Ktl-icon-tai-lieu

ỨNG DỤNG CỦA TRO, TRẤU LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi Thương Huỳnh
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1731 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO MÔN VậT LIệU XÂY DƯNG

Sinh viên thực hiện:
- Huỳnh Nguyễn Hoài Thương
- Đẳng Cử Nhân
- Sơn Thành Được

Giáo viên hướng dẫn:
Bùi Lê Anh Tuấn

LOGO
1

1

TỔNG QUAN VỀ VẬT
LIỆU VỎ TRẤU

2

ỨNG DỤNG CỦA TRO,
TRẤU LÀM VẬT LIỆU XÂY
DỰNG

2

vinagis@gmail.com

Giới thiệu về tro trấu

Thành phần của vỏ trấu

Các hướng ứng dụng phổ biến của trấu đã
nghiên cứu hiên nay

Thực trạng nguyên liệu vỏ trấu hiện nay
10
3

Chương I. TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU VỎ TRẤU

 1. Giới thiệu về tro,trấu
 Khi xay xát hạt lúa, lực tác động sẽ làm tách phần vỏ
trấu và vỏ cám ra khỏi hạt gạo. Nhờ bộ phận sàng
phân loại ta sẽ tách riêng được các bộ phận của hạt
lúa.
 Theo nhiều tài liệu nghiên cứu: tùy thuộc vào từng loại
lúa khác nhau mà ta sẽ có tỷ lệ giữa hạt lúa và vỏ trấu
khác nhau. Nhưng tỷ lệ trung bình giữa trấu và lúa là
0.2:1.

4

t

HÌNH 2: TRO

HÌNH 1: VỎ TRẤU

5

2. Thành phần của vỏ trấu
 Vỏ trấu chứa: 75% chất hữu cơ dễ cháy trong quá trình đốt, và khoảng
25% còn lại sẽ chuyển thành tro.
 Chất hữu cơ chủ yếu là: cellulose, ligin, hemicelluloses và một số chất
hữu cơ khác có hàm lượng khá nhỏ. Các chất hữu cơ của vỏ trấu chủ yếu
là các polycacbonhydrat rất dài nên đa số các vi sinh vật không thể trực
tiếp sử dụng được, nhưng có thể sử dụng làm chất đốt.
 Sau khi đốt thì thu được tro. Hàm lượng tro có chứa trên 80% SiO 2, thành
phần này được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực như sử dụng trong công
nghiệp Silicat, công nghiệp sản xuất vật liệu bán dẫn,……

6

2. Thành phần của vỏ trấu
Thành phần
Hàm lượng (%)

Cellulose
32.24

Hemicelluloses

Ligin

Chất chiết

Nước

Tro khoáng

21.34

21.44

1.82

8.11

15.05

Bảng 1: Bảng thành phần chi tiết của vỏ trấu.

Bảng 2: Thành phần hóa học của tro

7

3.Các hướng ứng dụng phổ biến của trấu đã nghiên cứu hiên nay

 3.1 Sử dụng làm chất đốt
- Là hướng ứng dụng phổ biến và dễ làm nhất hiện nay. Trấu có khả
năng cháy, sinh nhiệt rất tốt do thành phần có đến 75% là chất dễ
cháy. Theo nhiều tài liệu nghiên cứu: 1kg trấu đốt cháy sinh ra được
3400 Kcal.

-

Để biến vỏ trấu thành 1 chất đốt có giá trị kinh tế thì vỏ trấu nên qua
công đoạn sơ chế để nâng cao giá trị của vỏ trấu:Hiện nay có một số
công ty chế biến nén vỏ trấu thành củi trấu. Điển hình là trung tâm
nghiên cứu Thực Nghiệm Đa Dạng Sinh Học Hòa An thuộc trường Đại
Học Cần Thơ, có trụ sở tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu
Giang đã nghiên cứu sản xuất củi trấu cho các loại bếp gia đình và các
loại bếp thông dụng khác ...
LOGO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ
Giáo viên hướng dẫn:
Bùi Lê Anh Tuấn
Sinh viên thực hiện:
- Huỳnh Nguyễn Hoài Thương
- Đẳng Cử Nhân
- Sơn Thành Được
1
BÁO CÁO MÔN VậT LIệU XÂY DƯNG
ỨNG DỤNG CỦA TRO, TRẤU LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ỨNG DỤNG CỦA TRO, TRẤU LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG - Người đăng: Thương Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
ỨNG DỤNG CỦA TRO, TRẤU LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG 9 10 675