Ktl-icon-tai-lieu

truy xuất nguồn gốc trong thực phẩm

Được đăng lên bởi nguyễn thắng duy
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 2106 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tài liệu tham khảo
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
GV Phan Thị Thanh Hiền

Vấn đề 3: Các yếu tố chính của truy xuất nguồn gốc

Thông tin và
kết nối thông tin

2

Vấn đề 3: Các yếu tố chính của truy xuất nguồn gốc

(4 yếu tố chính)

1.Nhận diện

2.Truy cứu
và ghi chép
dữ liệu

3.Quản lý liên kết

4.Truyền thông
3

Vấn đề 3: Các yếu tố chính của truy xuất nguồn gốc

1.Nhận diện
 Quản lý truy xuất nguồn gốc bao gồm sự nhận diện tất cả các
thực thể liên quan đến quá trình biến thể, các lô sản xuất và
các đơn vị dịch vụ hậu cần, duy nhất và rõ ràng
Để truy tìm và truy
xuất một thực thể
tồn tại, nó phải
được nhận diện rõ
ràng

Mã nhận
diện

4

Vấn đề 3: Các yếu tố chính của truy xuất nguồn gốc

•
-

Nhận diện:
Mã số
Mã vạch, mã sô mã vạch
Nhãn dán
RFID,...

Vấn đề 3: Các yếu tố chính của truy xuất nguồn gốc
Nhận diện qua Mã số
Thông tin gốc trong quá trình sản xuất/vận chuyển/lưu
kho/bán hàng/... Đối với NL, BTP, SP cũng như các thành phần
tạo thành thực phẩm sẽ được mã hóa thành các mã số để phục
vụ cho quá trình truy xuất.

Vấn đề 3: Các yếu tố chính của truy xuất nguồn gốc
Tạo lập mã số truy xuất nguồn gốc
•
•
•
•

Mã đề nghị
Mã do DN xây dựng
Mã do cơ quan chức năng cấp (Nafiqad) khi xuất hàng
Mã theo GS1.

Vấn đề 3: Các yếu tố chính của truy xuất nguồn gốc

Sơ đồ minh họa dữ liệu TXNG trong sản xuất

Vấn đề 3: Các yếu tố chính của truy xuất nguồn gốc

Mã số truy xuất đề nghị:
Thành phần của mã truy xuất NL nuôi
Mã cơ sở nuôi
Mã NL nuôi

VN- yy-zz - TT - xxxx - ZZ
Mã quốc gia

Mã tỉnh

Mã sô ao nuôi

Mã huyện

1. Định dạng thông tin truy xuất.

Mã số truy xuất đề nghị:
Thành phần của mã truy xuất chế biến
Mã cơ sở

Loại hình

VN- yy-zz –DL – xxxx - DD
Mã quốc gia

Mã tỉnh

Mã số lô

Mã huyện

Mã số truy xuất đề nghị:

VN - yy-zz-DL –xxxx - DD
Thành phần

Base

Ví dụ

Quốc gia

2 [A-Z]{2}

VN

Tỉnh

2 [Quy định]

HN

Huyện

2 [Quy định]

Mã số cơ sở

3 [Quy đinh]

795

Mã số ao

2 [A-Z,0-9]{2}

A1

Mã số loại
hình

2 [quy định]

DL

Số lô

3 [A-Z,0-9]{3}

2DG

Ví dụ

Số lượng
các ký tự

Khả năng kết
hợp

26

36

36

VNxx-yy-zzzz –DL - DG

Ghi chú

676 2 ký tự mã nước theo ISO

1296 00 nếu như không xác định, 01 nếu
như có 1 ao

46656 Tương đương hơn 120 năm nếu
như mỗi ngày tiếp nhận 1 lô

MÃ SỐ CHỈ TÊN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Tên tỉnh
An Giang
Bạc Liêu
Bà Rịa – Vũng Tàu
Bắc Cạn
Bắc Giang
Bắc Ninh
Bến Tre
Bình Dương
Bình Định
Bình Phước
Bình Thuận
Cao...
Tài liệu tham khảo
TRUY XUT NGUN GC
GV Phan Thị Thanh Hiền
truy xuất nguồn gốc trong thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
truy xuất nguồn gốc trong thực phẩm - Người đăng: nguyễn thắng duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
truy xuất nguồn gốc trong thực phẩm 9 10 797