Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng Caline4

Được đăng lên bởi Oanh Lê
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1408 lần   |   Lượt tải: 15 lần
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
I.1

Đặt vấn đề:

Cùng với sự phát triển của đất nước, cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông cũng
phát triển không ngừng và kéo theo đó thực trạng ô nhiễm không khí từ nguồn giao
thông đường bộ cũng đã trở thành một vấn đề môi trường lớn, đặc biệt ở các nước
đang phát triển. Đà Lạt – một thành phố Du Lịch đang trên đà phát triển lại càng
không thể tránh khỏi thực trạng này. Cũng như các đô thị khác dân cư Đà Lạt phân bố
không đồng đều, lưu lượng giao thông chỉ tập trung lớn ở các tuyến đường trung tâm
thành phố như Trần Phú, Lê Đại Hành, Phan Đình Phùng, Ba Tháng Hai... hoặc các
tuyến đường có trường học như Bùi Thị Xuân, Nhà Chung, Phù Đổng Thiên Vương...
vào các giờ cao điểm 7 giờ, 11h sáng, 16 đến 18 giờ trong ngày. Còn các tuyến đường
nhỏ, lẻ khác lưu lượng giao thông thường trung bình hoặc thấp. Mặt khác, do đặc điểm
địa hình, tình hình phát triển kinh tế cũng như chức năng của thành phố và mức sống
của người dân nơi đây mà loại hình phương tiện giao thông chủ yếu là xe máy, tỷ lệ xe
ô tô chạy xăng, chạy dầu vẫn thấp hơn nhiều so với các thành phố lớn trong cả nước.
Nhìn chung, hiện trạng ô nhiễm không khí ở Đà Lạt do hoạt động giao thông
vẫn chưa đến mức báo động như thủ đô Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh... Nhưng
như ta được biết, hoạt động giao thông vận tải nói chung cũng như việc đốt nhiên liệu
trong động cơ nói riêng của hàng triệu phương tiện giao thông đã thải vào không khí
một khối lượng lớn các khí độc hại như CO, NO x , SOx ... kèm theo bụi, tiếng ồn và
các chất ô nhiễm khác. Tầng không khí gần mặt đất bị ô nhiễm do hậu quả của hoạt
động này làm ảnh hưởng xấu đến môi trường, đến sức khỏe của người dân đô thị và
các vùng lân cận, đồng thời ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế chung của khu vực và
cả nước. Do đó, thực trạng này đáng được quan tâm và có biện pháp khắc phục.
Trước tình hình đó, đề tài được thực hiện để đánh giá ô nhiễm không khí từ
hoạt động giao thông trên một tuyến đường tại thành phố. Để đạt được mục tiêu này,
đề tài đã ứng dụng mô hình CALINE4, phần mềm tính phát tán ô nhiễm khí CO do
hoạt động giao thông. Kết quả hướng tới quản lý tình hình ô nhiễm không khí do hoạt
động giao thông trên địa bàn thành phố và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục nó.
I.2
Mục tiêu nghiên cứu:
- Tìm hiểu mô hình CALINE4
- Ứng dụng mô hình CALINE4 mô phỏng quá trình phát tán khí CO phát thải từ các

phương tiện giao thông trên một tuyến đường tại thành phố Đà Lạt.
- Đánh giá hiện trạng ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông và ...
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
I.1 Đặt vấn đề:
Cùng với sự phát triển của đất nước,sở hạ tầng và hệ thống giao thông cũng
phát triển không ngừng kéo theo đó thực trạng ô nhiễm không khí từ nguồn giao
thông đường bộ cũng đã tr thành một vấn đề môi trường lớn, đặc biệt các nước
đang phát triển. Đà Lạt một thành ph Du Lịch đang trên đà phát triển lại càng
không thể tránh khỏi thực trạng này. Cũng như các đô thkhác dân Đà Lạt phân bố
không đồng đều, lưu lượng giao thông ch tập trung lớn các tuyến đường trung tâm
thành phố như Trần Phú, Đại Hành, Phan Đình Phùng, Ba Tháng Hai... hoặc c
tuyến đường trường học như Bùi Thị Xuân, Nhà Chung, Phù Đổng Thiên Vương...
vào các giờ cao điểm 7 giờ, 11h sáng, 16 đến 18 giờ trong ngày. Còn các tuyến đường
nhỏ, lẻ khác lưu lượng giao thông thường trung bình hoặc thấp. Mặt khác, do đặc điểm
địa hình, tình hình phát triển kinh tế cũng như chức năng của thành phố mức sống
của người dân nơi đây mà loại hình phương tiện giao thông chủ yếu là xe máy, tỷ lệ xe
ô tô chạy xăng, chạy dầu vẫn thấp hơn nhiều so với các thành phố lớn trong cả nước.
Nhìn chung, hiện trạng ô nhiễm không khí Đà Lạt do hoạt động giao thông
vẫn chưa đến mức báo động như thủ đô Nội hay thành phố Hồ Chí Minh... Nhưng
như ta được biết, hoạt động giao thông vận tải nói chung cũng như việc đốt nhiên liệu
trong động nói riêng của hàng triệu phương tiện giao thông đã thải vào không khí
một khối lượng lớn các khí độc hại như CO, NO
x
, SO
x
... kèm theo bụi, tiếng ồn
các chất ô nhiễm khác. Tầng không khí gần mặt đất bị ô nhiễm do hậu quả của hoạt
động này làm nh hưởng xấu đến môi trường, đến sức khỏe của người dân đô thị
các vùng lân cận, đồng thời ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế chung của khu vực
cả nước. Do đó, thực trạng này đáng được quan tâm và có biện pháp khắc phục.
Trước tình hình đó, đề tài được thực hiện để đánh giá ô nhiễm không khí từ
hoạt động giao thông trên một tuyến đường tại thành phố. Để đạt được mục tiêu này,
đề tài đã ứng dụng mô hình CALINE4, phần mềm tính phát tán ô nhiễm khí CO do
hoạt động giao thông. Kết quả hướng tới quản tình hình ô nhiễm không khí do hoạt
động giao thông trên địa bàn thành phố và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục nó.
I.2 Mục tiêu nghiên cứu:
- Tìm hiểu mô hình CALINE4
- Ứng dụng hình CALINE4 phỏng quá trình phát tán khí CO phát thải từ các
phương tiện giao thông trên một tuyến đường tại thành phố Đà Lạt.
- Đánh giá hiện trạng ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông đề xuất biện
pháp quản lý.
I.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu của đề tài khí ô nhiễm từ hoạt động giao thông vận tải
trên một tuyến đường trong phạm vi thành phố Đà Lạt.
Phạm vi: đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt.
1
Ứng dụng Caline4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng Caline4 - Người đăng: Oanh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Ứng dụng Caline4 9 10 283