Ktl-icon-tai-lieu

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD

Được đăng lên bởi lengoccong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1003 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD

Lê Nhân

Sau khi khai báo xong ta vào JobStart simulationStart để phần mềm phân tích, quá
trình này chạy khá lâu tùy thuộc vào cấu hình máy tính mạnh hay yếu và mật độ mà bạn
chia lưới ban đầu.

Xuất hiện bảng chạy phân tích như bên dưới

Trang 55
TRẦN YẾN GROUP ©

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD

Lê Nhân

Sau khi phần mềm chạy phân tích xong ta vào FileReopen để mở file mô phỏng

Nếu Thông báo Finished successfully tức là file phân tích thành công, còn nếu báo lỗi thì
cần xem lại các thông số khai báo chưa hợp lí.
3.1.3 Đánh giá kết quả mô phỏng
Trang 56
TRẦN YẾN GROUP ©

Lê Nhân

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD

Thời điểm đầu của quá trình dập vuốt

Thời điểm cuối của quá trình dập vuốt sản phẩm bị rách ở các góc
Xem thanh hiển thị kết quả phía bên dưới màn hình để đánh giá sản phẩm theo màu sắc
của từng vùng trên sản phẩm sau khi mô phỏng

Rách

Biến mỏng quá mỏng

an toàn

Chịu kéo

Chịu nén

Biến dày

Ta thấy sản phẩm sau mô phỏng không đạt yêu cầu, nếu ta thiết kế khuôn theo kiểu này
sẽ bị thất bại nên ta cần thay đổi theo hướng tối ưu hóa quá trình dập vuốt
Trang 57
TRẦN YẾN GROUP ©

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD

Lê Nhân

3.2 Tối ưu hóa quá trình dập vuốt vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS
Bước này đòi hỏi người thiết kế phải có nhiều kinh nghiệm để đưa ra phương án hiệu quả
nhất, phần mềm Autoform chỉ giúp ta phân tích để đánh giá phương án mà thôi. Nếu
phương án hiện tại chưa tốt thì ta lại thay đổi phương án khác cho đến khi kết quả mô
phỏng trên phần mềm là tốt nhất, nếu kết quả khả thi thì quá trình tối ưu đã hoàn thành,
chúng ta chỉ thiết kế khuôn theo như phương án đã mô phỏng tối ưu, cần thiết kế đúng
với các thông số mà ta đã khai báo để kết quả thực tế giống với kết quả mà ta mô phỏng.
Ta tiến hành điều chỉnh kích thước phôi dập trước bởi vì kích thước phôi liên quan đến
diện tích phôi dưới tấm chặn, diện tích phôi dưới tấm chặn lại liên quan đến áp lực chặn
phôi, áp lực chặn phôi được điều chỉnh sau. Sau khi thay đổi các điều kiện như: kích
thước phôi tấm, lực kẹp, vật liệu, bôi trơn…ta chạy mô phỏng lại và có được kết quả đạt
yêu cầu.

Thời điểm đầu của quá trình dập vuốt

Thời điểm cuối của quá trình dập vuốt sản phẩm đã hết bị rách
Trang 58
TRẦN YẾN GROUP ©

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD

Lê Nhân

Tóm lại phần mềm AutoForm là công cụ hỗ trợ rất hiệu quả cho người thiết kế giúp
lường trước những lỗi gây hư hỏng sản phẩm đồng thời giúp người thiết kế chọn ra
phương án thiết kế tốt nhất và tin cậy ...
TRUNG TÂM CÔNG NGH ADVANCE CAD Lê Nhân
Trang 55
TRN YN GROUP ©
Sau khi khai báo xong ta vào JobStart simulationStart để phần mềm phân tích, quá
trình này chạy khá lâu tùy thuộc vào cấu hình máy tính mạnh hay yếu và mật độ mà bạn
chia lưới ban đầu.
Xuất hiện bảng chạy phân tích như bên dưới
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD - Người đăng: lengoccong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 9 10 788