Ktl-icon-tai-lieu

Truyền động thủy lực

Được đăng lên bởi Thái Nguyễn
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 726 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Chѭѫng 1 -TӘNG QUAN Vӄ TRUYӄN ĈӜNG THӪY LӴC
1.1. Khái niӋm truyӅn ÿӝng thӫy lӵc
Muӕn truyӅn cѫ năng tӯ bӝ phұn dүn ÿӝng ÿӃn bӝ phұn làm viӋc cӫa các máy,
ngoài cách dùng các loҥi truyӅn ÿӝng cѫ khí, ÿiӋn, khí nén còn truyӅn ÿӝng thӫy
lӵc. TruyӅn ÿӝng thӫy lӵc dùng môi trѭӡng chҩt lӓng làm khâu trung gian ÿӇ truyӅn cѫ
ng.
Trên ô tô và máy o, hӋ thӕng thӫy lӵc dùng ÿӇ móc nӕi máy nông nghiӋp vào
sau, trѭӟc hoһc 2 n máy kéo, hҥӣ thӃ làm viӋc, nâng ӣ thӃ
vұn chuyӇn. Ngoài ra,
còn ÿӇ tăng trӑng lѭӧng bám cho bánh chӫÿӝng và phөc vө mӝt sӕ công viӋc khác
trên ô tô máy kéo (tdө nâng thùng xe, truyӅn ÿӝng cho tӡi)…
Chú ý: khi môi chҩt làm viӋc là chҩt khí ta có truyӅn ÿӝng k n.
Phҥm vi sӱ dөng: trong máy công cө, máy nông nghiӋp, máy vұn chuyӇn,y
xây dӵng, khai thác mӓ, ÿӏa chҩt, trong mӝt sӕӭng dөng cө thӇ nhѭ di chuyӇn nhà
TruyӅn ÿӝng thӫy lӵc ngày càng ÿѭӧc ӭng dөng rӝng r
ҧi trong các máy và hӋ thӕng
ÿiӅu khiӇn tӵÿӝng dây chuyӅn sҧn xuҩt.
Mͱt sͩ ví dͽ v͙ truy͙n ÿͱng thͿy lΉc trên ô tô và máy công trình
- HӋ thӕng bôi trѫn
Truyền động thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền động thủy lực - Người đăng: Thái Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Truyền động thủy lực 9 10 168