Ktl-icon-tai-lieu

trang bị điện nhóm máy tiện

Được đăng lên bởi theanhntvybg
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

TRANG BỊ ĐIỆN NHÓM MÁY TIỆN • • •
2.1Đặc điểm công nghệ
Nhóm máy tiện rất đa dạng, gồm các máy tiện đơn giản, máy tiện vạn năng,
chuyên dùng, máy tiện đứng... Trên máy tiện có thể thực hiện được nhiều công
nghệ tiện khác nhau: tiện trụ ngoài, tiện trụ trong, tiên mặt đầu, tiện côn, tiện định
hình. Trên máy tiện cũng có thể thực hiện doa, khoan và tiện ren bằng các dao cắt,
dao doa, tarô ren.Kích thước gia công trên máy tiện có thể từ cỡ vài mili đến hàng
chục mét
2

Hình 2.1 Dạng bên ngoài máy tiện

Dạng bên ngoài của máy tiện như hình 2.1a. Trên thân máy 1 đặt ụ trước 2,
trong đó có trục chính quay chi tiết. Trên gờ trượt đặt bàn dao 3 và ụ sau 4. Bàn
dao thực hiện sự di chuyển dao cắt dọc và ngang so với chi tiết. Ở ụ sau đặt mũi
chống tâm dùng để giữ chặt chi tiết dài trong quá trình gia công, hoặc để giá mũi
khoan, mũi doa khi khoan, doa chi tiết.
Sơ đồ gia công tiện như hình 2.1b. Ở máy tiện, chuyển động quay chi tiết với
tốc độ góc roct là chuyển động chính, chuyển động di chuyển của dao 2 là chuyển
động ăn dao. Chuyển động ăn dao có thể là ăn dao dọc, nếu dao di chuyển dọc chi
tiết (tiện dọc) hoặc ăn dao ngang, nếu dao di chuyển ngang (hướng kính) chi tiết.
Chuyển động phụ gồm có xiết nới xà, trụ, di chuyển nhanh của dao, bơm nước,
hút phôi.

2

2.2Phụ tải của cơ cấu truyển động chính và ăn dao
1. Phụ tải của cơ cấu truyền động chính
Quá trình tiện trên máy tiện được thực hiện với các chế độ cắt khác nhau đặc
trưng bởi các thông số: độ sâu cắt t, lượng ăn dao và tốc độ cắt v.
Tốc độ phụ thuộc vật liệu gia công, vật liệu dao, kích thước dao, dạng gia
công, điều kiện làm mát v.v.... theo công thức kinh nghiệm
C..
”
[m/ph]
(2-1)
v=■
x

v yv

T

ts

với - t: chiều sâu cắt , mm
s: lượng ăn dao, là độ dịch chuyển của dao khi
chi tiết quay được một vòng, mm/vg
T: độ bền của dao là thời gian làm việc của dao giữa hai lần mài dao kế tiếp, ph
C , x , y , m là hệ số và số mũ phụ thuộc vào vật liệu chi tiết, vật liệu dao và
phương pháp gia công
Để đảm bảo năng suất cao nhất, sử dụng máy triệt để nhất thì trong quá trình
gia công phải luôn đạt tốc độ cắt tối ưu, nó được xác định bởi các thông số: độ
sâu cắt t, lượng ăn dao s và tốc độ trục chính ứng với đường kính chi tiết xác
định. Khi tiện ngang chi tiết có đường kính lớn, trong quá trình gia công, đường
kính chi tiết giảm dần, để duy trì tốc độ cắt (m/s) tối ưu là hằng số, thì phải tăng
liên tục tốc độ góc của trục chính theo quan hệ: y
v
=
0,5dct'.fflct(2-2)
với d : đường kính chi tiết, m
Trong quá trình...
TRANG BỊ ĐIỆN NHÓM MÁY TIỆN • • •
2.1Đặc điểm công nghệ
Nhóm máy tiện rất đa dạng, gồm các máy tiện đơn giản, máy tiện vạn năng,
chuyên dùng, máy tiện đứng... Trên máy tiện th thực hiện được nhiều công
nghệ tiện khác nhau: tiện trụ ngoài, tiện trụ trong, tiên mặt đầu, tiện côn, tiện định
hình. Trên máy tiện cũng có thể thực hiện doa, khoan và tiện ren bằng các dao cắt,
dao doa, tarô ren.Kích thước gia công trên máy tiện có thể từ cỡ vài mili đến hàng
chục mét
Hình 2.1 Dạng bên ngoài máy tiện
Dạng bên ngoài của máy tiện như hình 2.1a. Trên thân máy 1 đặt trước 2,
trong đó trục chính quay chi tiết. Trên gờ trượt đặt bàn dao 3 sau 4. Bàn
dao thực hiện sự di chuyển dao cắt dọc ngang so với chi tiết. sau đặt mũi
chốngm dùng để giữ chặt chi tiết i trong quá trình gia công, hoặc để giá mũi
khoan, mũi doa khi khoan, doa chi tiết.
đồ gia công tiện như hình 2.1b. máy tiện, chuyển động quay chi tiết với
tốc độ góc ro
ct
chuyển động chính, chuyển động di chuyển của dao 2 chuyển
động ăn dao. Chuyển động ăn dao có thể là ăn dao dọc, nếu dao di chuyển dọc chi
tiết (tiện dọc) hoặc ăn dao ngang, nếu dao di chuyển ngang (hướng kính) chi tiết.
Chuyển động phụ gồm xiết nới xà, trụ, di chuyển nhanh của dao, bơm nước,
hút phôi.
2
1
trang bị điện nhóm máy tiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trang bị điện nhóm máy tiện - Người đăng: theanhntvybg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
trang bị điện nhóm máy tiện 9 10 561