ra lá thép
xung quanh máy).
I. Tổng Quan Về Trạm biến áp:
- Để truyền tải công suất điện lớn từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, thì giải pháp
tăng điện áp để hạn chế tổn thất công suất và giảm giá thành đầu tư đường dây là
một lựa chọn tối ưu.
- Lượng công suất tải truyền đi càng lớn thì điện áp càng cao.
1.Điện áp.
Người ta phân ra làm 4 cấp điện áp:
•

Siêu Cao Áp: Lớn Hơn 500 KV

•

Cao áp: 66kV, 110kV, 220kV và 500kV

•

Trung Áp: 6kV, 10kV, 15kV, 22kV và 35 kV

•

Hạ Áp: 0,4kV và 0,2kV và Các điện áp nhỏ hơn 1 KV.

Cung Cấp Điện

 4

GV...
GVHD: Nguy n Quang Thu n
MỤC LỤC
PHẦN I. Trạm Biến Áp
I. Tổng Quan Về Trạm biến áp:
1. Điện áp.
2. Phân loại Trạm Biến áp theo điện lực:
3. Công Suất Máy Biến áp:
4. Các đơn vị cần quan tâm trên trạm:
II. Tính Toán Và Lựa Chọn Trạm Biến Áp Hạ Áp :
1. Xác định trung tâm phụ tải và vị trí đặt trạm:
2. Xác định số lượng biến áp (hộ loại 1, 2 và 3):
3. Xác định công suất trạm biến áp.
4. Xác định chế độ vận hành kinh tế Trạm Biến áp .
5. Lựa Chọn Đầu Phân Áp.
III. Phân loại trạm biến áp
1. Trạm Biến Áp ngoài trời.
2. Trạm Biến Áp trong nhà.
3. Các Sơ Đồ Đấu Dây Trạm Biến Áp.
PHẦN II- Thiết kế trạm biến áp treo công suất 250KVA – 22/0.4Kv
I .Các số liệu ban đầu:
Cung C p Đi n 1
TRạm biến áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRạm biến áp - Người đăng: banghv89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
TRạm biến áp 9 10 49