Ktl-icon-tai-lieu

Tụ bù

Được đăng lên bởi doanhien246
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tủ Tụ Bù 50KVAR 400 V

SAM WHA
POWER CAPACITOR
REF: Standard
int: safetu vice
Type: SMB-k25pg3gf
No: 7X05
IN: 27,6 amd
INT: dischar ger
UN: 415 v 3 pha ∆
WT: 4,9 kg
On: 20 KVA TEMP. CAT -25 +450C

...
Tủ Tụ Bù 50KVAR 400 V
SAM WHA
POWER CAPACITOR
REF: Standard int: safetu vice
Type: SMB-k25pg3gf No: 7X05
IN: 27,6 amd INT: dischar ger
UN: 415 v 3 pha ∆ WT: 4,9 kg
On: 20 KVA TEMP. CAT -25 +45
0
C
Tụ bù - Người đăng: doanhien246
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tụ bù 9 10 878