Ktl-icon-tai-lieu

Tự động hóa hệ thống lạnh

Được đăng lên bởi nguyenanhhungutc-gmail-com
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 3608 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA NHIỆT LẠNH

BÀI GIẢNG MÔN HỌC

TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH

GIẢNG VIÊN : ThS. NGUYỄN DUY TUỆ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tự động hóa hệ thống lạnh – Nguyễn Đức Lợi
2. Tự động điều khiển các quá trình Nhiệt Lạnh – TS. Trịnh
Văn Dũng ( chủ biên )

3. Hand book of Air Conditioning and Refrigerant –
Shan.K.Wang
4. Control systems and Application for HVACR –
Thomas J.Horan

2

CHƯƠNG I : MỞ ĐẦU
I. ĐẠI CƯƠNG:
Tự động hóa hệ thống lạnh là trang bị cho hệ thống lạnh, các dụng
cụ mà nhờ những dụng cụ đó hệ thống có thể vận hành hoặc từng
phần thiết bị một cách tự động, chắc chắn, an toàn với độ tin cậy con
mà không cần sự tham gia trực tiếp của công nhân vận hành
VD: Điều khiển nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, dòng điện, khói….
II. Sơ đồ mạch điều khiển và một số thuật ngữ:
2.1 Vòng điều khiển ( Control loop ):
Là hệ thống bao gồm nhiều phần tử với mục đích điều khiển một
đại lượng nào đó ( nhiệt độ, áp suất, độ ẩm.. ). Gồm các phần tử như:
sensor, bộ điều khiển, cơ cấu chấp hành, tác nhân được điều khiển,
đại lượng nhiễu…
3

- Sensor cảm nhận tín hiệu của biến điều khiển và đưa về bộ điều
khiển
- Bộ điều khiển nhận tín hiệu phản hồi từ sensor và tính toán sai số
so với điểm cài đặt và suất ra tín hiệu để điều khiển cơ cấu chấp hành
( van, bướm gió.. )
- Cơ cấu chấp hành nhận tín hiệu từ bộ điều khiển để điều khiên tác
nhân cần điều khiển ( đối tượng cần điều chỉnh )
Gồm 2 loại: Vòng điều khiển hở và kín
+ Vòng điều khiển hở :
Là vòng điều khiển không có tín hiệu phản hồi. Mạch điều khiển hở
phải dự báo được đại lượng bên ngoài( external variable ) sẽ tác động
lên hệ thống thế nào.

4

VD: Van tiết lưu tay. Căn cứ vào nhiệt độ ngoài bể đá và các đại
lượng khác như nhiệt độ, lượng đá thu hoạch, sự bám tuyết.. Người
ta dự đoán năng suất lạnh để chỉnh van tiết lưu

VD: Cảm biến nhiệt độ ngoài trời
5

- Vòng điều khiển hở có thể dùng để bảo vệ hệ thống. Khi đó nó
xuất tín hiệu On hay Off để đóng ngắt tác nhân cần điều khiển.
- Hoặc dùng trong việc điều chỉnh thời gian đóng mở máy.
+ Vòng điều khiển kín ( Close loop ):
Có tín hiệu phản hồi sự thay đổi của biến điều khiển ( control
variable ) về bộ điều khiển

6

Ví dụ: Buồng lạnh điều khiển nhiệt độ bằng van điện từ kết hợp với
ro le nhiệt độ buồng

7

Ví dụ: Điều khiển hệ thống điều hòa không khí

8

2.2 Nguồn năng lượng điều khiển ( Energy Source ):
- Hệ điều khiển bằng điện – điện tử: Nếu phần tử cảm biến và truyền
tín hiệu đi là các bán dẫn, hệ được gọi là điện – điện tử hay gọi tắt là
điện tử...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA NHIỆT LẠNH
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH
GIẢNG VIÊN : ThS. NGUYỄN DUY TUỆ
Tự động hóa hệ thống lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự động hóa hệ thống lạnh - Người đăng: nguyenanhhungutc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Tự động hóa hệ thống lạnh 9 10 682