Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng cấu trúc nano trong pin mặt trời

Được đăng lên bởi Theanh Nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 510 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ỨNG DỤNG CẤU TRÚC NANO TRONG PIN M ẶT TR ỜI
I-TỔNG QUAN VỀ PIN MẶT TRỜI
1.1. Định nghĩa

:

Pin năng lượng Mặt trời (hay pin quang điện, tế bào quang điện), là phần tử bán dẫn quang có
chứa trên bề mặt một số lượng lớn các linh kiện cảm biến ánh sáng là các dạng diod p-n, dùng
biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện. Sự chuyển đổi này gọi là hiệu ứng quang
điện.

Một tế bào quang điện

Từ 1 tế bào quang điện tới 1 lưới điện năng lượng mặt trời

1.2. Pin mặt silic
1.2.1.Cấu tạo tế bào quang điện
Gồm lớp bán dẫn loại p và loại n ghép với nhau tạo nên lớp tiếp giáp p-n. Xuất phát từ một
phiến bán dẫn tinh khiết tức là chỉ có các nguyên tử Si để tiếp xúc p - n, người ta phải pha
thêm vào một ít nguyên tử khác loại, gọi là pha tạp. Nguyên tử Si có 4 electron ở vành ngoài,
cùng dùng để liên kết với bốn nguyên tử Si gần đó (cấu trúc kiểu như kim cương). Nếu pha
tạp vào Si một ít nguyên tử phôt pho P có 5 electron ở vành ngoài, electron thừa ra không
dùng để liên kết nên dễ chuyển động hơn làm cho bán dẫn pha tạp trở thành có tính dẫn điện
electron, tức là bán dẫn loại n (negatif - âm). Ngược lại nếu pha tạp vào Si một ít nguyên tử
bo B có 3 electron ở vành ngoài, tức là thiếu một electron mới đủ tạo thành 4 mối liên kết
nên có thể nói là tạo thành lỗ trống (hole). Vì là thiếu electron nên lỗ trống mạng điện dương,
bán dẫn pha tạp trở thành có tính dẫn điện lỗ trống, tức là bán dẫn loại p (positif - dương).
Cấu trúc của bán dẫn thông thường có cấu trúc như sau:

Như trong hình thì các điện tích dương (+) là các nguyên tử silicon, và điện tích âm (-) là các
điện tử xung quanh nguyên tử silicon. Xung quanh mỗi nguyên tử silicon đều có 4 điện tử.Khi
phối trộn giữa silicon và boron chúng ta sẽ thu được một tinh thể có cấu trúc như sau:

1.2.2.Nguyên lý hoạt động
Khi một photon chạm vào một mảnh silic, một trong hai điều sau sẽ xảy ra:
1. Photon truyền trực xuyên qua mảnh silic. Điều này thường xảy ra khi năng lượng của
photon thấp hơn năng lượng đủđểđưa các hạt electron lên mức năng lượng cao hơn.
2. Năng lượng của photon được hấp thụ bởi silic. Điều này thường xảy ra khi năng lượng
của photon lớn hơn năng lượng để đưa electron lên mức năng lượng cao hơn.
Vậy trên cơ sở bán dẫn tinh khiết có thể pha tạp để trở thành có lớp là bán dẫn loại n, có lớp bán
dẫn loại p, lớp tiếp giáp giữa hai loạị chính là lớp chuyển tiếp p - n. Ở chỗ tiếp xúc p - n này một
ít electron ở bán dẫn loại n chạy sang bán dẫn loại p lấp vào lỗ trống thiếu electron. Kết quả là ở
lớp t...
NG D NG C U TRÚC NANO TRONG PIN M T TR I
I-T NG QUAN V PIN M T TR I
1.1. Định nghĩa :
Pin năng lượng Mặt trời (hay pin quang điện, tế bào quang điện), là phần tử bán dẫn quang có
chứa trên bề mặt một số lượng lớn các linh kiện cảm biến ánh sáng là các dạng diod p-n, dùng
biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện. Sự chuyển đổi này gọi là hiệu ứng quang
điện.
Một tế bào quang điện
Từ 1 tế bào quang điện tới 1 lưới điện năng lượng mặt trời
Ứng dụng cấu trúc nano trong pin mặt trời - Trang 2
Ứng dụng cấu trúc nano trong pin mặt trời - Người đăng: Theanh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ứng dụng cấu trúc nano trong pin mặt trời 9 10 428