Ktl-icon-tai-lieu

Tự động hóa trong thiết kế tàu

Được đăng lên bởi manhgioivtt
Số trang: 173 trang   |   Lượt xem: 4285 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRẦN CÔNG NGHỊ

TỰ ĐỘNG HÓA
TÍNH TOÁN
THIẾT KẾ TÀU

ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH
7 - 2009

Trang để trống

Trần công nghị

TỰ ĐỘNG HÓA
TÍNH TOÁN
THIẾT KẾ TÀU

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2009
ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH

Mục lục
Mở đầu

5

Chương 1: Phương pháp tính và tự động hóa ính toán thiết kế tàu
1.1 Nội suy Lagrange
1.2 Tích phân một lớp
1.3 Đa thức Legendre
1.4 Đa thức Tchebyshev
1.5 Tìm nghiệm bằng phương pháp chia đôi đoạn có nghiệm
1.6 Phương pháp tổng nhỏ nhất các bình phương
1.7 Qui hoạch tuyến tính
1.8 Qui hoạch phi tuyến
1.8.1 Hàm một biến
1.8.2 Hàm nhiều biến
1.8.3 Xác định min/max hàm một biến
1.8.4 Phương pháp sử dụng gradient
1.8.5 Phương pháp tìm trực tiếp (không qua giai đoạn tính gradient).
1.8.6 Phương pháp dùng hàm phạt penalty
Chương 2: Tính nổi và tính ổn định tàu
2.1 Tính nổi tàu thủy
2.1.1 Kích thước chính và các hệ số thân tàu
2.1.2 Tỷ lệ Bonjean
2.1.3 Tính thể tích phân chìm và cá đại lượng liên quan thể tích
2.1.4 Tính các đường thủy tĩnh trên máy cá nhân
2.1.5 Biểu đồ Firsov
2.2 Ổn định tàu.
2.2.1 Ổn định ngang ban đầu.
2.2.2 Ổn định tại góc nghiêng lớn.
2.2.3 Đồ thị ổn định.
2.3
Thuật toán xác lập họ đường Cross Curves (pantokaren)
2.4 Giới thiệu chương trình tính tính nổi tàu thủy
Chương 3: Sức cản vỏ tàu
3.1 Sức cản vỏ tàu
3.2 Công suất hữu hiệu
3.3 Các phương pháp kinh nghiệm tính sức cản vỏ tàu
Chương 4: Thiết kế chân vịt tàu thủy
4.1 Đặc tính hình học chân vịt
4.2 Vẽ chân vịt
4.3 Đặc tính thủy động lực
4.4 Đồ thị thiết kế chân vịt
4.5 Tính hệ số dòng theo, hệ số lực hút
4.6 Xâm thực chân vịt
4.7 Độ bền cánh chân vịt
4.8 Thiết kế chân vịt bước cố định
4.9 Lập chương trình thiết kế chân vịt tàu
4.10 Vẽ chân vịt trên máy PC

6
6
8
11
14
15
16
21
27
28
29
30
34
39
43
51
51
51
55
55
58
60
61
61
62
65
65
70
78
77
81
81
95
95
97
98
102
106
109
114
118
126
135

3

Chương 5: Thiết kế tối ưu tàu thủy
5.1 Đánh giá các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của tàu
5.2 Sơ đồ tính hiệu quả kinh tế
5.3 Tự động thiết kế tàu vận tải

148
148
150
151

Tài liệu tham khảo

172

4

Mở đầu
“Tự động hóa tính toán, thiết kế tàu” trình bày cách tính toán, thuật toán phục vụ việc lập
chương trình tính tính năng tàu thủy, tính di chuyển, thiết bị đẩy tàu và tự động hóa vẽ tàu. Sau mười
năm sử dụng sách cho chuyên đề này những người viết chỉnh, sửa, viết lại phù hợp thực tế. Sửa
chữa và bổ sung lần này nhằm làm cho tài liệu sát đề cương giảng dạy và học tập tại trường Đại học
Giao thông Vận tải Tp Hồ Chí Minh.
Hy vọng rằng sách có...
TRN CÔNG NGH
T ĐỘNG HÓA
TÍNH TOÁN
THI
T K
U
ĐẠI HC GIAO THÔNG VN TI TP H CHÍ MINH
7 - 2009
Tự động hóa trong thiết kế tàu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự động hóa trong thiết kế tàu - Người đăng: manhgioivtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
173 Vietnamese
Tự động hóa trong thiết kế tàu 9 10 664