Ktl-icon-tai-lieu

truyền động cơ khí

Được đăng lên bởi Nguyen Tam
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 2843 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Thiết kế máy tách hạt bắp

GVHD: PGS. TS. Lê Viết Ngưu
MỤC LỤC

Trang
LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG VIỆC TRỒNG VÀ THU
HOẠCH BẮP…………………………………………………………………….2
1. Giới thiệu về cây bắp……………………………………………………….2
1.1. Phương pháp trồng bắp……………………...........................................2
1.2. Bảo quản bắp sau khi thu hoạch……………………………………….3
1.3. Tiêu chuẩn một giống bắp tốt………………………………………….3
2. Giới thiệu về quá trình thu hoạch bắp………………………………………3
2.1. Quá trình tách hạt thủ công……………………………………………4
2.2. Quá trình tách hạt bằng máy…………………………………………..4
3. Quá trình sử lý bắp từ thu hoạch cho tới quá trình tách hạt………………..5
CHƯƠNG 2: QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BẮP…………………...6
1. Giới thiệu chung…………………………………………………………….6
2. Quá trình tách hạt…………………………………………………………...6
3. Quá trình phân loại…………………………………………………………6
4. Quá trình phơi khô………………………………………………………….7
5. Quá trình nghiền thô………………………………………………………..7
6. Quá trình đóng bao sản phẩm…………………………………………
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU BẮP TRƯỚC VÀ SAU KHI SẠC. CÁC YÊU CẦU
CỦA MÁY SẠC…………………………………………………………………8
1. Các tính chất của trái bắp…………………………………………………..8
2. Bắp trước và sau khi sạc…………………………………………………..10
3. Yêu cầu của máy sạc……………………………………………………...11
4. Một số hình ảnh về quả và hạt bắp………………………………………11
CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP SẠC HIÊN NAY VÀ CHỌN NGUYÊN
LÝ LÀM VIỆC CHO MÁY…………………………………………………..13
1. Các phương pháp sạc hiện nay……………………………………………13
2. Chọn nguyên lý làm việc cho máy………………………………………..17
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH VÀ CHỌN SƠ ĐỒ ĐỘNG CỦA MÁY………..18
1. Phân tích máy23
2. Chọn sơ đồ động cho máy……………………………………………...24
CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN CHỌN CÁC THÔNG SỐ CHỦ YẾU CỦA MÁY.....
19
1. Xác định các thông số bộ phận phễu nạp……………………………….19
SVTH: Nguyễn V ăn Tám. Lớp 09C1A

Trang 1

Thiết kế máy tách hạt bắp

GVHD: PGS. TS. Lê Viết Ngưu

2. Xác định các thông số hình học của bộ phận trống tách……………….19
3. Xác định công suất của bộ phận trống tách……………………………21
4. Xác định công suất của bộ phân quạt thổi làm sạch…………………..21
5. Thiết kế bộ truyền đai cho quạt thổi…………………………………..21
6. Xác định công suất của bộ phân sàn lắc……………………………….24
7. Thiết kế bộ truyền đai cho sàn lắc……………………………………..28
8. Xác định công suất động cơ và chọn động cơ…………………………31
9. Thiết kế bộ truyền đai nối đông cơ với trống tách…………………….33
CHƯƠNG 7: TÍNH SỨC BỀN CHO BỘ PHẬN TRỐNG TÁCH……………37
1. Xác định tải trọng tác dụng lên đoạn vít chuyển……………………..37
2. Tính sức bền của đoạn vít chuyển…………………………………….42
3. Tí...
Thiết kế máy tách hạt bắp GVHD: PGS. TS. Lê Viết Ngưu
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG VIỆC TRỒNG VÀ THU
HOẠCH BẮP…………………………………………………………………….2
1. Giới thiệu về cây bắp……………………………………………………….2
1.1. Phương pháp trồng bắp……………………...........................................2
1.2. Bảo quản bắp sau khi thu hoạch……………………………………….3
1.3. Tiêu chuẩn một giống bắp tốt………………………………………….3
2. Giới thiệu về quá trình thu hoạch bắp………………………………………3
2.1. Quá trình tách hạt thủ công……………………………………………4
2.2. Quá trình tách hạt bằng máy…………………………………………..4
3. Quá trình sử lý bắp từ thu hoạch cho tới quá trình tách hạt………………..5
CHƯƠNG 2: QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BẮP…………………...6
1. Giới thiệu chung…………………………………………………………….6
2. Quá trình tách hạt…………………………………………………………...6
3. Quá trình phân loại…………………………………………………………6
4. Quá trình phơi khô………………………………………………………….7
5. Quá trình nghiền thô………………………………………………………..7
6. Quá trình đóng bao sản phẩm…………………………………………
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU BẮP TRƯỚC VÀ SAU KHI SẠC. CÁC YÊU CẦU
CỦA MÁY SẠC………………………………………………………………8
1. Các tính chất của trái bắp…………………………………………………..8
2. Bắp trước và sau khi sạc…………………………………………………..10
3. Yêu cầu của máy sạc……………………………………………………...11
4. Một số hình ảnh về quả và hạt bắp………………………………………11
CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP SẠC HIÊN NAY VÀ CHỌN NGUYÊN
LÝ LÀM VIỆC CHO MÁY…………………………………………………..13
1. Các phương pháp sạc hiện nay……………………………………………13
2. Chọn nguyên lý làm việc cho máy………………………………………..17
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH VÀ CHỌN SƠ ĐỒ ĐỘNG CỦA MÁY………..18
1. Phân tích máy23
2. Chọn sơ đồ động cho máy……………………………………………...24
CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN CHỌN CÁC THÔNG SỐ CHỦ YẾU CỦA MÁY.....
19
1. Xác định các thông số bộ phận phễu nạp……………………………….19
SVTH: Nguyễn V ăn Tám. Lớp 09C1A Trang 1
truyền động cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
truyền động cơ khí - Người đăng: Nguyen Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
truyền động cơ khí 9 10 519