Ktl-icon-tai-lieu

ứng dụng công nghệ lục lạp trong nghiên cứu cây trồng chuyển gen

Được đăng lên bởi duonghoa-btv-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TIỂU LUẬN
Ứng dụng công nghệ sinh học lục lạp
trong cải tiến di truyền cây trồng

Học viên: Lê Thị Mận
Lớp: K15 Cao học Sinh thái

Hà nội, 2012
0

Phần 1
MỞ ĐẦU
Tương lai, nhân loại phải đối mặt với những thách thức lớn do sự gia tăng
trong dân số toàn cầu, thay đổi khí hậu,...kéo theo đó là nhu cầu ngày một tăng
của lương thực - thực phẩm, đồ tiêu dùng, thuốc chữa bệnh,... trong khi nguồn
lực sản xuất như đất đai, nguồn nước,...là có hạn, thậm chí đang dần bị suy kiệt
do hoạt động khai thác không có hoạch định của con người. Một trong những
giải pháp được đặt ra để giải quyết tình trạng trên là phải cải tiến di truyền cây
trồng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, tăng tính chống chịu nhằm
đáp ứng nhu cầu con người và bảo vệ môi trường sống.
Trong khi đó, Công nghệ sinh học được biết đến là lĩnh vực nghiên cứu,
sử dụng các quá trình sinh học và ứng dụng kiến thức khoa học về công nghệ và
thương mại để giải quyết các vấn đề và tạo ra các sản phẩm hữu ích. Công nghệ
sinh học thực vật bao gồm các phương pháp công nghệ tế bào và công nghệ gen
để tạo ra các giống cây trồng có năng suất cao, phẩm chất tốt, chống chịu với
các yếu tố bất lợi sinh học và phi sinh học; để tạo ra các chất có hoạt tính sinh
học phục vụ trong công nghiệp, nông nghiệp và y dược. Một trong những hướng
quan trọng và nhiều ưu việt của công nghệ sinh học thực vật là công nghệ sinh
học lục lạp.
Công nghệ sinh học lục lạp bao gồm các phương pháp trong công nghệ tế
bào và công nghệ gen thực vật được sử dụng để biến đổi hệ gen lục lạp. Việc
biến đổi DNA lục lạp có thể được tiến hành bằng việc chuyển nạp gen lục lạp
ngoại lai vào hệ gen lục lạp cây chủ tạo ra các tổ hợp gen lục lạp mới hoặc
chuyển các gen/DNA có nguồn gốc khác nhau (DNA/gen từ vi khuẩn, động vật,
DNA tái tổ hợp) vào hệ gen lục lạp nhằm tạo các giống cây trồng với các tính
trạng nông sinh học ưu việt và tạo ra vacxin hoặc các protein chức năng đặc biệt,
trong đó có các protein chữa bệnh.
Trong chuyên đề này, chúng tôi chỉ xem xét và làm nổi bật các nghiên
cứu của công nghệ sinh học lục lạp để cải thiện các đặc tính di truyền của cây
trồng (kháng thuốc diệt cỏ, tăng khả năng chịu hạn, chịu muối, chịu lạnh,...),
trong đó chủ yếu tập trung vào cải tiến cây trồng bằng kỹ thuật gen lục lạp - đây
là hướng nghiên cứu và ứng dụng chính của công nghệ sinh học lục lạp.

1

Phần 2
NỘI DUNG
2.1. Những ưu việt và ý nghĩa của kỹ thuật gen lục lạp:
Chuyển gen ở lục lạp có nhiều ưu việt , và những ưu việt này đã dẫn đến
việc tăng tr...
BÀI TIỂU LUẬN
Ứng dụng công nghệ sinh học lục lạp
trong cải tiến di truyền cây trồng
Học viên: Lê Thị Mận
Lớp: K15 Cao học Sinh thái
Hà nội, 2012
0
ứng dụng công nghệ lục lạp trong nghiên cứu cây trồng chuyển gen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ứng dụng công nghệ lục lạp trong nghiên cứu cây trồng chuyển gen - Người đăng: duonghoa-btv-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
ứng dụng công nghệ lục lạp trong nghiên cứu cây trồng chuyển gen 9 10 123