Ktl-icon-tai-lieu

Trục khuỷu.

Được đăng lên bởi bkphongvan55
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1509 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KỸ THUẬT TÀU THỦY

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

VẬT LIỆU KỸ THUẬT
TÊN SẢN PHẨM:

TRỤC KHUỶU
THÉP C40

GVHD: Th.S Lê Văn Bình
SVTH: Nguyễn Văn Linh
MSSV: 51130758
Lớp: 51CKCT

Nha trang, tháng 12, năm 2010

1

Lời nói đầu
Trong đời sống sản xuất, các phương tiện máy móc đang dần thay thế sức lao
động của con người trong nhiều công việc. Không những thay thế con người làm
việc mà nó còn giúp cho hiệu quả làm việc năng suất lao động càng tăng lên. Chính
vì thế việc nguyên cứu đi sâu tìm hiểu về các thiết bị máy móc đó là việc làm cần
thiết để ta có thể hoàn thiện đưa ra các thiết bị máy móc ngày càng làm việc hiệu
quả, cho năng suất cao nhưng giá thành rẻ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Nguyên cứu về máy móc đó là đi nguyên cứu về nguyên lí làm việc, điều kiện
làm việc, nguyên cứu về kết cấu tổng quan về máy… và điều quan trọng là nguyên
cứu vật liệu làm nên các chi tiết cấu thành nên máy. Ta đã biết mặc dù thuộc cùng
một máy nhưng mỗi chi tiết, mỗi bộ phận của máy có thể làm việc làm việc trong
điều kiện rất khác nhau, có bộ phận làm việc trong môi trường khô ráo có bộ phận
làm việc trong môi trường dầu nhớt, có bộ phận làm việc trong điều kiện va đập lại
có bộ phận làm việc trong điều không chịu va đập…chính vì thế yêu cầu ta phải
chọn các vật liệu cho các chi tiết máy sao cho khi làm việc máy được vận hành tốt
nhất, đạt hiệu quả kinh tế về tuổi thọ làm việc củng như giá thành của vật liệu
không quá cao.
Như ta đã biết vật liệu (polime, composite, sắt, thép, hợp kim…) có ở xung
quanh ta. Chúng làm nên các sản phẩm như: bàn ghế, tủ, đèn, bút viết, máy móc…
chúng gắn liền với đời sống của mỗi chúng ta. Và sau đây ta sẽ đi nguyên cứu về
một chi tiết có thể nói là quan trọng nhất của máy được làm từ một loại vật liệu rất
phổ biến và quan trọng đó là trục khuỷu được làm từ thép C40.

2

MỤC LỤC
Nội dung
CHƯƠNG I: TRỤC KHUỶU
I.1. Ứng dụng trong thực tế phân loại sản phẩm
I.1.1.Ứng dụng trong thực tế
I.1.2. Phân loại
I.1.3. Vật liệu chế tạo trục khuỷu
I.2. Khả năng thích nghi, khả năng thay thế.
I.2.1. Khả năng thích nghi.
I.2.2. Khả năng thay thế.
I.3. Tiêu chuẩn vật liệu
CHƯƠNG II: CẤU TRÚC TỔ CHỨC THÉP C40 VẬT
LIỆU CHẾ TẠO TRỤC KHUỶU
I....







 !"#$"
%&'("!")"
*+,,-./+0
12+,


3453"%6437"%,86"!98.,.
1
Trục khuỷu. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trục khuỷu. - Người đăng: bkphongvan55
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Trục khuỷu. 9 10 785