Ktl-icon-tai-lieu

ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI THIẾT KẾ MODUL ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC

Được đăng lên bởi trungchi3t-gmail-com
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2287 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Khoa Điện-Điện tử
Ngành Điều khiển tự động

ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI
THIẾT KẾ
MODUL ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC
-----¾?½-----

Sinh viên thực hiện:

– Bùi Trung Hiếu
™ Mã số: 40200776
™ Lớp: DD02KSTN

Thành phố Hồ Chí Minh, 2005-12-24

Index – DC Motor Control Module
I. Khái quát-giới thiệu đề tài:
• Kiến thức cơ bản:
II. Giới thiệu thuật toán điều khiển và các chương trình.
II.1.
Điều khiển kinh điển
II.2.
Mạng neural
II.3.
Fuzzy control
II.4.
Genetic Algorithm(GA).
II.5.
Chương trình điều khiển viết bằng ngôn ngữ C trong uV3
Hình II.1
Mô hình điều khiển hệ thống khi chưa có khâu chỉnh định
Hình II.2
Mô hình điều khiển hệ thống có thêm khâu chỉnh định
III. Phần cứng chuẩn bị và phần mềm sử dụng.
III.1.
Mạch phần cứng
Mạch giao tiếp MCU P89LPC922 với PC qua cổng COM
Hình III.1
Hình III.2
Mạch phát triển ứng dụng MCU P89LPC922
Hình III.3
Mạch đọc Encoder sử dụng MCU P89LPC922 <dự định-đang
thiết kế>
Hình III.4
Mạch động lực (mạch công suất).
IV. Giải quyết vấn đề:
IV.1.
Định hướng chương trình:
Hình IV.1
Định hướng chương trình dạng TOP-DOWN design
IV.2.
Phác thảo giải thuật
IV.2.1. Đọc Encoder:
Hình IV.2.1.1
Cấu hình các nguồn tạo dao động của P89LPC922
Hình IV.2.1.2
Cấu hình của Counter/Timer 0 và cách khai báo khi T0 ở chức năng
Counter
Hình IV.2.1.3
Cấu hình của WDT ở chức năng Timer
Hình IV.2.1.4
Sơ đồ giải thuật cách đọc Encoder bằng Counter và gửi lên PC
IV.2.2. Điều xung
Hình IV.2.2.1
Sơ đồ khối điều xung tham khảo
Hình IV.2.2.2
Mạch nguyên lý của Driver LMD18200 dùng ở chế độ điều biến xung
Hình IV.2.2.3
Timer 1 ở mode 6 với chức năng PWM
IV.2.3. Khâu điều khiển kinh điển PID:
IV.2.3.1 Khâu PID rời rạc:
Hình IV.2.3.1
Tìm các thông số cho PID nhờ Matlab
Hình IV.2.3.2
Sơ đồ giải thuật khảo sát đặc tính động cơ
Hình IV.2.3.3
Biểu diễn kết quả với Ts=9ms
Hình IV.2.3.4
Xấp xỉ các kết quả khảo sát bằng một hàm truyền không đơn vị
IV.2.3.2 Thiết kế khâu điều khiển mờ PID rời rạc dùng MATLAB(Tìm bộ
thông số Kp,Ki,Kd bằng thuật toán GA kết hợp mạng neural):
Hình IV.2.3.1
Sơ đồ mô phỏng động cơ DC xây dựng trong Matlab
Hình IV.2.3.2
Chức năng của MCU P89LPC922 mô phỏng trong Matlab
Hình IV.2.3.3
Khóa mờ xây dựng luật điều khiển
Hình IV.2.3.4
Khối PID rời rạc xây dựng trong Matlab
Hình IV.2.3.5
Quần thể được chọn nhờ lời khuyên của chuyên gia.
Hình IV.2.3.6
Đáp ứng của hệ thống khi tín hiệu thử là 1000+500sin(0.02t) (v/p) trên
mô phỏng.
Hình IV.2.3.7
Hình phóng to sai số giữa tín hiệu đặc và tín hiệu đáp ứng (vòng/...
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA THÀNH PH H CHÍ MINH
Khoa Đin-Đin t
Ngành Điu khin t động
NG DNG LÝ THUYT HIN ĐẠI
THIT K
MODUL ĐIU KHIN ĐỘNG CƠ DC
-----¾?½-----
Sinh viên thc hin:
Bùi Trung Hiếu
Mã s: 40200776
Lp: DD02KSTN
Thành ph H Chí Minh, 2005-12-24
ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI THIẾT KẾ MODUL ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI THIẾT KẾ MODUL ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC - Người đăng: trungchi3t-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI THIẾT KẾ MODUL ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC 9 10 752