Ktl-icon-tai-lieu

trang bị điện tàu thủy

Được đăng lên bởi cuongbom
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 3470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
S9086-KY-STM-010/CH-320R2
REVISION 2

NAVAL SHIPS’ TECHNICAL MANUAL
CHAPTER 320

ELECTRIC POWER
DISTRIBUTION SYSTEMS

THIS CHAPTER SUPERSEDES CHAPTER 320 DATED 30 JUNE 1995
DISTRIBUTION STATEMENT A: APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. DISTRIBUTION IS
UNLIMITED
PUBLISHED BY DIRECTION OF COMMANDER, NAVAL SEA SYSTEMS COMMAND.

21 APR 1998
TITLE-1
@@FIpgtype@@TITLE@@!FIpgtype@@

S9086-KY-STM-010/CH-320R2

Certification Sheet

TITLE-2

S9086-KY-STM-010/CH-320R2

TABLE OF CONTENTS
Chapter/Paragraph

Page

320

ELECTRIC POWER DISTRIBUTION SYSTEMS . . . . . . . . . . . . . . . . .

320-1

SECTION 1.

DESCRIPTION OF ELECTRICAL SYSTEMS AND EQUIPMENT . . . . . . .

320-1

320-1.1 GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320-1.1.1 IMPORTANCE OF ELECTRIC POWER. . . . .
320-1.1.2 SAFETY PRECAUTIONS. . . . . . . . . . . . . .
320-1.1.3 DISTRIBUTION SYSTEMS. . . . . . . . . . . .
320-1.1.3.1 Alternating Current or Direct Current.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

320-1
320-1
320-1
320-1
320-1

320-1.2 ALTERNATING CURRENT DISTRIBUTION SYSTEMS . . . . . . . . .
320-1.2.1 VOLTAGE, PHASE, AND FREQUENCY. . . . . . . . . . . . . . .
320-1.2.1.1 System Grounding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320-1.2.1.2 Types of Power. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320-1.2.1.3 Special Power Types. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320-1.2.1.4 Key Power Characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . .
320-1.2.1.5 Power Interruption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320-1.2.1.6 Phase Loading. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320-1.2.2 SHIP SERVICE DISTRIBUTION SYSTEM. . . . . . . . . . . . . .
320-1.2.2.1 Zone Distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320-1.2.2.2 Power Distribution to Ventilating Systems. . . . . . . .
320-1.2.3 EMERGENCY DISTRIBUTION SYSTEM. . . . . . . . . . . . . .
320-1.2.3.1 Location. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320-1.2.3.2 Interconnections Between Emergency and Ship Service
Distribution Systems. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320-1.2.3.3 Restoring Power from Emergency Switchboards. . . . .
320-1.2.3.4 Emergency Generator Capacity. . . . . . . . . . . . . .
320-1.2.4 SPECIAL FREQUENCY POWER SYSTEMS. . . . . . . . . . . . .
320-1.2.4.1 Aircraft Starting and Servicing Systems. . . . . . . . . .
320-1.2.5 LIGHTING SYSTEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
NAVAL SHIPS’ TECHNICAL MANUAL
CHAPTER 320
ELECTRIC POWER
DISTRIBUTION SYSTEMS
THIS CHAPTER SUPERSEDES CHAPTER 320 DATED 30 JUNE 1995
DISTRIBUTION STATEMENT A: APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. DISTRIBUTION IS
UNLIMITED
S9086-KY-STM-010/CH-320R2
REVISION 2
TITLE-1
@@FIpgtype@@TITLE@@!FIpgtype@@
PUBLISHED BY DIRECTION OF COMMANDER, NAVAL SEA SYSTEMS COMMAND.
21 APR 1998
trang bị điện tàu thủy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trang bị điện tàu thủy - Người đăng: cuongbom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
trang bị điện tàu thủy 9 10 755