Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng của GIS trong bão lũ

Được đăng lên bởi hanh301295
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

Tổng quan về GIS:
Định nghĩa:
Hệ thống thông tin địa lý (GISystem) là một hệ thống có khả năng thu thập, lưu trữ, phân tích và
hiện thị dữ liệu về các đối tượng, các hiện tượng, các sự kiện theo không gian và thời gian.
Các thành phần chính:
GIS được kết hợp bởi 5 thành phần chính:






Thành phần dữ liệu.
Thành phần phần cứng.
Thành phần con người.
Thành phần quy trình.
Thành phần tổ chức.

Chức năng:





Thu thập dữ liệu.
Lưu trữ dữ liệu.
Phân tích dữ liệu.
Hiển thị thông tin.

Khả năng ứng dụng:
GIS được thiết kế như một hệ thống chung để quản lý dữ liệu không gian nên nó có rất nhiều ứng
dụng trong việc phát triển đô thị và môi trường tự nhiên: quy hoạch đô thị, quản lý nhân lực,
nông nghiệp, điều hành hệ thống công ích, lộ trình, nhân khẩu, bản đồ, giám sát vùng biển, cứu
hỏa và bệnh tật.

II. Tổng quan về lũ lụt
1. Đinh nghĩa

Lũ lụt là hiện tượng nước trong sông, hồ tràn ngập một vùng đất, có mức nước và tốc độ
dòng chảy trên sông, suối vượt quá mức bình thường.
2. Nguyên nhân hình thành lũ

Mưa lớn và kéo dài xảy ra trên diện rộng cùng với thuỷ triều dâng cao là nguyên nhân
chính gây ra lũ lụt.
Ngoài ra, ở vùng đồng bằng cửa sông tiếp giáp với biển, triều cường là một nhân tố làm
lũ lụt trầm trọng hơn.

Một số yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng xuất hiện lũ lớn và bất thường:
 Lưu vực càng rộng thì nước lũ càng lên chậm nhưng cũng sẽ rút chậm, ngược lại

lưu vực hẹp và dài sẽ làm nước lũ lên nhanh – một số trường hợp sẽ hình thành lũ
quét, lũ ống...
 Rừng bị tàn phá cũng là một trong các nguyên nhân gây lũ lụt
 Hiện tượng Elnino (do sự nóng lên của vùng biển xích đạo Nam Mỹ Thái Bình

Dương) và LaNina (do sự lạnh lên của vùng biển xích đạo Đông Thái Bình Dương)
đã gây ra hiện tượng lũ lụt và hạn hán trên nhiều vùng khác nhau.
 Nếu một hệ thống sông có nhiều con sông hợp thành thì khả năng tổ hợp thời điểm

xuất hiện lũ đồng thời sẽ làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của lũ.
Các công trình xây dựng như đường bộ, đường xe lửa và hệ thống thuỷ lợi cũng có
thể ngăn cản dòng chảy tự nhiên, làm tăng ngập lụt.
Lũ lụt còn có thể xảy ra khi đê, đập, hồ hoặc kè bị vỡ.
Các trận bão lớn vó thể làm nước biển dâng lên, tiến sâu vào đất liền, gây ra ngập,
lụt và nhiễm mặn.
3. Các loại lũ

Có 3 loại lũ chính:
Lũ quét:

Thường xảy ra trên các sông nhỏ hoặc ở miền núi


Thường là kết quả của những trận mưa rất lớn ở những vùng có độ dốc cao,
cây cối bị phá huỷ và đất không còn khả năng giữ nước



Diễn ra trong một thời gian rất ngắn, dòng nước ...
I. Tổng quan về GIS:
Định nghĩa:
Hệ thống thông tin địa lý (GISystem) là một hệ thống có khả năng thu thập, lưu trữ, phân tích và
hiện thị dữ liệu về các đối tượng, các hiện tượng, các sự kiện theo không gian và thời gian.
Các thành phần chính:
GIS được kết hợp bởi 5 thành phần chính:
Thành phần dữ liệu.
Thành phần phần cứng.
Thành phần con người.
Thành phần quy trình.
Thành phần tổ chức.
Chức năng:
Thu thập dữ liệu.
Lưu trữ dữ liệu.
Phân tích dữ liệu.
Hiển thị thông tin.
Khả năng ứng dụng:
GIS được thiết kế như một hệ thống chung để quản lý dữ liệu không gian nên nó có rất nhiều ứng
dụng trong việc phát triển đô thị và môi trường tự nhiên: quy hoạch đô thị, quản lý nhân lực,
nông nghiệp, điều hành hệ thống công ích, lộ trình, nhân khẩu, bản đồ, giám sát vùng biển, cứu
hỏa và bệnh tật.
II. Tổng quan về lũ lụt
1. Đinh nghĩa
Lũ lụthiện tượng nước trong sông, hồ tràn ngập một vùng đất, mức nước và tốc độ
dòng chảy trên sông, suối vượt quá mức bình thường.
2. Nguyên nhân hình thành lũ
Mưa lớn kéo dài xảy ra trên diện rộng cùng với thuỷ triều dâng cao nguyên nhân
chính gây ra lũ lụt.
Ngoài ra, vùng đồng bằng cửa sông tiếp giáp với biển, triều cường một nhân tố làm
lũ lụt trầm trọng hơn.
Ứng dụng của GIS trong bão lũ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng của GIS trong bão lũ - Người đăng: hanh301295
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ứng dụng của GIS trong bão lũ 9 10 38