Ktl-icon-tai-lieu

Trục vít

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 4072 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Chương 4: Bộ truyền

Trục vít – bánh vít

GV: Lê Xuân Hưng
Bộ môn Cơ sở thiết kế máy
Khoa Cơ khí

Chương 4: Bộ truyền Trục vít – bánh vít

1

Khái niệm chung

2

Đặc điểm ăn khớp và kết cấu (Acsimet)

3
4
5

Cơ sở tính toán truyền động trục vít

Tính toán độ bền truyền động trục vít

5 toán nhiệt
Tính
EBộ môn CSTKM

1

Chương 4:
TRUYỀN ĐỘNG TRỤC VÍT BÁNH VÍT

4.1. Khái niệm chung
4.1.1. Khái niệm
Thực hiện việc truyền
chuyển động giữa hai
trục chéo nhau. Góc chéo
thường là 90 độ.

E


Bộ môn CSTKM

4.1.2. Phân loại
- Theo biên dạng ren trục vít:
+ Trục vít Acsimet: cạnh răng thẳng trong
tiết diện dọc trục. Giao của mặt răng với tiết
diện vuông góc với trục là đường Acsimet.
Được sử dụng phổ biến. HB<350. Gia công
tiện.
+ Trục vít Convolut: cạnh răng thẳng trong
tiết diện pháp tuyến với đường ren. Thường
được gia công bằng phay và mài
+ Trục vít thân khai: cạnh răng thẳng trong
tiết diện tiếp tuyến với mặt trụ cơ sở. Giao
của mặt răng với mặt phẳng vuông góc với
trục là đường thân khai. HB>350. Có thể
mài bằng đá dẹt.


E
Bộ môn CSTKM

2

Theo dạng đường sinh trục vít

Trục vít
Trục vít trụ

Trục vít lõm

E


Bộ môn CSTKM

4.1.3. Ưu nhược điểm

- Ưu điểm: Tỷ số truyền lớn; Kích thước nhỏ gọn;
Làm việc êm; Tự hãm.
- Nhược điểm: Trượt nhiều; Hiệu suất thấp.
- Phạm vi sử dụng: P<= 50-60 KW; u=20-60;

E


Bộ môn CSTKM

3

4.2. Đặc điểm ăn khớp và kết cấu

aw

c

b2
2δ

c

α

p

N

d1

df1

h1

ha2 ha1 h

N

da2

daM2
d2

2

d2

df

da2

df2

(Trục vít Acsimet)
4.2.1. Các thông số hình học

b1

df1
d1
da1

H×nh 2.4.3: C¸c th«ng sè cña bé truyÒn b¸nh vÝt trôc vÝt


E

Bộ môn CSTKM

4.2. Đặc điểm ăn khớp và kết cấu
(Trục vít Acsimet)
4.2.1. Các thông số hình học
- Lưu ý: Dao cắt bánh vít có hình dạng giống hệt trục
vít sẽ ăn khớp với bánh vít, có đường kính đỉnh và
lớn hơn để tạo khe hở chân răng.
HV
- Modun của răng bánh vít trên mặt mút (modun
ngang) được quy chuẩn.
- Modun của răng bánh vít bằng modun dọc trục
vít.
- Modun dọc trục vít:

m=

p
(mm)
π

E


Bộ môn CSTKM

4

4.2.1. Các thông số hình học
- Hệ số đường kính trục vít, q, được tiêu chuẩn hóa
nhằm hạn chế số loại dao cắt bánh vít: d1 = mq
- Số mối ren, Z1 thường lấy bằng 1-4: Z1 nhỏ được
tỷ số truyền lớn nhưng hiệu suất thấp; Z1 càng lớn
càng khó chế tạo.
- Số răng bánh vít, Z2 = uZ1.
Z2min = 26-28; Z2max = 60-80.
- Bước ren trục vít, p, và bước xoắn của ren pz .
pz = Z1. p.
- Góc nâng ren, ...
1
Chương 4: B truyn
Trc vít bánh vít
GV: Lê Xuân Hưng
B môn Cơ s thiếtkế máy
Khoa Cơ khí
www.tnut.edu.vn
B môn CSTKM
E
Chương 4: B truyn Trc vít bánh vít
Khái nim chung
1
Đặc đim ănkhpvàkếtcu (Acsimet)
2
Cơ s tính toán truyn động trcvít
3
Tính toán độ bntruyn động trcvít
4
5
5
Tính toán nhit
Trục vít - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trục vít - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Trục vít 9 10 311