Ktl-icon-tai-lieu

Tư vấn chuyển giao tỏi đen

Được đăng lên bởi Thanh Chung
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TỎI ĐEN CHẤT LƢỢNG CAO|VinaOrganic

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM
VinaOrganic vì chất lƣợng cuộc sống!

…………………..…………………….
Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 10 Tháng 01 N m 2014

TƢ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
TỎI ĐEN CHẤT LƢỢNG CAO
Kính gửi: Anh/chị
Công ty TNHH Thực Phẩm Hữu Cơ Việt Nam (VinaOrganic) xin chân thành cảm
ơn anh/chị đã quan tâm tới dịch vụ tƣ vấn, nghiên cứu chuyển giao công nghệ tỏi đen
và đặt niềm tin vào chúng tôi. Trân trọng gửi anh/chị thông tin sản phẩm, báo phí,
quy trình làm việc của VinaOrganic. Rất mong sự hợp tác!
1.

Mô tả công nghệ


Sản phẩm: Tỏi đen.

+ Tỏi đen có giá trị dinh dƣỡng và sinh học cao hơn hẳn tỏi tƣơi. Tỏi đen chứa
cacbonhydrate, lipit, protein ở trạng thái cân bằng và dễ hấp thu, có đầy đủ 18
acid amin. Hàm lƣợng chất chống oxy hoá cao hơn tỏi tƣơi nhiều lần, đặc biệt là
polyphenol và S-ally cysteine.
+ Tỏi đen có tác dụng nâng cao sức hỏe, ph ng chống ệnh t t.
+ ản phẩm này ph hợp cho mọi lứa tu i.
+ Giá thành sản phẩm:

Giá bán
thị trƣờng

Tỏi đen

Tỏi đen nhiều tép
(Lý Sơn/Phan Rang)

Tỏi đen 1 tép
(Lý Sơn/Phan Rang)

1,300,000 - 1,500,000

1,800,000 – 2,000,000

2,000,000 - 2,500,000

+ Cách thức ảo quản sản phẩm tỏi đen để nơi h thoáng, tốt hơn hi để ng n
mát tủ lạnh.

1 |CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HỮU CƠ VIỆT NAM

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TỎI ĐEN CHẤT LƢỢNG CAO|VinaOrganic



Nguyên liệu:

+ Tỏi lý sơn (Quãng Ngãi) có những đặc tính vƣợt trội về mặt dinh dƣỡng cũng
nhƣ giá trị kinh tế hơn so với tỏi khác; củ nhỏ vừa, tép đều màu trắng, chắc; khi
n có vị thơm cay dịu ngọt nồng hơn tỏi th ng thƣờng. Giá tham khảo: tỏi nhiều
tép: 60 – 100 nghìn/kg), tỏi đơn một tép: 300 – 400 nghìn/kg.
+ Tỏi Phan Rang (Ninh Thu n): củ tròn nhỏ, tép nhỏ, vỏ tỏi dễ lột, cùi tỏi trắng
trong hơi ngà, vị tỏi cay nồng có m i thơm đặc trƣng. Giá thám khảo: 60 – 80
nghìn.kg.
+ Tỏi Trung Quốc: củ rất to, nhánh to, dễ bóc vỏ, nhƣng h ng chứa nhiều hợp
chất dinh dƣỡng, chữa bệnh nhƣ hai loại tỏi quý trên. Giá tham khảo: 19 – 30
nghìn/kg.






2.

Quy trình công nghệ: Tỏi nguyên liệu  xử lý sơ ộ  lên men  ủ chín 
Bao gói  Sản phẩm Tỏi đen
Năng suất tổng: tùy nhu cầu/mẻ (30 – 35 ngày)
Năng suất thu hồi sản phẩm: 50% - 60% (theo nguyên liệu)
Hạn sử dụng sản phẩm: 18 – 24 tháng (bảo quản thƣờng hoặc 5 – 100C)
Đặc tính cảm quan:
+Màu vỏ: Trắng ngà hoặc ngả nâu đặc trƣng của tỏi đen
+Màu thịt tỏi: Đen đặc trƣng của tỏi đen
+Mùi vị: M i hƣơng nhẹ của tỏi, thơm tự nhiên của trái cây chín, vị
ngọt chua dịu của hoa quả...
C Ô N G N G H S N X U T T                N G C A O | V i n a O r g a n i c
1 | C Ô N G T Y T N H H T H C P H M H T N A M

TƢ VẤN CHUYN GIAO CÔNG NGH SN XUT
TỎI ĐEN CHẤT LƢỢNG CAO
Kính gi: Anh/ch
Công ty TNHH Thc Phm Hữu Việt Nam (VinaOrganic) xin chân thành cm
anh/ch i dch v n, nghiên cu chuyn giao công ngh t
t nim tin vào chúng tôi. Trân trng gi anh/ch thông tin sn phm, báo phí,
quy trình làm vic ca VinaOrganic. Rt mong s hp tác!
1. Mô t công ngh
Sn phm: T.
+ T ng sinh hn ta
cacbonhydrate, lipit, protein trng thái cân bng d h 18
ng cht chu lc bit
polyphenol và S-ally cysteine.
+ 
+ 
+ Giá thành sn phm:
Tỏi đen
Tỏi đen nhiều tép
(Lý Sơn/Phan Rang)
Tỏi đen 1 tép
(Lý Sơn/Phan Rang)
Giá bán
thị trƣờng
1,300,000 - 1,500,000
1,800,000 2,000,000
2,000,000 - 2,500,000
+ 
.
CÔNG TY TNHH THC PHM HỮU CƠ VIỆT NAM
VinaOrganic vì chng cuc sng!
Tp. H Chí Minh, Ngày 10 Tháng 01 14
Tư vấn chuyển giao tỏi đen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư vấn chuyển giao tỏi đen - Người đăng: Thanh Chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tư vấn chuyển giao tỏi đen 9 10 965