Ktl-icon-tai-lieu

tự động

Được đăng lên bởi nguyen-van-kieu
Số trang: 176 trang   |   Lượt xem: 4346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương

Mục lục
1

Các khái niệm cơ bản về điều khiển tự động
1.1

1-4

Giới thiệu chung

1-4

1.1.1 Ưu điểm của tự động điều khiển

1-5

1.1.2 Nhược điểm của tự động hoá.

1-6

1.2

Các khái niệm cơ bản về điều khiển tự động

1-7

1.2.1 Tín hiệu

1-7

1.2.2 Thông tin (information)

1-7

1.2.3 Truyền tin, giao tiếp (Communication)

1-7

1.2.4 Điều khiển (Control)

1-7

1.2.5 Điều khiển mạch hở, điều khiển bằng tay (Open loop, Manual control) 1-8
1.2.6 Điều khiển mạch kín (Close loop control, feedback control)

1-9

1.2.7 Đối tượng được điều khiển (Controlled Process, Plant, Object)

1-10

1.2.8 Biến được điều khiển y(t) (Controlled Variable)

1-11

1.2.9 Bộ điều khiển (Controller)

1-11

1.2.10 Phần tử đo, cảm biến (Measuring element, sensor):

1-12

1.2.11 Tín hiệu cho trước (set point) [r]

1-12

1.2.12 Phần tử cho trước (Bộ tạo tín hiệu cho trước)

1-12

1.2.13 Độ lệch (error, deviation)[e(t)]

1-12

1.2.14 Phần tử so sánh, bộ cộng tín hiệu (Comparison element, summing point)
1-12
1.2.15 Bộ chế biến tín hiệu (Processing unit, Computer v.v.)

1-13

1.2.16 Bộ thực hiện (Actuator)

1-13

1.2.17 Cơ cấu điều chỉnh (Adjusting mechanism, Adjusting organ)

1-13

1.2.18 Phần tử thực hiện cuối (Final control element)

1-13

1.2.19 Biến tác động u(t) (Manipulated variable)

1-13

1.2.20 Tín hiệu tác động (Actuating signal)

1-13

1.2.21 Nhiễu loạn (Disturbances)

1-13

1.2.22 Tải của hệ thống (Load)

1-14

1.2.23 Phân biệt biến số và thông số (variable vs. parameter)

1-14

1.3

Các nguyên lý điều khiển cơ bản nhất

1-14

1.3.1 Nguyên lý điều khiển theo độ lệch (feedback control)

1-14

1.3.2 Nguyên lý điều khiển tiếp tới (bù trừ nhiễu - feedforward control)

1-15

Trang - 1 -

Điều khiển tự động (1) – Bùi Hồng Dương
1.3.3 Bộ điều khiển nhiều xung (multi-element controller)

2

1.4

Phân loại bộ điều khiển

1-19

1.5

Sơ đồ khối

1-21

1.6

Các yêu cầu cơ bản đối với hệ thống điều khiển.

1-23

1.7

Ví dụ và bài tập

1-24

1.7.1 Ví dụ HÌNH 1-4 , hệ thống điều khiển nhiệt độ phòng học.

1-24

1.7.2 Bài tập:

1-28

Biến đổi Laplace – Hàm truyền – Sơ đồ khối – Mô hình toán.

2-31

2.1

Phép biến đổi Laplace

2-31

2.1.1 Phép biến đổi Laplace

2-31

2.1.2 Một số hàm cơ bản và ảnh Laplace của chúng

2-32

2.1.3 Các định lý cơ bản

2-36

2.1.4 Các tính chất cơ bản của phép biến đổi Laplace thuận (Bảng 2-1)

2-38

2.2

- Hàm truyền

2-38

2.2.1 Khái niệm hàm truyền:

2-38

2.2.2 Biểu thức tổng quát của hàm truyền:

2-39

2.2.1 Nhận xét v...
iu khin t ng (1) Bùi H
Trang - 1 -
Mc lc
1  1-4
1.1  1-4
1.1.1  1-5
1.1.2 N 1-6
1.2  1-7
1.2.1  1-7
1.2.2 Thông tin (information) 1-7
1.2.3  1-7
1.2.4  1-7
1.2.5 n loop, Manual control) 1-8
1.2.6  1-9
1.2.7  1-10
1.2.8  1-11
1.2.9 ler) 1-11
1.2.10  1-12
1.2.11  1-12
1.2.12  1-12
1.2.13  1-12
1.2.14 
1-12
1.2.15  v.v.) 1-13
1.2.16  1-13
1.2.17  1-13
1.2.18  1-13
1.2.19  1-13
1.2.20  1-13
1.2.21  1-13
1.2.22  1-14
1.2.23  1-14
1.3  1-14
1.3.1  1-14
1.3.2 - feedforward control) 1-15
tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tự động - Người đăng: nguyen-van-kieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
176 Vietnamese
tự động 9 10 425