Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển trọng lực

Được đăng lên bởi hoang-lan-94-tb
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 825 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUYỂN TRÊN MẶT PHẲNG NGHIÊNG
Câu 1:Sự chuyển động của dòng nước chảy trên mặt phẳng nghiêng:
+ Khi có dòng nước chuyển động trên mặt phẳng nghiêng, tốc độ dòng nước thay
đổi theo chiều sau dòng chảy, tại bề mặt thoáng của dòng nước tốc độ lớn nhất,
càng xuống sâu tốc độ càng giảm và tại sát bề mặt phẳng nghiêng tốc độ của nó là
nhỏ nhất và coi bằng 0.
+ Khi có dòng nước chuyển động trên mặt phẳng nghiêng, nếu tốc độ dòng nước
nhỏ, bề mặt nghiêng nhẵn thì dòng nước chuyển động ở chế độ chảy tầng
+ Khi tốc độ dòng nước lớn, bề mặt nghiêng gồ ghề sẽ xuất hiện dòng xoáy, dòng
nước chuyển động ở chế độ chảy rối.

Câu 2:Nguyên lí phân chia hạt khoáng
Khi cho vật liệu vào tuyển trên mặt phẳng nghiêng dưới tác dụng của vật liệu dòng
nước càng có nhiều dòng xoáy, các dòng xoáy có tác dụng tích cực đến quá trình
tuyển trên mặt phẳng nghiêng vì dòng xoáy sẽ tạo ra thành phần tốc độ thẳng đứng
làm tơi xốp lớp vật liệu tạo điều kiện cho chúng phân tầng theo khối lượng riêng.
Hạt nặng nằm sát đáy chịu tác dụng của dòng chảy nhỏ nên chuyển động với tốc độ
nhỏ, còn hạt nhẹ nằm ở lớp trên chịu tác dụng của dòng chảy lớn nên chuyển động
với tốc độ lớn. Do đó tạo thành các dải sản phẩm có khối lượng riêng khác nhau.

Câu 3:Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tuyển trên mặt phẳng nghiêng?
- Tốc độ chuyển động của dòng chảy
+ Lưu lượng: lưu lượng càng lớn thì tốc độ chuyển động của dòng nước càng
nhanh và ngược lại, lưu lượng càng nhỏ thì tốc độ dòng nước càng chậm, ảnh
hưởng đến sự phân chia hạt khoáng.

1

+ Độ nhám: độ nhám càng nhiều thì dòng xoáy xuất hiện càng nhiều sẽ tạo ra thành
phần tốc độ thẳng đứng làm tơi xốp lớp vật liệu tạo điều kiện cho chúng phân tầng
theo khối lượng riêng.
+ Góc nghiêng: góc nghiêng hợp lí đảm bảo đủ thời gian để hạt khoáng chuyển
động và phân tầng trên mặt phẳng nghiêng.
+ Chiều dài mặt phẳng nghiêng: chiều dài càng lớn thì thời gian phân chia hạt
khoáng càng lâu phân tầng hạt khoáng càng chính xác.
+ Chiều dày lớp vật liệu: chiều dày lớp vật liệu nhỏ thì vòng xoáy nhiều, thời gian
chuyển động từ lớp trên đến lớp dưới ngắn không đạt được kết quả cao.
- Thời gian tuyển: thời gian tuyển càng ngắn thì các hạt khoáng không đủ thời gian
để phân tầng khả năng phân tầng không chính xác ảnh hưởng tới kết quả tuyển

Câu 4:Phạm vi ứng dụng và ưu - nhược điểm của quá trình tuyển trên mặt
phẳng nghiêng.
* Phạm vi
- Tuyển cỡ hạt nhỏ
- Than tạo mùn
- Quặng sa khoáng
* Ưu - nhược điểm
- Ưu điểm:
+ Lấy được nhiều sản phẩm có chất lượng khác nhau
+ Chi ph...
TUYỂN TRÊN MẶT PHẲNG NGHIÊNG
Câu 1:Sự chuyển động của dòng nước chảy trên mặt phẳng nghiêng:
+ Khi có dòng nước chuyển động trên mặt phẳng nghiêng, tốc độ dòng nước thay
đổi theo chiều sau dòng chảy, tại bề mặt thoáng của dòng nước tốc độ lớn nhất,
càng xuống sâu tốc độ càng giảm và tại sát bề mặt phẳng nghiêng tốc độ của nó là
nhỏ nhất và coi bằng 0.
+ Khi có dòng nước chuyển động trên mặt phẳng nghiêng, nếu tốc độ dòng nước
nhỏ, bề mặt nghiêng nhẵn thì dòng nước chuyển động ở chế độ chảy tầng
+ Khi tốc độ dòng nước lớn, bề mặt nghiêng gồ ghề sẽ xuất hiện dòng xoáy, dòng
nước chuyển động ở chế độ chảy rối.
Câu 2:Nguyên lí phân chia hạt khoáng
Khi cho vật liệu vào tuyển trên mặt phẳng nghiêng dưới tác dụng của vật liệu dòng
nước càng có nhiều dòng xoáy, các dòng xoáy có tác dụng tích cực đến quá trình
tuyển trên mặt phẳng nghiêng vì dòng xoáy sẽ tạo ra thành phần tốc độ thẳng đứng
làm tơi xốp lớp vật liệu tạo điều kiện cho chúng phân tầng theo khối lượng riêng.
Hạt nặng nằm sát đáy chịu tác dụng của dòng chảy nhỏ nên chuyển động với tốc độ
nhỏ, còn hạt nhẹ nằm ở lớp trên chịu tác dụng của dòng chảy lớn nên chuyển động
với tốc độ lớn. Do đó tạo thành các dải sản phẩm có khối lượng riêng khác nhau.
Câu 3:Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tuyển trên mặt phẳng nghiêng?
- Tốc độ chuyển động của dòng chảy
+ Lưu lượng: lưu lượng càng lớn thì tốc độ chuyển động của dòng nước càng
nhanh và ngược lại, lưu lượng càng nhỏ thì tốc độ dòng nước càng chậm, ảnh
hưởng đến sự phân chia hạt khoáng.
1
Tuyển trọng lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển trọng lực - Người đăng: hoang-lan-94-tb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tuyển trọng lực 9 10 508