Ktl-icon-tai-lieu

Trồng nấm bằng rơm rạ

Được đăng lên bởi Will Be Successfull
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trồng nấm bằng rơm rạ
Tính thích ứng của kỹ thuật
Ở hầu hết các quốc gia Châu Á mà cây lúa là cây trồng chính, thì rơm rạ rất sẵn, và giá mua
bán cũng phải chăng. Rơm rạ dùng làm nguyên liệu cơ bản cho việc trồng nấm. Các loài nấm có
khả năng phân giải các chất hữu cơ mà các vi sinh vật khác không làm được. Nấm ruộng hay nấm
rạ thông thường và nhiều loại nấm khác, sinh trưởng tốt trên phân trộn chế biến từ rơm rạ.
Tính hiệu quả của kỹ thuật
Sản xuất nấm cho thu nhập đáng kể, và tận dụng được nguồn lao động dư thừa ở nông thôn.
Các chất hữu cơ còn lại sau khi thu hoạch nấm đem bón cho đất như phân hữu cơ.
Giảng giải kỹ thuật
Rơm rạ dùng làm vật liệu nền chính để trồng nấm. Đầu tiên, nó được chế thành phân trộn,
bao gồm rơm phân gà, urê, cám và thạch cao. Với mỗi tấn rơm khô, trộn thêm 100kg phân gà,
50kg cám, 12-15kg urê, và 10kg thạch cao.
Chế phân trộn ngoài trời
Làm ẩm
Cắt ngắn rơm khô với độ dài 10-20cm và ngâm với nước (2-3 ngày vào mùa xuân, 6 tháng
sau khi rơm đã được cắt, và 1-2 ngày vào mùa thu ngay sau khi thu hoạch lúa).
Chất đống và đảo
Phân trộn được chất đống, để cho ngấu khoảng 15-20 ngày vào mùa thu, và 20-25 ngày vào
mùa xuân. Trong suốt thời gian này, phân trộn phải được giữ ẩm và được đảo đi đảo lại nhiều lần
để các chất đều được trộn kỹ và có hàm lượng ẩm đều nhau khắp cả trên lẫn dưới đống, và làm
điều hoà nhiệt độ. Khi nhiệt độ ở giữa đống lên tới 700C, thì phân trộn cần đảo lại.
Những luống nấm trong phòng
Thông thường, luống nấm được rải 110kg phân trộn/1m2.
Khử trùng và kiểm tra phẩm chất
Khi phân trộn đã được rải lên luống trồng nấm, thì nó cần được tiệt trùng bằng cách nâng
nhiệt độ lên tới 58-600C trong 4-6 giờ. Sau đó, nhiệt độ cần được duy trì ở 48-55 0C trong 6-8
ngày để làm cho phân trộn chín ngấu.
Thời gian sinh sôi của nấm
Khi gieo nấm, thì nhiệt độ phân trộn chỉ còn dưới 25 0C. Giống nấm cần được rải đều trong
các lớp phân trộn. Khoảng 30% giống nấm được rải ở lớp phân trộn thứ ba dưới cùng, 30% cho
lớp phân trộn thứ ba ở giữa, và 30% trên mặt lớp phân trộn thứ ba. Còn 10% nên để rải lên bề
mặt của phân trộn còn lại. Số lượng giống nấm tối ưu là 2-3kg (6-8 founds) cho 300kg phân trộn.

Sau thời gian sinh sôi, nhiệt độ phân trộn phải giữ ở 25-28 0C. Độ ẩm không khí phải đạt
khoảng 90-95%. Luống sẽ được che kín toàn bộ bởi sợi nấm sau 10-15 ngày.
Việc chuẩn bị đất và bao bọc
Vật liệu bao bọc để chứa cụm nấm phải được chuẩn bị bằng cách trộn mùn sét và than bùn
với tỷ lệ 8:2 (v/v). Độ pH tối ưu của đất bao bọc là 7,0-7,5.
Để...
Trồng nấm bằng rơm rạ
Tính thích ứng của kỹ thuật
Ở hầu hết các quốc gia Châu Á mà cây lúa là cây trồng chính, thì rơm rạ rất sẵn, và giá mua
bán cũng phải chăng. Rơm rạ dùng làm nguyên liệu bản cho việc trồng nấm. Các loài nấm
khả năng phân giải các chất hữu cơ mà các vi sinh vật khác không làm được. Nấm ruộng hay nấm
rạ thông thường và nhiều loại nấm khác, sinh trưởng tốt trên phân trộn chế biến từ rơm rạ.
Tính hiệu quả của kỹ thuật
Sản xuất nấm cho thu nhập đáng kể, và tận dụng được nguồn lao động dư thừa ở nông thôn.
Các chất hữu cơ còn lại sau khi thu hoạch nấm đem bón cho đất như phân hữu cơ.
Giảng giải kỹ thuật
Rơm rạ dùng làm vật liệu nền chính để trồng nấm. Đầu tiên, nó được chế thành phân trộn,
bao gồm rơm phân gà, urê, cám thạch cao. Với mỗi tấn rơm khô, trộn thêm 100kg phân gà,
50kg cám, 12-15kg urê, và 10kg thạch cao.
Chế phân trộn ngoài trời
Làm ẩm
Cắt ngắn rơm khô với độ dài 10-20cm ngâm với nước (2-3 ngàyo mùa xuân, 6 tháng
sau khi rơm đã được cắt, và 1-2 ngày vào mùa thu ngay sau khi thu hoạch lúa).
Chất đống và đảo
Phân trộn được chất đống, để cho ngấu khoảng 15-20 ngày vào mùa thu, và 20-25 ngày vào
mùa xuân. Trong suốt thời gian này, phân trộn phải được giữ ẩmđược đảo đi đảo lại nhiều lần
để các chất đều được trộn kỹ và hàm lượng ẩm đều nhau khắp cả trên lẫn dưới đống, làm
điều hoà nhiệt độ. Khi nhiệt độ ở giữa đống lên tới 70
0
C, thì phân trộn cần đảo lại.
Những luống nấm trong phòng
Thông thường, luống nấm được rải 110kg phân trộn/1m
2
.
Khử trùng và kiểm tra phẩm chất
Khi phân trộn đã được rải n luống trồng nấm, thì cần được tiệt trùng bằng cách nâng
nhiệt đ lên tới 58-60
0
C trong 4-6 giờ. Sau đó, nhiệt độ cần được duy trì 48-55
0
C trong 6-8
ngày để làm cho phân trộn chín ngấu.
Thời gian sinh sôi của nấm
Khi gieo nấm, thì nhiệt độ phân trộn chỉ còn dưới 25
0
C. Giống nấm cần được rải đều trong
các lớp phân trộn. Khoảng 30% giống nấm được rải lớp phân trộn thứ ba dưới cùng, 30% cho
lớp phân trộn thứ ba giữa, 30% trên mặt lớp phân trộn thứ ba. Còn 10% nên để rải n bề
mặt của phân trộn còn lại. Số lượng giống nấm tối ưu là 2-3kg (6-8 founds) cho 300kg phân trộn.
Trồng nấm bằng rơm rạ - Trang 2
Trồng nấm bằng rơm rạ - Người đăng: Will Be Successfull
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Trồng nấm bằng rơm rạ 9 10 242