Ktl-icon-tai-lieu

Tương tác người máy

Được đăng lên bởi ngoctigerstyle
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 818 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tương tác người - máy
(Human - Computer Interaction)

Thế Duy
- Bộremoved
môn Mạnginvà
TTMT
pdf-office.com BùiThis
will be
registered
Program

pdf-office.com

1
4/11/2005

Giới thiệu môn học
Giảng viên: TS. Bùi Thế Duy – Bộ môn
Mạng & TTMT, phòng 304, nhà E3
z Email: duybt@vnu.edu.vn
z Giờ học: Chiều thứ 2, thứ 4 hàng tuần
2pm-5.20pm, phòng 210, 14C
z Website môn học:

Chọn môn: HCI
z

Bùi Thế DuyThis
- Bộwill
mônbe
Mạng
và TTMT
pdf-office.com
removed
in registered Program

pdf-office.com

2
4/11/2005

Mục tiêu môn học
z

z
z

Xây dựng khả năng thiết kế tốt cho những hệ
thống tương tác ở các mức kỹ thuật, tính năng và
nhận thức (cognitive) thông qua sự hiểu biết về
các thách thức đang đối mặt với những người
dùng của một hệ thống;
Thu được một quy trình làm việc hợp lý để thiết
kế giao diện;
Khám phá và yêu thích môn học Tương Tác
Người – Máy.

Bùi Thế DuyThis
- Bộwill
mônbe
Mạng
và TTMT
pdf-office.com
removed
in registered Program

pdf-office.com

3
4/11/2005

Giới thiệu chung
“Tương tác người – máy” (HCI) là gì?
z Những chuyên ngành liên quan đến HCI
z Tại sao một học sinh CNTT phải quan tâm
đến HCI
z Tầm quan trọng của một việc thiết kế tốt
một giao diện người dùng
z

Bùi Thế DuyThis
- Bộwill
mônbe
Mạng
và TTMT
pdf-office.com
removed
in registered Program

pdf-office.com

4
4/11/2005

“Tương tác người – máy” (HCI) là gì?
HCI là sự nghiên cứu và phát triển các giao diện
máy tính với mục đích làm cho người dùng dễ sử
dụng chúng hơn.
z HCI: tương tác người máy, giao tiếp người máy
KHÔNG CHỈ LÀ: thiết kế giao diện !!!!!
z HCI liên quan đến
z

– Nghiên cứu việc con người sử dụng các giao diện
– Phát triển các ứng dụng mới cho người dùng
– Phát triển các thiết bị và công cụ mới cho người dùng
Bùi Thế DuyThis
- Bộwill
mônbe
Mạng
và TTMT
pdf-office.com
removed
in registered Program

pdf-office.com

5
4/11/2005

Những chuyên ngành liên quan
đến HCI
HCI liên quan đến nhiều ngành
z HCI nghiên cứu 3 phần:
z

– Hình thức: các hình thức giao tiếp giữa người
và máy
– Chức năng: các chức năng mới trong giao tiếp
người máy.
– Cài đặt: Cài đặt các giao diện

Bùi Thế DuyThis
- Bộwill
mônbe
Mạng
và TTMT
pdf-office.com
removed
in registered Program

pdf-office.com

6
4/11/2005

Những chuyên ngành liên quan
đến HCI
Tâm lý học, xã hội học, triết học: chức
năng
z Sinh lý học, Công thái học (Ergonomics):
chức năng, hình thức
z

Công thái học (Ergonomics): Khoa học về việc
thiết kế các máy móc, các công cụ, các máy tính
và khu vực làm vi...
4/11/2005
Bùi Thế Duy - B môn Mng và TTMT
1
Tương
Tương
t
t
á
á
c
c
ngư
ngư
i
i
-
-
m
m
á
á
y
y
(
(
Human
Human
-
-
Computer Interaction
Computer Interaction
)
)
pdf-office.com This will be removed in registered Program pdf-office.com
pdf-office.com This will be removed in registered Program pdf-office.com
Tương tác người máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tương tác người máy - Người đăng: ngoctigerstyle
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tương tác người máy 9 10 852