Ktl-icon-tai-lieu

ƯNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÉN ÉP XỬ LÝ NƯỚC RỈ TẠI BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN

Được đăng lên bởi huy-nguyen-quang
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 5783 lần   |   Lượt tải: 25 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG
Aptco VIETNAM

ƯNG DỤNG CÔNG NGHỆ

SINH HỌC NÉN ÉP
XỬ LÝ NƯỚC RỈ
TẠI BÃI CHÔN LấP CHấT THảI RắN KIÊU KỴ - GIA LÂM HÀ NỘI

Xử lý nước rỉ rác tại bãi chôn lấp chất thải rắn Kiêu Kỵ - Gia lâm

Hà nội, Tháng 5 năm 2008

MỤC LỤC
1. Tên dự án.....................................................................................................2
2. Giới thiệu khái quát bãi chôn lấp chất thải rắn Kiêu Kỵ........................2
3. Hiện trạng xử lý nước rỉ tại bãi chôn lấp chất thải rắn Kiêu Kỵ............3
4. Phương án xử lý nước rỉ rác bằng công nghệ sinh học nén ép
của công ty phát triển và đầu tư công nghệ APT.........................................4
4.1. Nguyên lý cơ bản.................................................................................4
4.2. Cơ sở khoa học của công nghệ nén ép sinh học.................................5
4.2.1.Xử lý yếm khí nén ép bằng trọng lực..................................................6
4.2.2. Xử lý hiếu khí cưỡng bức .................................................................8
4.2.3. Ruộng chảy tràn .................................................................................8
4.3. Phương án cụ thể cho trường hợp bãi chôn lấp chất thải rắn Kiêu Kỵ.... 11
5. Khái toán của phương án ........................................................................ 13
6. Phân tích kinh tế .......................................................................................15
6.1. Giá xử lý nước rỉ rác chưa tính đến khấu hao................................15
6.2. Giá xử lý nước rỉ rác có tính đến khấu hao.....................................16
7. Đánh giá hiệu quả tổng thể ......................................................................16

1. TÊN DỰ ÁN

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ APTCO

2

Xử lý nước rỉ rác tại bãi chôn lấp chất thải rắn Kiêu Kỵ - Gia lâm

Ứng dụng công nghệ sinh học nén ép xử lý nước rỉ tại bãi chôn lấp
chất thải rắn Kiêu Kỵ - Gia Lâm - Hà Nội
2. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT BÃI CHÔN LấP CHấT THảI RắN KIÊU KỴ
Bãi chôn lấp chất thải rắn Kiêu Kỵ có diện tích 14 ha nằm tại xã Kiêu Kỵ,
huyện Gia Lâm được sử dụng phục vụ cho việc chôn lấp rác thải hàng ngày của 2
thị trấn: Gia Lâm, Yên Viên, và các xã của huyện Gia lâm. Bãi chôn lấp chất thải
rắn Kiêu kỵ Gia lâm là khu chôn lấp rác lớn thứ hai, sau khu liên hợp xử lý chất
thải Nam Sơn của thành phố Hà Nội. Hiện nay, lượng rác thải tập kết vào bãi
mỗi ngày vào khoảng 70 – 80 m3 với ...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
TƯ VẤN XÂY DỰNG
Aptco VIETNAM
ƯNG DỤNG CÔNG NGHỆ
SINH HỌC NÉN ÉP
XỬ LÝ NƯỚC RỈ
TẠI BÃI CHÔN LấP CHấT THảI RắN KIÊU KỴ - GIA LÂM -
HÀ NỘI
ƯNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÉN ÉP XỬ LÝ NƯỚC RỈ TẠI BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ƯNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÉN ÉP XỬ LÝ NƯỚC RỈ TẠI BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN - Người đăng: huy-nguyen-quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
ƯNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÉN ÉP XỬ LÝ NƯỚC RỈ TẠI BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN 9 10 509