Ktl-icon-tai-lieu

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện

Được đăng lên bởi ticho
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1013 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Điện

Cable :cáp điện
conduit :ống bọc
current :dòng điện
Direct current :điện 1 chiều
electric door opener : thiết bị mở cửa
electrical appliances : thiết bị điện gia dụng
electrical insulating material : vật liệu cách điện
fixture :bộ đèn
high voltage :cao thế
illuminance : sự chiếu sáng
jack :đầu cắm
lamp :đèn
leakage current : dòng rò
live wire :dây nóng
low voltage : hạ thế
neutral wire :dây nguội
photoelectric cell : tế bào quang điện
relay : rơ-le
smoke bell : chuông báo khói
smoke detector : đầu dò khói
wire :dây điện
Capacitor : Tụ điện
Compensate capacitor : Tụ bù
Cooling fan : Quạt làm mát
Copper equipotential bonding bar : Tấm nối đẳng thế bằng đồng
Current transformer : Máy biến dòng
Disruptive discharge : Sự phóng điện đánh thủng
Disruptive discharge switch : Bộ kích mồi
Earthing leads : Dây tiếp địa
Incoming Circuit Breaker : Aptomat tổng
Lifting lug : Vấu cầu
Magnetic contact : công tắc điện từ
Magnetic Brake : bộ hãm từ
Overhead Concealed Loser : Tay nắm thuỷ lực
Phase reversal : Độ lệch pha
Potential pulse : Điện áp xung
Rated current : Dòng định mức
Selector switch : Công tắc chuyển mạch
Starting current : Dòng khởi động

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Vector group : Tổ đầu dây”Magnetic contact : Hãm từ” có phải là: Công tắc (tiếp điểm) từ
Bác xem lại giúp với:
low voltage :trung thế
relay : công tắc điện tự động
Circuit Breaker : Cầu dao điện Aptomat hoặc máy cắt
Compact fluorescent lamp: Đèn huỳnh quang
Current carrying capacity: Khả năng tải dòng Khả năng mang tải
Earth conductor : Dây dẫn đất Dây nối đất
Fire retardant : Chất cản cháy
Power station: trạm điện.
Bushing: sứ xuyên.
Disconnecting switch: Dao cách ly.
Circuit breaker: máy cắt.
Power transformer: Biến áp lực.
Voltage transformer (VT) Potention transformer (PT): máy biến áp đo lường.
Current transformer: máy biến dòng đo lường.
bushing type CT: Biến dòng chân sứ.
Winding type CT: Biến dòng kiểu dây quấn.
Auxiliary contact, auxiliary switch: tiếp điểm phụ.
Limit switch: tiếp điểm giới hạn.
Thermometer: đồng hồ nhiệt độ.
Thermostat, thermal switch: công tắc nhiệt.
pressure gause: đồng hồ áp suất.
Pressure switch: công tắc áp suất.
Sudden pressure relay: rơ le đột biến áp suất.
Radiator, cooler...
1
Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Điện
2
https://www.facebook.com/automationservice.vn/
3
Cable :cáp điện
4
conduit :ống bọc
5
current :dòng điện
6
Direct current :điện 1 chiều
7
electric door opener : thiết bị mở cửa
8
electrical appliances : thiết bị điện gia dụng
9
electrical insulating material : vật liệu cách điện
10
fixture :bộ đèn
11
high voltage :cao thế
12
illuminance : sự chiếu sáng
13
jack :đầu cắm
14
lamp :đèn
15
leakage current : dòng
16
live wire :dây nóng
17
low voltage : hạ thế
18
neutral wire :dây nguội
19
photoelectric cell : tế bào quang điện
20
relay : rơ-le
21
smoke bell : chuông báo khói
22
smoke detector : đầu dò khói
23
wire :dây điện
24
Capacitor : Tụ điện
25
Compensate capacitor : Tụ bù
26
Cooling fan : Quạt làm mát
27
Copper equipotential bonding bar : Tấm nối đẳng thế bằng đồng
28
Current transformer : Máy biến dòng
29
Disruptive discharge : Sự phóng điện đánh thủng
30
Disruptive discharge switch : Bộ kích mồi
31
Earthing leads : Dây tiếp địa
32
Incoming Circuit Breaker : Aptomat tổng
33
Lifting lug : Vấu cầu
34
Magnetic contact : công tắc điện từ
35
Magnetic Brake : bộ hãm từ
36
Overhead Concealed Loser : Tay nắm thuỷ lực
37
Phase reversal : Độ lệch pha
38
Potential pulse : Điện áp xung
39
Rated current : Dòng định mức
40
Selector switch : Công tắc chuyn mạch
41
Starting current : Dòng khởi động
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện - Người đăng: ticho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện 9 10 479