Ktl-icon-tai-lieu

Triển khai hệ thống mạng

Được đăng lên bởi gietcopdemnay-gmail-com
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2059 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG

Giáo viên hướng dẫn
Sinh viên thực hiện

: Ths Đinh Tiên Minh
: Hồ Thị Thanh Thủy

ĐỒ ÁN CÓ 5 PHẦN CHÍNH
PHẦN I : KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THỰC TẾ
PHẦN II : PHÂN TÍCH VÀ GIẢI PHÁP
PHẦN III : TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG
PHẦN IV : HƯỚNG PHÁT TRIỂN
PHẦN V : CÁC GIẢI PHÁP DỰ PHÒNG VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ
PHẦN VI: PHỤ LỤC
PHẦN I : KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THỰC TẾ
< Trong phần này chúng ta sẽ trực tiếp tới công ty có nhu cầu để khảo sát tình hình hiện
tại chủ yếu về " Sơ đồ, Thiết bị, cách thức làm việc, nhu cầu sử dụng mạng, và ngân quỹ
của công ty là quan trọng nhất đó ..." >

1.TÌNH HÌNH THỰC TẾ CỦA CÔNG TY
- Hiện tại Công Ty Đa Biên có 1 hê thống mạng gồm 5 máy tính, trong đó có 1 server &
4 máy client cho 3 bộ phận kế toán , kinh doanh , nhân sự . Có 1 switch nối vào route
ADSL để sử dụng internet. Mô hình mạng tổng quát hiện tại của Công ty như sau :
SƠ ĐỒ MẠNG TỔNG QUÁT

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MÁY HIỆN TẠI

2.YÊU CẦU CỦA CÔNG TY
+ Đối với hê thống mạng bên trong :
- Nhóm user ở bộ phận kế toán cho sử dụng phần mềm Kế toán
- Nhóm user ở bộ phận nhân sự cho sử dụng mail và cho sử dụng internet , không được
sử dụng chương trình của user của user nhóm kế toán
- Nhóm user ở bộ phận kinh doanh cho sử dụng các phân mềm kinh doanh , không được
sử dụng chương trình của user nhóm kế toán.
- Các user được phân quyền phù hợp với công việc của mình.
- Có file server chia sẽ dữ liệu .
- Có web server public ra internet .
- Cho server có khả năng giám sát .
- Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên có thể làm việc mà không cần trực tiếp vào công

ty ( remote access).
- Giám sát truy cập .

+ Đối với hê thống mạng bên ngoài :
- Giám sát người ngoài internet đăng nhập trái phép , nếu có sẽ xuất hiện thông báo ở
server .
- Cho user trong công ty sử dụng chức năng remote access khi ở ngoài công ty đăng nhập
thuận tiện cho công việc khi ở xa thông qua mạng Internet .
PHẦN II : PHÂN TÍCH VÀ GIẢI PHÁP
< Trong phần này chúng ta sẽ đưa ra cho công ty một số giải pháp thuyết phục và quan
trọng nhất đó là các sơ đồ " SƠ ĐỒ MẠNG TỔNG QUÁT , SƠ ĐỒ ĐI DÂY MẠNG "
nếu cần thiết chúng ta cũng nên giới thiệu các kiến thức cần nắm để triển khai >
1.SƠ ĐỒ
A.SƠ ĐỒ MẠNG TỔNG QUÁT

B.SƠ ĐỒ ĐI DÂY MẠNG
- Sơ Đồ Mạng Tầng Trệt(3 PC,1 Router , 1 Switch)

- Tầng 1,2 Không có PC
- Sơ Đồ Mạng Tầng 3(4 PC Kế Toán)

Sơ Đồ Mạng Tầng 4(3 Server)

2.GIẢI PHÁP
Do nhu cầu của công ty như vậy, nên chúng em có giải pháp như sau:

-Công ty cần xây dựng 1 hệ thống mạng theo mô hình domain để quả...
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG
Giáo viên hướng dẫn : Ths Đinh Tiên Minh
Sinh viên thực hiện : Hồ Thị Thanh Thủy
Triển khai hệ thống mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triển khai hệ thống mạng - Người đăng: gietcopdemnay-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Triển khai hệ thống mạng 9 10 893