Ktl-icon-tai-lieu

Trọng lượng riêng các loại vật liệu xây dựng

Được đăng lên bởi khuongsuzu86
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2785 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trọng lượng riêng các loại vật liệu xây dựng
Nhôm
Đá dăm
Đồng thau
Xanh
Kỹ thuật
Có nhiều cát
Cát và xi măng
Đá phấn
Đất sét
Bê tông
Đồng
Sỏi
Gỗ cứng
Sắt
Chì
Vôi
Vữa
Cát khô
Đá cuội
Tuyết
Thuộc họ tùng, thông
Gỗ mềm làm giấy
Tuyết tùng đỏ

Trọng lượng riêng
kg/m3
2770
1600
8425
2405
2165
480
2085
2125
1925
2400
8730
1600
1040
7205
11322
705
1680
1600
1842
96
670
450
390

Cố kết

2080

Không chặt
Thép
Đá cuội
Granite
Đá cẩm thạch
Đá phiến đen
Đá dăm rải mặt đường
Nước
Kẽm

1440
7848
2100
2660
2720
2840
1760
1000
6838

Vật liệu

Gạch

Gỗ mềm

Đất
trồng

Đá

STT

TÊN VẬT LIỆU

ĐƠN VỊ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cát nhỏ có môđun độ lớn MI < 0,7
Cát vàng có môđun độ lớn MI > 2
Cát mịn có môđun độ lớn MI = 1,5 - 2
Cát mịn có môđun độ lớn MI < 1,5
Củi khô
Đất sét nén chặt
Đất mùn
Bùn hoa
Đất sét ( trạng thái tự nhiên)
Đá mạt 0,5 - 2
Đá dăm 2-8
Đá ba 8 - 15
Đá hộc > 15
Đá bọt
Đá nổ mìn
Gạch chỉ 6,5 x 10,5 x 22 cm
Gạch thẻ 5 x 10 x 20 cm
Gạch thẻ 4 x 8 x 19 cm
Gạch nung 4 lỗ 10 x 10 x 20 cm
Gạch Hourdis
Gạch xây chịu axít
Gạch lát chịu axít 15 x 15 x 1,2 cm
Gạch lá nem
Gạch ximăng hoa 20 x 20 cm
Gạch ximăng hoa 15 x 15 cm
Gạch ximăng hoa 20 x 10 cm
Gạch men sứ 11 x 11 cm
Gạch men sứ 15 x 15 cm
Gạch men sứ 20 x 15 cm
Gạch men sứ 20 x 20 cm
Gạch men sứ 20 x 30 cm
Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 30 x
30 cm
Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 40 x
40 cm
Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 50 x
50 cm
Gạch lá dừa 15,8 x 15,8 x 3,5 cm
Gạch lá dừa 20 x 10 x 3,5 cm
Gạch vụn
Gạch lát Granitô
Gỗ xẻ nhóm II, III ( gỗ thành phẩm)

kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên
kg/viên

TRỌNG
LƯỢNG
1200.00
1450.00
1380.00
1310.00
700.00
2000.00
180.00
1150.00
1450.00
1600.00
1500.00
1520.00
1500.00
450.00
1600.00
2.30
1.60
1.00
1.60
3.70
3.70
0.65
1.60
1.40
0.70
0.70
0.16
0.25
0.30
0.42
0.65

kg/viên

1.00

kg/viên

1.80

kg/viên

2.80

kg/viên
kg/viên
kg/m3
kg/m3
kg/m3

1.60
1.10
1350.00
56.00
1000.00

32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Gỗ xẻ nhóm IV ( gỗ thành phẩm)
Gỗ xẻ nhóm V ( gỗ thành phẩm)
Gỗ xẻ nhóm VI ( gỗ thành phẩm)
Gỗ xẻ nhóm VII ( gỗ thành phẩm)
Gỗ xẻ nhóm VIII ( gỗ thành phẩm)
Gỗ dán
Gỗ sến xẻ khô
Gỗ sến mới xẻ
Gỗ thông xẻ khô
Giấy ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trọng lượng riêng các loại vật liệu xây dựng - Người đăng: khuongsuzu86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Trọng lượng riêng các loại vật liệu xây dựng 9 10 825