Ktl-icon-tai-lieu

Tranzito

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 920 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tranzito – Wikipedia tiếng Việt

Page 1 of 4

Tranzito
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Tranzito là một linh kiện bán dẫn thường được sử dụng như một thiết bị
khuyếch đại hoặc một khóa điện tử. Tranzitor là khối đơn vị cơ bản xây dựng
nên cấu trúc mạch ở máy tính điện tử và tất cả các thiết bị điện tử hiện đại
khác. Vì đáp ứng nhanh và chính xác nên các tranzitor được sử dụng trong
nhiều ứng dụng tương tự và số, như khuyếch đại, đóng cắt, điều chỉnh điện áp,
điều khiển tín hiệu, và tạo dao động.Tranzitor cũng thường được kết hợp
thành mạch tích hợp (IC),có thể tích hợp tới một tỷ tranzitor trên một diện tích
nhỏ.

Mục lục
1 Khái niệm
2 Thể loại
2.1 NPN tranzito và kí hiệu
2.2 PNP tranzito và kí hiệu
3 Chức năng
4 Vùng hoạt động
5 Liên kết ngoài

Khái niệm
Cũng giống như điốt, tranzito được tạo thành từ hai
chất bán dẫn điện. Khi ghép một bán dẫn điện âm
nằm giữa hai bán dẫn điện dương ta được một PNP
tranzito. Khi ghép một bán dẫn điện dương nằm giữa
hai bán dẩn điện âm ta được một NPN tranzito.
Mỗi tranzito đều có ba cực:

Một số tranzito

1. Cực nền (base)
2. Cực thu (collector)9/23/2008

Tranzito – Wikipedia tiếng Việt

Page 2 of 4

3. Cực phát (emitter)
Để phân biệt PNP hay NPN tranzito ta căn cứ vào ký hiệu linh kiện dựa vào
mũi tên trên đầu phát. Nếu mũi tên hướng ra thì tranzito là NPN, và nếu mũi
tên hướng vô thì tranzito đó là PNP.

Thể loại
NPN tranzito và kí hiệu

PNP tranzito và kí hiệu

Phân biệt
các loại Transistor PNP và NPN ngoài thực tế. Transistor Nhật bản : thường
ký hiệu là A..., B..., C..., D... Ví dụ A564, B733, C828, D1555 trong đó các
Transistor ký hiệu là A và B là Transistor thuận PNP còn ký hiệu là C và D là
Transistor ngược NPN. các Transistor A và C thường có công xuất nhỏ và tần
số làm việc cao còn các Transistor B và D thường có công xuất lớn và tần số
làm việc thấp hơn.9/23/2008

Tranzito – Wikipedia tiếng Việt

Page 3 of 4

Transistor do Mỹ sản xuất. thường ký hiệu là 2N... ví dụ 2N3055, 2N4073
vv...
Transistor do Trung quốc sản xuất : Bắt đầu bằng số 3, tiếp theo là hai chũ cái.
Chữ cái thức nhất cho biết loại bóng : Chữ A và B là bóng thuận , chữ C và D
là bòng ngược, chữ thứ hai cho biết đặc điểm : X và P là bòng âm tần, A và G
là bóng cao tần. Các chữ số ở sau chỉ thứ tự sản phẩm. Thí dụ : 3CP25 ,
3AP20 vv..
1. xác định bằng cách dùng VOM: đo lần lượt các cặp chân của transistor
( đ t...
Tranzito
Bách khoa toàn thư m Wikipedia
Tranzito
mt linh kin bán dn thường được s dng như mt thiết b
khuyếch đại hoc mt khóa đin t. Tranzitor là khi đơn v cơ bn xây dng
nên cu trúc mch máy tính đin t và tt c các thiết b đin t hin đại
khác. Vì đáp ng nhanhchính xác nên các tranzitor được s dng trong
nhiu ng dng tương t và s, như khuyếch đại, đóng ct, điu chnh đin á
p,
điu khin tín hiu, và to dao động.Tranzitor cũng thường được kết hp
thành mch tích hp (IC),có th tích hp ti mt t tranzitor tn mt din tí
ch
nh.
Khái nim
Cũng ging như đit, tranzito được to thành t hai
cht bán dn đin. Khi ghép mt bán dn đin âm
nm gia hai bán dn đin dương ta được mt PNP
tranzito. Khi ghép mt bán dn đin dương nm gia
hai bán dn đin âm ta được mt NPN tranzito.
Mi tranzito đều có ba cc:
1. Cc nn (base)
2.
C
c thu (
collector
)
Mc lc
1 Khái nim
2 Th loi
2.1 NPN tranzito và kí hiu
2.2 PNP tranzito và kí hiu
3 Chc năng
4 Vùng hot động
5 Liên kết ngoài
Mt s tranzito
Page
1
of
4
Tranzito
Wikipedia ti
ế
ng Vi
t
9/23/2008
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tranzito&printable=yes
Tranzito - Trang 2
Tranzito - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tranzito 9 10 19