Ktl-icon-tai-lieu

Trường Điện Từ

Được đăng lên bởi Huy Trần
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 947 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I
TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

I. Luận điểm Maxwell thứ nhất. Điện trường xoáy
1. Phát biểu luận điểm: Bất kỳ một từ trường nào
biến đổi theo thời gian cũng sinh ra một điện
trường xoáy.

B đang tăng

B đang giảm

Chiều của E trùng với chiều của dòng điện cảm
ứng ic

B
B

dB
0
dt

dB
0
dt

2. Phương trình Maxwell – Faraday (M-F)
Xét một vòng dây dẫn khép kín (C) nằm trong
một từ trường B đang biến đổi. Theo định luật cơ
bản của hiện tượng cảm ứng điện từ, suất điện
động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây:
dm
d  
c  
  (  B.d S ) (1)
dt
dt S
Theo định nghĩa của suất điện động: B
dS

 
 c   E.dl (2)
C

S

E
(C)

+

So sánh (1) và (2) ta được:

 
d  
C E.dl   dt (S B.d S )

Đây là phương trình M-F dạng tích phân
Trong giải tích vectơ, người ta chứng minh được:
 
 
C E.dl  S rot E.d S
Mà:




d  
d B 
dB
 (  B.d S )   (
)d S  rot E  
dt S
dt
dt
S

Vì chỉ có từ trường biến đổi theo thời gian mới
sinh ra điện trường xoáy, nên dấu đạo hàm toàn
phần theo thời gian được thay bằng dấu đạo hàm
riêng phần theo thời gian, nghĩa là ta có:



B
rot E  
t
Đây là phương trình M-F dạng vi phân

II. Luận điểm thứ hai của Maxwell. Dòng điện dịch
1. Phát biểu luận điểm: Bất cứ một điện trường
nào biến đổi theo thời gian cũng sinh ra một từ
trường.
2. Phương trình Maxwell- Ampere (M- A)
a) Giả thuyết của Maxwell về dòng điện dịch:
Dòng điện dịch là dòng điện tương đương với điện
trường biến đổi theo thời gian về phương diện sinh
ra từ trường.
Maxwell đã đặt một giả thuyết về phương chiều
và độ lớn của dòng diện dịch đó.

b) Biểu thức của mật độ dòng diện dịch:
Theo Maxwell điện trường biến đổi giữa hai bản tụ
sinh ra từ trường giống như một dòng điện (dòng
điện dịch)chạy qua toàn bộ không gian giữa hai
bản của tụ điện, có chiều là chiều của dòng điện
dẫn trong mạch, và có cường độ bằng cường độ
dòng điện dẫn trong mạch đó.
Gọi Id là cường độ dòng điện dịch chạy giữa hai
bản tụ, I là cường độ dòng điện dẫn, S là diện tích
của mỗi bản thì mật độ dòng điện dịch giữa hai
Id I
bản tụ là:
jd  
S S

Mà:
dq
1 dq d  q  d dD
I
 jd 
  

dt
S dt  dt  S  dt
dt
Vecto cảm ứng điện D luôn hướng
 từ bản dương
sang bản âm, khi tụ nạp điện , jd cùng
chiều với



D , và D tăng,
 khi tụ phóng điện, jd ngược
chiều với D và D giảm nên có thể viết :


 d D
jd 
dt

Vì chỉ có điện trường biến đổi theo thời gian mới
sinh ra từ trường nên viết lại:

  D
jd 
t

Xét tụ điện C đang phóng điện và n...
CHƯƠNG I
TRƯỜNG ĐIỆN TỪ
Trường Điện Từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trường Điện Từ - Người đăng: Huy Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Trường Điện Từ 9 10 151