Ktl-icon-tai-lieu

TỰ ĐỘNG HÓA SẤY LẠNH

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Quân
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1025 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mở đầu
Nếu so sánh hệ thống với một cơ thể sống thì máy nén quan trọng đối với hệ thống lạnh giống như
trái tim của cơ thể sống. Máy nén giữ vai trò quyết định đối với:
- Năng suất lạnh, suất tiêu hao điện năng.
- Tuổi thọ.
- Độ tin cậy và an toàn của hệ thống lạnh.
Chính vì vậy, tự động hóa máy nén lạnh đóng vai trò quan trọng nhất đối với việc tự động hóa hệ
thống lạnh. ự động hoá máy nén lạnh bao gồm:
- Điều chỉnh tự động năng suất lạnh.
- Điều khiển điện động cơ máy nén và bảo vệ động cơ máy nén.
- Bảo vệ máy nén khỏi các chế độ làm việc nguy hiểm như áp suất đầu đẩy quá cao, áp suất hút
quá thấp, hiệu áp suất dầu quá thấp, nhiệt độ đầu đẩy quá cao, nhiệt độ dầu quá cao, mức dầu
trong cácte quá cao hoặc quá thấp, thiếu nước làm mát đầu xilanh, nhiệt độ nước vào làm mát đầu
xilanh quá cao…
- Báo hiệu chế độ dừng, làm việc cũng như báo hiệu và báo động các chế độ làm việc bình thường,
nguy hiểm cũng như sự cố.

Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén pittông
Năng suất lạnh của máy nén cũng như của hệ thống lạnh bao giờ cũng được thiết kế theo giá trị
cực đại, ở điều kiện vận hành khắc nghiệt nhất nên đại đa số thời gian vận hành là thừa năng suất.
Điều chỉnh năng suất lạnh nhằm mục đích vận hành một cách tối ưu và kinh tế, duy trì nhiệt độ yêu
cầu trong buồng lạnh không đổi ở các điều kiện vận hành thay đổi.
Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén pittông có những phương pháp cơ bản sau:
1- Đóng ngắt máy nén “ON-OFF”.
2- Tiết lưu hơi hút.
3- Bypass tự động hay xả hơi nóng ở đường đẩy quay trở lại đường hút theo nhánh phụ.
4- Vô hiệu hóa từng xilanh hoặc từng cụm xilanh trên một máy nén nhiều xilanh.
5- Thay đổi vòng quay trục khuỷu của máy nén.
Chọn phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh nào là tùy thuộc vào tính chất của đối tượng làm
lạnh, độ chính xác nhiệt độ cần duy trì trong buồng lạnh, kiểu loại máy nén, phương pháp truyền
động, đặc điểm cấu tạo máy nén… Khi điều chỉnh năng suất lạnh, có thể giảm số lần khởi động
xuống đáng kể, giảm hao mòn cho các cơ cấu truyền động. Động cơ cũng làm việc ở chế độ thuận
lợi hơn nên khả năng kéo dài tuổi thọ động cơ lớn. Bảng giới thiệu về đặc điểm,cấu tạo và phương
pháp điều chỉnh năng suất lạnh của các cỡ máy lạnh khác nhau.

Đặc điểm cấu tạo và phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh theo cỡ máy nén
ST
T

Cỡ máy
nén

Van
côngtác
kiểu

Nguyên tắcđiều
chỉnhnăng suất
lạnh

Tác động

Cấp điều chỉnh

Công tổn hao

1

Máy nén
nhỏ

Lá

Đóng - ngắt ONOFF

Động cơ
truyền
động

2 vị trí ON-OFF

Công khởi động

2

Máy nén
đến 20
kW

Lá...
M đ u
Nếu so sánh hệ thống với một cơ thể sống thìy nén quan trọng đối với hệ thống lạnh giống như
trái tim của cơ thể sống. Máy nén giữ vai trò quyết định đối với:
- Năng suất lạnh, suất tiêu hao điện năng.
- Tuổi thọ.
- Độ tin cậy và an toàn của hệ thống lạnh.
Chính vậy, tự động hóa máy nén lạnh đóng vai trò quan trọng nhất đối với việc tự động hóa hệ
thống lạnh. ự động hoá máy nén lạnh bao gồm:
- Điều chỉnh tự động năng suất lạnh.
- Điều khiển điện động cơ máy nén và bảo vệ động cơ máy nén.
- Bảo vệ máy nén khỏi các chế độ làm việc nguy hiểm như áp suất đầu đẩy quá cao, áp suất hút
quá thấp, hiệu áp suất dầu quá thấp, nhiệt độ đầu đẩy quá cao, nhiệt độ dầu quá cao, mức dầu
trong cácte quá cao hoặc quá thấp, thiếu nước làm mát đầu xilanh, nhiệt độ nước vào làm mát đầu
xilanh quá cao…
- Báo hiệu chế độ dừng, làm việc cũng như báo hiệu và báo động các chế độ làm việc bình thường,
nguy hiểm cũng như sự cố.
Đi u ch nh năng su t l nh máy nén pittông
Năng suất lạnh của máy nén cũng như của h thống lạnh bao gi cũng được thiết kế theo giá trị
cực đại, ở điều kiện vận hành khắc nghiệt nhất nên đại đa số thời gian vận hành thừa năng suất.
Điều chỉnh năng suất lạnh nhằm mục đích vận hành một cách tối ưu và kinh tế, duy trì nhiệt độ yêu
cầu trong buồng lạnh không đổi ở các điều kiện vận hành thay đổi.
Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén pittông có những phương pháp cơ bản sau:
1- Đóng ngắt máy nén “ON-OFF”.
2- Tiết lưu hơi hút.
3- Bypass tự động hay xả hơi nóng ở đường đẩy quay trở lại đường hút theo nhánh phụ.
4- Vô hiệu hóa từng xilanh hoặc từng cụm xilanh trên một máy nén nhiều xilanh.
5- Thay đổi vòng quay trục khuỷu của máy nén.
Chọn phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh nào tùy thuộc vào tính chất của đối tượng làm
lạnh, đ chính xác nhiệt độ cần duy trì trong buồng lạnh, kiểu loại máy nén, phương pháp truyền
động, đặc điểm cấu tạo máy nén… Khi điều chỉnh năng suất lạnh, thể giảm số lần khởi động
xuống đáng kể, giảm hao mòn cho các cấu truyền động. Động cũng làm việc chế đthuận
lợi hơn nên khả năng kéo dài tuổi thọ động lớn. Bảng giới thiệu về đặc điểm,cấu tạo phương
pháp điều chỉnh năng suất lạnh của các cỡ máy lạnh khác nhau.
TỰ ĐỘNG HÓA SẤY LẠNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỰ ĐỘNG HÓA SẤY LẠNH - Người đăng: Nguyễn Văn Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
TỰ ĐỘNG HÓA SẤY LẠNH 9 10 48