Ktl-icon-tai-lieu

tự học phương pháp gia công đặc biệt

Được đăng lên bởi trantheson
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT HUNG
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

Giảng viên:
Môn:
Hệ đào tạo:
Ngành học:

Phí Tuấn Sơn
Các phương pháp gia công đặc biệt
Đại học
Cơ khí

Hà nội, ngày 15 tháng 8 năm 2012

1/7

I. TÊN MÔN HỌC VÀ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH
1. Tên môn học: Các phương pháp gia công đặc biệt
2. Số tín chỉ: 02
II. GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC
1. Vai trò của môn học đối với ngành đào tạo:
Giúp sinh viên nắm rõ và hiểu cơ sở lý thuyết, nguyên lý làm việc, khả
năng công nghệ, đặc điểm kỹ thuật, khả năng ứng dụng, … của các phương pháp
gia công gia công siêu âm, gia công tia nước, phương pháp gia công dòng hạt
mài, phương pháp gia công hóa, phương pháp gia công điện hóa, phương pháp
gia công tia lửa điện, phương pháp gia công cắt dây tia lửa điện, phương pháp
gia công chùm tia điện tử, phương pháp gia công chùm tia laser,… để giải quyết
công việc gia công các vật liệu mới với bất kỳ cơ tính nào, gia công các chi tiết
phức tạp, tiết kiệm được nguyên vật liệu, đạt độ chính xác cao ứng dụng trong
cơ khí hoá, tự động hoá.
2. Đối tượng nghiên cứu của môn học:
- Công nghệ gia công tiên tiến.
- Các hệ thống máy gia công trên vật liệu đặc biệt …
3. Yêu cầu về kiến thức tiên quyết
- Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Công nghệ
Chế tạo máy, Công nghệ CAD/CAM, Cơ học máy, Cơ sở thiết kế máy.
- Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này):
III. TÓM LƯỢC TỪNG CHƯƠNG VÀ CÁC NỘI DUNG TỰ HỌC

Chương I: Tổng quan về các phương pháp Gia công đặc biệt.
1. MỤC TIÊU
2/7

- Giúp sinh viên nắm được:
 Cách phân loại các phương pháp gia công đặc biệt.
 Đặc trưng của các phương pháp.
 Tính ưu việt của các phương pháp.
2. NỘI DUNG CHÍNH
Học cách nhận biết nhóm máy thuộc nhóm máy nào. Đặc trưng của từng
phương pháp.
3. NỘI DUNG TỰ HỌC
3.1. NỘI DUNG 1
- Sinh viên đọc và nghiên cứu cấu tạo chung của các nhóm máy cơ bản.
3.2. NỘI DUNG 2
- Sinh viên sưu tập các clip máy gia công đặc biệt từ đó phân tích cấu tạo và khả
năng công nghệ và ứng dụng của các loại máy này.
3.4. TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Phương pháp gia công đặc biệt _ Đinh Văn Đệ
[2] Các phương pháp gia công mới _ PGS-TS. Trương Ngọc Thục
(1995)
[3] Máy cắt kim loại, GS-TS. Nguyễn Ngọc Cẩn
[4] Gia công tia lửa điện CNC, TS. Vũ Hoài An (2003)
[5] Các phương pháp gia công, TS. Phạm Ngọc Tuấn (2005).

Chương II:
1. MỤC TIÊU

Các phương pháp gia công cơ.
3/7

- Giúp sinh viên nắm được:
 Khái niệm các loại máy.
 Cơ sở lý thuyết các phương pháp này.
 Một số công ng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT HUNG
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
Giảng viên: Phí Tuấn Sơn
Môn: Các phương pháp gia công đặc biệt
Hệ đào tạo: Đại học
Ngành học: Cơ khí
Hà nội, ngày 15 tháng 8 năm 2012
1/7
tự học phương pháp gia công đặc biệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tự học phương pháp gia công đặc biệt - Người đăng: trantheson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
tự học phương pháp gia công đặc biệt 9 10 654