Ktl-icon-tai-lieu

Truyền nhiệt

Được đăng lên bởi vunha157
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 84 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG ÔN TẬP TRUYỀN NHIỆT A – GIỮA KỲ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nêu khái niệm Nhiệt và Công
PT trạng thái của khí lý tưởng, giải thích các thông số trong phương trình
Các xác định hằng số R của chất khí, ví dụ cho O2
Nêu khái niệm nhiệt dung riêng của môi chất, có các loại NDR nào
Nêu biểu thức và phát biểu định luật nhiệt động 1
Cho chu trình:

Hãy xác định loại chu trình, các quá trình trong chu trình này, xác định hiệu suất của chu trình:
7. Cho chu trình:

Hãy xác định loại chu trình, các quá trình trong chu trình này, xác định hệ số làm lạnh của chu trình:
8. Nêu các quá trình nhiệt động cơ bản và
cách nhận biết
9. Nêu khái niệm độ ẩm tương đối của
không khí
10. Cho đồ thị I-d của không khí ẩm ở vùng
nhiệt độ thấp:
Cho điểm A đặc trưng bởi các thông số
(tk= …, φ=…) hãy biểu thị điểm A trên
đồ thị và xác định: tư, tđs, d

11. Cho đồ thị I-d tương đối của không khí và các điểm trạng thái như
hình dưới đây: hãy nêu đặc điểm các quá trình AB và AP
12. Nêu các khái niệm chung về: Trường nhiệt độ, mặt đẳng nhiệt, dẫn
nhiệt ổn định và không ổn định
13. Nêu biểu thức định luật Fourrier và đặc điểm của nó
14. Nêu các điều kiện đơn trị của bài toán dẫn nhiệt: điều kiện ban đầu,
điều kiện biên loại một và loại 3
15. Khái niệm chuẩn số đồng dạng trong truyền nhiệt, nêu các chuẩn số
cơ bản: Re, Fo, Nu
16. Nêu công thức Newton cho bài toán đối lưu nhiệt, đặc điểm của nó.
17. Thế nào là độ dài xác định và nhiệt độ xác định
18. Nêu nguyên tắc xác định hệ số tỏa nhiệt đối lưu
19. Nêu định luật Stefan-Bontzmann và ý nghĩa của nó
20. Nêu nguyên tắc của cách giảm bức xạ nhiệt bằng màn chắn nhiệt, có thể áp dụng trong những trường
hợp thực tế nào
21. Nêu biểu thức của truyền nhiệt tổng quát
22. Nêu các cách tăng cường truyền nhiệt
23. Thế nào là đường kính tới hạn của cách nhiệt
GV PHỤ TRÁCH
TS. NGUYÊN THANH QUANG

...
NỘI DUNG ÔN TẬP TRUYỀN NHIỆT A – GIỮA KỲ
1. Nêu khái niệm Nhiệt và Công
2. PT trạng thái của khí lý tưởng, giải thích các thông số trong phương trình
3. Các xác định hằng số R của chất khí, ví dụ cho O2
4. Nêu khái niệm nhiệt dung riêng của môi chất, có các loại NDR nào
5. Nêu biểu thức và phát biểu định luật nhiệt động 1
6. Cho chu trình:
Hãy xác định loại chu trình, các quá trình trong chu trình này, xác định hiệu suất của chu trình:
7. Cho chu trình:
Hãy xác định loại chu trình, các quá trình trong chu trình này, xác định hệ số làm lạnh của chu trình:
8. Nêu các quá trình nhiệt động cơ bản và
cách nhận biết
9. Nêu khái niệm độ ẩm tương đối của
không khí
10. Cho đồ thị I-d của không khí ẩm ở vùng
nhiệt độ thấp:
Cho điểm A đặc trưng bởi các thông số
(t
k
= …, φ=…) hãy biểu thị điểm A trên
đồ thị và xác định: tư, tđs, d
Truyền nhiệt - Trang 2
Truyền nhiệt - Người đăng: vunha157
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Truyền nhiệt 9 10 72